بخش جراحات و خونريزي در كمك‌هاي اوليه


خونريزي‌ شديد severe bleeding
فرو رفتن‌ ميله impalement
قطع‌ عضو amputation
آسيب‌ له‌ شدگي crush injury
بريدگي‌ها و خراش‌ها cuts and grazes
جسم‌ خارجي‌ در محل‌ بريدگي‌ foreign object in a cut
كبودشدگي‌ bruising
زخم‌ عفوني infected wound
جراحات‌ سرو پوست‌ سر scalp and head wounds
زخم‌ چشم eye wound
خونريزي‌ از گوش bleeding from the ear
خونريزي‌ از بيني nosebleed
خونريزي‌ از دهان‌ bleeding from the mouth
افتادن‌ دندان‌ knocked out tooth
زخم‌ كف‌ دست‌ wound to the palm
زخم‌ در محل‌ چين‌ مفاصل wound at a joint crease
جراحات‌ شكم abdominal wound
خونريزي‌ از مهبل‌ (واژن‌) vaginal bleeding
خونريزي‌ از سياهرگ‌هاي‌ واريسي bleeding varicose vein


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي