تعداد موارد یافت شده ۳۶۸

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص داخلی گوارش (۵۳۸۹)

فرهنگ رسایی

فارس - شیراز - خیابان قصرالدشت - کوچه ابطحی ( 61 ) - پلاک 88

۶۲۶۸۴۶۵ (۰۷۱۱) 

شیراز - خیابان زند - کوچه مدرسه شهید مطهری - جنب بانک ملی کوثر - ساختمان زرمهر - طبقه همکف

۲۳۵۷۴۹۹ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۳۱۶۰۶۲۶

drfarhang5389@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی گوارش (۲۸۰۰۹)

علیرضا مجریان

گلستان - گرگان - خیابان ولیعصر - کوچه عدالت یکم - پلاک 6

۲۲۳۲۷۲۷ (۰۱۷۱) 

گرگان - بیمارستان 5 آذر

۲۲۲۰۵۶۱ (۰۱۷۱) 

۰۹۱۱۱۷۱۷۷۶۰

alirezamodjrian@yahoo.it

پزشک متخصص داخلی (۳۶۰۳۹)

داریوش ریزه وند

فارس - شیراز - صندوق پستی 713453441

۵۶۲۳۶۸۸ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۱۱۴۰۳۶۴

farfallahi@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۴۷۶۵۶)

فروغ امام جمعه

خراسان رضوی - مشهد - بلوار ملک آباد - بلوار خیام - خیابان خیام 13 - پلاک 164 - کد پستی 33359-91857

۷۶۲۶۹۵۴ (۰۵۱۱) 

مشهد - خیابان کوه سنگی - بیمارستان 17 شهریور

۸۴۰۳۰۱۵-۲۰ (۰۵۱۱) 

۰۹۱۵۳۱۰۲۶۶۳

foroogh_imimjomeh@yahoo.com

پزشک متخصص داخلی (۱۱۸۱۹)

احمد فربد

یزد - یزد - میدان باهنر

۷۲۴۰۴۰۰ (۰۳۵۱) 

یزد - بیمارستان حضرت سیدالشهدا

۶۲۱۰۰۱۰ (۰۳۵۱) 

۰۹۱۳۱۵۱۱۵۳۴

afarbodyazd@yahoo.com