DIPHENHYDRAMINE

موارد مصرف‌: ديفن‌ هيدرامين‌ در درمان‌علامتي‌ رينيت‌ آلرژيك‌، رينيت‌ وازوموتور،كهير و كهير غول‌آسا، به‌عنوان‌ درمان‌كمكي‌ در شوك‌ آنافيلاكتيك‌، درمان‌علامتي‌ پاركينسون‌ و واكنش‌هاي‌اكستراپيراميدال‌ ناشي‌ از داروها، تهوع‌ واستفراغ‌ ناشي‌ از مسافرت‌ يا حركت‌،به‌عنوان‌ بي‌حس‌ كننده‌ موضعي‌ دردندانپزشكي‌ و به‌عنوان‌ يك‌ خواب‌آورملايم‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اثر ضد آلرژي‌ اين‌ دارو به‌علت‌ رقابت‌ با هيستامين‌ براي‌ اتصال‌ به‌گيرنده‌هاي‌ H1 است‌. احتمالا اثر ضداستفراغ‌ و ضد سرگيجه‌ آنرا مي‌توان‌ به‌ اثرضد موسكاريني‌ آن‌ ارتباط داد. اثر ضدسرفه‌ ديفن‌ هيدرامين‌ به‌علت‌ اثر مستقيم‌ برمركز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌ است‌. اين‌ داروبر گيرنده‌هاي‌  H1مغز اثر گذاشته‌ موجب‌اثرات‌ خواب‌آور مي‌گردد. اثر بي‌حس‌كنندگي‌ موضعي‌ آن‌ بدليل‌ شباهت‌ساختماني‌ آن‌ با بي‌حس‌ كننده‌هاي‌موضعي‌ است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو از راه‌ خوراكي‌ به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود. زمان‌ شروع‌ اثر آن‌در حدود 60 ـ 15 دقيقه‌ است‌. دفع‌ آن‌كليوي‌ است‌ و اغلب‌ به‌صورت‌ متابوليت‌طي‌ 24 ساعت‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در پورفيريا نبايداستفاده‌ گردد.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌،هيپرتروفي‌ پروستات‌، احتباس‌ ادرار،گلوكوم‌ و بيماريهاي‌ كبد بايد با احتياطصورت‌ گيرد.

2 ـ احتمال‌ بروز سرگيجه‌، تسكين‌ بيش‌ ازحد، اغتشاش‌ شعور و كمي‌ فشار خون‌ناشي‌ از مصرف‌ اين‌ دارو در سالخوردگان‌بيشتر است‌.

3 ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ دارو باعث‌خشكي‌ دهان‌ گرديده‌ احتمال‌ گلودرد،عفونت‌ دهان‌ و گلو و پوسيدگي‌ دندان‌وجود دارد.

4 ـ در صورت‌ مصرف‌ اين‌ دارو تشخيص‌آپانديسيت‌ و علايم‌ سمي‌ بر گوش‌ ناشي‌ ازداروها مشكل‌ مي‌گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارض‌ شايع‌ اين‌ داروعبارتند از گيجي‌، سردرد، عوارض‌پسيكوموتور، عوارض‌ ضد موسكاريني‌مانند خشكي‌ دهان‌، تاري‌ ديد و دوبيني‌ وعوارض‌ دستگاه‌ گوارشي‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با مضعف‌هاي‌ CNS ممكن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ آن‌ را افزايش‌ دهد. استفاده‌ همزمان‌آن‌ با داروهاي‌ آنتي‌كولينرژيك‌ اثرات‌ جانبي‌اين‌ دارو را تشديد مي‌كند. مصرف‌ همزمان‌داروهاي‌ سمي‌ براي‌ گوش‌ مانندساليسيلات‌ها و وانكومايسين‌ با اين‌ داروممكن‌ است‌ اثر سمي‌ آنها بر روي‌ گوش‌ ازجمله‌ وزوز گوش‌ و سرگيجه‌ را بپوشاند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بمنظور كاهش‌تحريك‌ گوارشي‌ همراه‌ غذا، آب‌ يا شيرمصرف‌ گردد.

2 ـ در صورت‌ مصرف‌ به‌عنوان‌ ضدسرگيجه‌ حداقل‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ از مسافرت‌استفاده‌ گردد.

3 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگي‌ ازكارهايي‌ كه‌ نياز به‌ تمركز حواس‌ دارندخودداري‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضد هيستامين‌،مقدار 50 ـ 25 ميلي‌گرم‌ هر 6 ـ 4 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد ديسكنزي‌در پاركينسون‌ ايديوپاتيك‌ در ابتدا مقدار150 ـ 50 ميلي‌گرم‌ يا 25 ميلي‌گرم‌ سه‌ باردر روز مصرف‌ مي‌شود و سپس‌ مقدارمصرف‌ به‌ 50 ميلي‌گرم‌ چهار بار در روزافزايش‌ مي‌يابد. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌مقدار 50 ميلي‌گرم‌ نيم‌ ساعت‌ قبل‌ ازمسافرت‌ مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ آرام‌بخش‌ ـ خواب‌آور مقدار 50 ميلي‌گرم‌

30 ـ 20 دقيقه‌ قبل‌ از خواب‌ مصرف‌مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف‌300mg/day است‌.

كودكان‌: به‌عنوان‌ ضد هيستامين‌،

مقدار 1/25mg/kg هر 6 ـ 4 ساعت‌

مصرف‌ مي‌گردد. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌1/5mg/kg ـ 1 هر 6 ساعت‌ مصرف‌مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Elixir: 12.5mg / 5ml

Tablet: 25mg

 

DIPHENHYDRAMINE COMPOUND

موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ تسكين‌ سرفه‌و نشانه‌هاي‌ احتقاني‌ آن‌ مصرف‌ مي‌شود.همچنين‌ انقباض‌ نايژه‌ها ناشي‌ ازهيستامين‌ را نيز تخفيف‌ مي‌دهد.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ تركيب‌ داراي‌ اثر ضدهيستامين‌ و ضد كولينرژيك‌ است‌ و باعث‌تسكين‌ سرفه‌ مي‌شود. بدليل‌ داشتن‌ كلرورآمونيوم‌ داراي‌ اثر خلط آور و بدليل‌ داشتن‌اثر آنتي‌كولينرژيك‌ باعث‌ كاهش‌ ترشحات‌نايژه‌ مي‌شود. در ضمن‌ علايم‌ احتقان‌ را كه‌اغلب‌ با سرفه‌ همراه‌ است‌ از بين‌ مي‌برد وباعث‌ كاهش‌ احتقان‌ بيني‌ و نايژه‌ مي‌شود.

