بخش اصول كمكهاي اوليه در كمك‌هاي اوليه


چگونه‌ ارايه‌كننده‌ كمك‌هاي‌ اوليه‌ باشيم‌ being a first aider
مراقبت‌ از خود looking after yourself
اقدامات‌ در وضعيت‌هاي‌ اورژانس‌ action at an emergency
تماس‌ تلفني‌ براي‌ درخواست‌ كمك‌ telephoning for help
مصدومان‌ متعدد multiple casualties
حوادث‌ رانندگي traffic incidents
آتش‌سوزي‌ fires
آسيب‌هاي‌ الكتريكي‌ electrical injuries
نجات‌ غريق‌ water rescue
ارزيابي‌ مصدوم‌ assessing a casualty
ارزيابي‌ اوليه‌ primary survey
ارزيابي‌ ثانويه‌ secondary Survey
علايم‌ و نشانه‌ها symptoms and signs
معاينه‌ مصدوم‌ examining a casualty
درمان‌ و مراقبت‌هاي‌ بعدي‌ treatment and aftercare
انتقال‌ اطلاعات‌ passing on information
استفاده‌ از نمودارهاي‌ ثبت‌ مشاهدات‌ using observation charts


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي