تعداد موارد یافت شده ۴۹

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک عمومی (۴۶۲۰۳)

صدیقه فلاح خوش قلب

کرمان - کرمان - مرکز بهداشت استان

۲۱۱۳۴۰۲ (۰۳۴۱) 

کرمان

۲۴۵۴۲۳۷ (۰۳۴۱) 

drkhoshghalb@yahoo.com

دکترای بینایی سنجی ( اپتومتری ) (۳۴)

حسین دهقانی

کرمان - کرمان - چهارراه بیمارستان باهنر - ابتدای کوچه دبیرستان امام - درمانگاه فرهنگیان کرمان

۲۲۶۳۳۹۱-۲ (۰۳۴۱) 

hossein_dehghani2003@yahoo.com

دندانپزشک جراح عمومی (۱۰۳۸۹۸)

مسعود کریمی فر

کرمان -

۸۲۲۰۱۴۱ (۰۳۴۱) 

far_karimi_masoud@yahoo.com

پزشک عمومی (۹۷۸۶۵)

عظیم حسینی

کرمان - رفسنجان - بلوار صاحب الزمان - کوچه شهید فلاحتی - پلاک 10

۸۲۲۱۱۰۳ (۰۳۹۱) 

رفسنجان - بیمارستان ابن ابیطالب

۸۲۲۰۰۱-۶ (۰۳۹۱) 

dr_azim_hoseini@yahoo.com

پزشک عمومی (۱۲۴۶۸۶)

الهام جعفری

کرمان - سیرجان - بلوار دکتر صفازاده - فاز 4 گل گهر - واحد 848

۴۲۳۰۱۱۶ (۰۳۴۵) 

ejafari_md@yahoo.com