فارماكوكينتيك‌: اثر خوراكي‌ اين‌ دارو پس‌ از60 ـ 15 دقيقه‌ ظاهر مي‌گردد. دفع‌ آن‌ كليوي‌بوده‌ و به‌صورت‌ متابوليت‌ است‌.كلرورآمونيوم‌ از راه‌ دستگاه‌ گوارش‌ طي‌6 ـ 3 ساعت‌ جذب‌ گرديده‌ و در كبدمتابوليزه‌ و به‌ اسيد كلريدريك‌ و اوره‌تبديل‌ و از كليه‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در عيب‌ شديدكار كبد و كليه‌، در بيماراني‌ كه‌ مبتلا به‌اسيدوز اوليه‌ تنفسي‌ مي‌باشند و درصورت‌ وجود پورفيريا نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ فرآورده‌ در اختلال‌ كاركليه‌ بايد با احتياط تجويز گردد.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌، هيپرتروفي‌پروستات‌، احتباس‌ ادرار، گلوكوم‌ وبيماريهاي‌ كبد بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: احتمال‌ تحريك‌ مخاط معده‌و ايجاد ناراحتي‌ معده‌، بي‌اشتهايي‌، تهوع‌ واستفراغ‌ با مصارف‌ زياد آن‌ وجود دارد. دربيماران‌ با اختلال‌ كار كليه‌ ممكن‌ است‌عوارض‌ پوستي‌ و حساسيتي‌ افزايش‌ يابد.اين‌ دارو همچنين‌ بدليل‌ داشتن‌ ديفن‌هيدرامين‌ مي‌تواند عوارض‌ ضدموسكاريني‌ از خود نشان‌ دهد.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: بدليل‌ وجود ديفن‌هيدرامين‌ در اين‌ فرآورده‌ استفاده‌ همزمان‌با مضعف‌هاي‌ CNS ممكن‌ است‌ اثرات‌مضعف‌ اين‌ دارو را افزايش‌ دهد. استفاده‌همزمان‌ آن‌ با داروهاي‌ آنتي‌كولينرژيك‌اثرات‌ جانبي‌ اين‌ دارو را تشديد مي‌كند.مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ سمي‌ براي‌گوش‌ مانند ساليسيلات‌ها و وانكومايسين‌با اين‌ دارو ممكن‌ است‌ اثر سمي‌ آنها برروي‌ گوش‌ (از جمله‌ وزوز گوش‌ وسرگيجه‌) را بپوشاند. بدليل‌ وجود سيترات‌سديم‌ در فرآورده‌ احتمال‌ تداخل‌ باكينيدين‌، ضد اسيدها بخصوص‌ بي‌كربنات‌سديم‌، داروهاي‌ حاوي‌ كلسيم‌ وديگوكسين‌ وجود دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌باعث‌ خواب‌آلودگي‌ گردد.

2 ـ بمنظور كاهش‌ تحريك‌ گوارشي‌ همراه‌غذا مصرف‌ گردد.

3 ـ در صورت‌ مصرف‌ اين‌ دارو تشخيص‌آپانديسيت‌ و علايم‌ سمي‌ بر گوش‌ ناشي‌ ازداروها مشكل‌ مي‌گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 5 يا 10 ميلي‌ليتر هر دويا سه‌ ساعت‌ مصرف‌ مي‌گردد.

كودكان‌: 5 ـ 1 سال‌ مقدار 2/5 ميلي‌ليتر هرسه‌ يا چهار ساعت‌ و در كودكان‌ 12 ـ 6سال‌ مقدار 5 ميلي‌ليتر هر سه‌ يا چهارساعت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Syrup: (Diphenhydramine HCI 12.5mg+ Sodium Citrate 50mg + AmmoniumChloride 125mg + Menthol 1mg) / 5ml

 

HYDROXYZINE

موارد مصرف‌: هيدروكسي‌ زين‌ در درمان‌اضطراب‌ و تنش‌ عصبي‌، به‌عنوان‌ آرام‌بخش‌ قبل‌ از بيهوشي‌ عمومي‌، كاهش‌عوارض‌ قطع‌ مواد مخدر و الكل‌، كنترل‌خارشهاي‌ آلرژيك‌ از جمله‌ كهير مزمن‌ وكنترل‌ تهوع‌ و استفراغ‌ استفاده‌ مي‌گردد.

 

