تعداد موارد یافت شده ۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
داروساز عمومی (۹۸۴۷)

خدیجه یعقوبی

قزوین - شهر صنعتی البرز - انتهای بلوار سهروردی - داروخانه دکتر یعقوبی

۲۲۲۸۸۷۳ (۰۲۸۲) 

شهر صنعتی البرز - شرکت گروه بهداشتی فیروز

۲۲۲۳۵۱۴ (۰۲۸۲) 

yaghooby_f2005@yahoo.com

داروساز عمومی (۱۲۵۵۷)

مینا امینی

مازندران - نکا - مرکز بهداشت

۵۶۲۵۱۴۸ (۰۱۵۲) 

drminaamini@yahoo.com

داروساز متخصص بالینی (۵۵۲۴)

کوروش دری

سمنان - سمنان - بلوار شریف واقفی - شماره 39 - انجمن داروسازان سمنان

۳۳۳۴۸۷۲ (۰۲۳۱) 

semnanpharma@aminsem.com

داروساز عمومی (۷۳۹۴)

یسنا به منش

تهران - تهران - ولیعصر - بالاتراز میدان ولیعصر - خیابان دانش کیان - پلاک 24 - طبقه دوم - مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

۸۸۹۲۳۱۹۵ (۰۲۱) 

byasna@yahoo.com

داروساز عمومی (۵۵۲۵)

مهران رضایزدی

لرستان - ازنا - خیابان انقلاب - داروخانه آفاق

۴۲۲۴۶۴۸ (۰۶۶۶) 

mehrantochal@yahoo.com