تعداد موارد یافت شده ۱۷۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T )

محمدتقی مجیدپور

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - جنب مسجد حاج غفار - ساختمان شاهین

۵۵۶۹۸۸۳ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T )

قدرت محمدی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان محققی - بین خیابان فردوسی و خیابان شریعتی

۵۵۶۱۸۰۲ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T )

ابوالحسن مقدسی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان امام خمینی - روبروی سه راهی تربت

۵۵۵۵۹۱۹ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T )

مسعود نادرپور

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان دانشگاه - بیمارستان امام خمینی

۳۳۴۷۰۵۹ (۰۴۱۱) 

پزشک متخصص گوش و حلق و بینی ( E . N . T )

سعید نعمتی

آذربایجان شرقی - تبریز - خیابان 17 شهریور

۵۵۶۰۷۶۹ (۰۴۱۱)