مكانيسم‌ اثر: اثر ضد اضطراب‌ اين‌ دارواحتمالا ناشي‌ از اثر آن‌ بر نواحي‌زيرقشري‌ CNS است‌. اثر آرام‌ بخشي‌ وخواب‌آوري‌ آن‌ نيز احتمالا بدليل‌ خاصيت‌ضد هيستاميني‌ مي‌باشد. به‌ همين‌ علت‌ اثرضد خارش‌ نيز دارد. اثر ضد استفراغ‌ نيزاحتمالا به‌ اثر ضدموسكاريني‌ آن‌ مربوطمي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: زمان‌ لازم‌ براي‌ شروع‌ اثرهيدروكسي‌زين‌ بعد از مصرف‌ خوراكي‌30 ـ 15 دقيقه‌ و طول‌ مدت‌ اثر آن‌ 6 ـ 4ساعت‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال‌ بروز خشكي‌ دهان‌ درمصارف‌ طولاني‌ مدت‌ وجود دارد.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در صرع‌، هيپرتروفي‌پروستات‌ و احتباس‌ ادرار، گلوكوم‌ وبيماريهاي‌ كبد بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌ و خشكي‌دهان‌ از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با فرآورده‌هاي‌ مضعف‌ CNS،داروهاي‌ ضد افسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ وداروهاي‌ كاهنده‌ فشار خون‌ باعث‌ افزايش‌اثر آنها مي‌گردد. اثر قي‌آور آپومرفين‌ رادر صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ كاهش‌مي‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ ضددرد مخدر شبه‌ ترياك‌ با اين‌ دارو اثر ضددرد و مضعف‌ CNS آنها را افزايش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزخواب‌آلودگي‌، از انجام‌ كارهاي‌ دقيق‌ كه‌احتياج‌ به‌ هوشياري‌ دارند خودداري‌ شود.

2 ـ احتمال‌ بروز خشكي‌ دهان‌ وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ داروي‌ ضداضطراب‌يا آرام‌ بخش‌ ـ خواب‌آور، مقدار 100 ـ 50ميلي‌گرم‌ به‌صورت‌ مقدار واحد مصرف‌مي‌شود. به‌عنوان‌ ضد استفراغ‌ و يا ضدهيستامين‌ مقدار 100 ـ 25 ميلي‌گرم‌ سه‌ ياچهار بار در روز برحسب‌ نياز مصرف‌مي‌شود.

كودكان‌: به‌عنوان‌ ضد اضطراب‌ يا آرام‌بخش‌ ـ خواب‌آور 0/6mg/kg به‌صورت‌مقدار واحد مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ضداستفراغ‌ و ضد هيستامين‌ 0/5mg/kgهر 6 ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌مي‌گردد. در مورد كودكان‌ كمتر از 6 سال‌12/5 ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌ و در كودكان‌بزرگتر 25 ـ 12/5 ميلي‌گرم‌ هر 6 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Syrup: 10mg / 5ml

Tablet: 10mg, 25mg

 

