تعداد موارد یافت شده ۲۴۲

  • نوع
  • صفحه آرایی
  • دسته بندی
Firouzabadi - Ali - (internet).jpg
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۳۵۲۴۰)

علی فیروزآبادی

فارس - شیراز - بیمارستان حافظ - بخش اعصاب و روان

۶۲۷۹۳۱۹ (۰۷۱۱) 

شیراز - خیابان معالی آباد - ساختمان دردانه 1 - طبقه دوم

۶۲۵۵۰۹۸ (۰۷۱۱) 

۰۹۱۷۳۱۴۰۶۲۶

firooza@sums.ac.ir

Soltan Mohammadi - Javad - (78474)2.jpg
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک ) (۷۸۴۷۴)

جواد سلطان محمدی

تهران - تهران - خیابان یکم دریان نو - جنب داروخانه شبانه روزی ابن یمین - پلاک 20 - طبقه همکف - مجتمع پزشکی هستی

۶۶۵۳۹۱۷۷ (۰۲۱) 

پاک دشت - بالاتر از میدان ساعت - بلوار شمالی شهید قمی - نبش خیابان جماران سوم - پلاک 104 - مرکز درمان سوء مصرف مواد جامعه سالم پاکدشت

۳۶۰۱۸۱۵۲ (۰۲۱) 

۰۹۱۲۸۲۰۵۵۶۲

djwad@irimc.org

Asefi - Rahim - (internet).gif
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

رحیم آصفی

تهران - تهران - خیابان فاطمی - میدان فاطمی - بیمارستان سجاد

۸۹۵۷۳۹۱-۶ (۰۲۱) 

Tavakoli - Parviz - (internet).jpg
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

پرویز توکلی

اصفهان - اصفهان - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۷۹۳۲۵۵۳ (۰۳۱۱) 

Shaker - Hadi - (internet).jpg
پزشک متخصص اعصاب و روان ( روانپزشک )

هادی شاکر

تهران - تهران - خیابان شهید بهشتی ( عباس آباد ) - خیابان خالد اسلامبولی ( وزرا ) - کوچه 16

۸۷۱۲۸۴۷ (۰۲۱)