PROMETHAZINE HCI

موارد مصرف‌: پرومتازين‌ براي‌ ايجاد اثرآرام‌ بخش‌ در شب‌ و درمان‌ بي‌خوابي‌(براي‌ مصرف‌ كوتاه‌ مدت‌)، درمان‌ علامتي‌حساسيت‌هايي‌ چون‌ تب‌ يونجه‌، كهير،درمان‌ كمكي‌ واكنش‌هاي‌ آنافيلاكسي‌،درمان‌ تهوع‌، سرگيجه‌، اختلالات‌ لابيرنت‌،بيماري‌ مسافرت‌ و داروي‌ پيش‌ بيهوشي‌مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: تصور مي‌شود كه‌ اين‌ داروبه‌طور غيرمستقيم‌ باعث‌ كاهش‌ تحريك‌سيستم‌ مشبك‌ ساقه‌ مغزي‌ مي‌گردد.همچنين‌ از طريق‌ رقابت‌ با هيستامين‌ براي‌اتصال‌ به‌ گيرنده‌ H1 در سلول‌ هدف‌،اسپاسم‌ و احتقان‌ ناشي‌ از هيستامين‌ رامتوقف‌ مي‌سازد. اين‌ دارو از واكنش‌هايي‌كه‌ تنها با واسطه‌ هيستامين‌ بروز مي‌كندجلوگيري‌ مي‌نمايد ولي‌ در صورت‌ بروزآنها را از بين‌ نمي‌برد. احتمالا با مهارگيرنده‌هاي‌ شيميايي‌ بصل‌النخاع‌ (CTZ) اثرضد استفراغ‌ خود را اعمال‌ مي‌كند. اثرات‌ضد سرگيجه‌ آن‌ احتمالا از طريق‌ اثر ضدموسكاريني‌ مركزي‌ اعمال‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: پرومتازين‌ به‌ خوبي‌ از راه‌خوراكي‌ و از محل‌ تزريق‌ جذب‌ مي‌شود.متابوليسم‌ آن‌ كبدي‌ است‌. شروع‌ اثر آن‌ ازراه‌ خوراكي‌ يا تزريق‌ عضلاني‌ تقريبŠ 20دقيقه‌ و از راه‌ وريدي‌ حدود 5 ـ 3 دقيقه‌ بعداز مصرف‌ است‌. طول‌ مدت‌ اثر آرام‌ بخشي‌آن‌ حدود 8 ـ 2 ساعت‌ و طول‌ مدت‌ اثر ضدهيستامين‌ آن‌ 12 ـ 6 ساعت‌ است‌. اين‌ داروبه‌ آهستگي‌ از كليه‌ و مدفوع‌ و عمدتŠبه‌صورت‌ متابوليت‌هاي‌ غيرفعال‌ دفع‌مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال‌ بروز سرگيجه‌،تسكين‌، اغتشاش‌ شعور و كمي‌ فشارخون‌در بيماران‌ مسن‌ وجود دارد. همچنين‌بروز علايم‌ اكستراپيراميدال‌ بخصوص‌پاركينسون‌، اختلال‌ در نشستن‌، خوابيدن‌و درازكشيدن‌ و ديكسينزي‌ مداوم‌ نيز دربيماران‌ مسن‌ بيشتر است‌. بخصوص‌ اگرمقادير مصرف‌ زياد باشند يا از شكل‌تزريقي‌ دارو استفاده‌ شود.

2 ـ در آسم‌ حاد، وجود نشانه‌هاي‌ بزرگي‌پروستات‌ يا زمينه‌ ابتلاي‌ به‌ احتباس‌ ادرار،اغماء، زمينه‌ ابتلاي‌ گلوكوم‌ با زاويه‌ بسته‌و يرقان‌ بايد با احتياط مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌ آلودگي‌، هيجان‌،عصبانيت‌، بي‌قراري‌، از دست‌ دادن‌ مهارت‌در انجام‌ كار يا بي‌ثباتي‌، حركات‌ پرشي‌عضلات‌ سر و صورت‌، رعشه‌ و تكان‌ دادن‌دست‌ها، تاري‌ ديد، كاهش‌ هوشياري‌به‌ويژه‌ در كودكان‌، خشكي‌ دهان‌، احساس‌از حال‌ رفتن‌ (كمي‌ فشار خون‌) و حساسيت‌به‌ نور از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخلهاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌پرومتازين‌ با داروهاي‌ كاهنده‌ فشار خون‌با اثر مضعف‌ CNS مانند كلونيدين‌ و متيل‌دوپا، سولفات‌ منيزيم‌ تزريقي‌، داروهاي‌ضد افسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌، داروهاي‌بيهوش‌ كننده‌، باربيتورات‌ها و داروهاي‌مخدر، داروهاي‌ مهاركننده‌مونوآمينواكسيداز (MAO)، از جمله‌فورازوليدن‌ و پروكاربازين‌ ممكن‌ است‌موجب‌ تشديد آثار مضعف‌ CNS اين‌داروها يا پرومتازين‌ گردد. مصرف‌همزمان‌ با ساير داروهايي‌ كه‌ باعث‌ ايجادواكنش‌هاي‌ اكستراپيراميدال‌ مي‌شوند، ازجمله‌ هالوپريدول‌، متوكلوپراميد، سايرفنوتيازين‌ها و تيوگزانتين‌ها ممكن‌ است‌شدت‌ و دفعات‌ بروز واكنش‌هاي‌اكستراپيراميدال‌ را افزايش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ لوودوپا با پرومتازين‌ ممكن‌ است‌اثرات‌ ضد پاركينسوني‌ لودوپا را به‌ علت‌مسدود شدن‌ گيرنده‌هاي‌ دوپامين‌ در مغزمهار كند آثار آلفا ـ آدرنرژيك‌ اپي‌نفرين‌ درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با پرومتازين‌ممكن‌ است‌ مهار شود. مصرف‌ همزمان‌بروموكريپتين‌ با پرومتازين‌ ممكن‌ است‌موجب‌ افزايش‌ غلظت‌ سرمي‌ پرولاكتين‌شود و با اثر بروموكريپتين‌ تداخل‌ كند.مصرف‌ همزمان‌ پرومتازين‌ با داروهاي‌ضد تيروئيد ممكن‌ است‌ خطر بروزآگرانولوسيتوز را افزايش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ به‌ حداقل‌رسانيدن‌ تحريك‌ گوارشي‌، شكل‌ خوراكي‌اين‌ دارو همراه‌ با غذا، آب‌ يا شير مصرف‌شود.

2 ـ در صورت‌ مصرف‌ دارو براي‌پيشگيري‌ از بيماري‌ مسافرت‌ بايد حداقل‌30 دقيقه‌ يا ترجيحŠ 2 ـ 1 ساعت‌ قبل‌ ازمسافرت‌ مصرف‌ شود.

3 ـ احتمال‌ بروز خشكي‌ دهان‌ با مصرف‌اين‌ دارو وجود دارد.

4 ـ درمان‌ با پرومتازين‌ بايد 2 ـ 1 هفته‌ قبل‌از زايمان‌ قطع‌ شود تا از بروز يرقان‌ وعلايم‌ اكستراپيراميدال‌ در نوزاد جلوگيري‌شود.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: 25 ميلي‌گرم‌ در موقع‌ خواب‌ ودر صورت‌ نياز تا 50 ميلي‌گرم‌ مصرف‌مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ 5 ـ 1 ساله‌، 20 ـ 15ميلي‌ گرم‌ و در كودكان‌ 10 ـ 5 ساله‌،

 25 ـ 20 ميلي‌گرم‌ در موقع‌ خواب‌ مصرف‌مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: 50 ـ 25 ميلي‌گرم‌ و حداكثر تا100 ميلي‌گرم‌، تزريق‌ مي‌شود. در موارداورژانس‌ 50 ـ 25 ميلي‌گرم‌ و حداكثر 100ميلي‌گرم‌ تزريق‌ آهسته‌ وريدي‌ مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ 10 ـ 5 ساله‌

12/5 ـ 6/25 ميلي‌گرم‌ تزريق‌ عضلاني‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 25mg

Syrup: 113mg / 100ml

Injection: 25mg / ml

 

TERFENADINE

موارد مصرف‌: ترفنادين‌ براي‌ جلوگيري‌ ازعلايم‌ ناشي‌ از حساسيت‌، مانند تب‌ يونجه‌و كهير بكار برده‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: اثر ضد آلرژي‌ اين‌ دارو

ناشي‌ از رقابت‌ آن‌ با هيستامين‌ براي‌اتصال‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ H1 است‌ و به‌ اين‌ترتيب‌ از بروز اثرات‌ هيستامين‌ جلوگيري‌مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: ترفنادين‌ بخوبي‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ مي‌گردد. به‌ مقدار زياد به‌پروتئينهاي‌ پلاسما متصل‌ مي‌شود وبه‌صورت‌ متابوليت‌ در ادرار و مدفوع‌ دفع‌مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ وجودآريتمي‌ قلبي‌ نبايد مصرف‌ گردد.

 

هشدارها: 1 ـ احتمال‌ بروز آريتمي‌ قلبي‌ بامقادير مصرف‌ زياد وجود دارد.

2 ـ از مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ كاهنده‌پتاسيم‌ خون‌ بايد خودداري‌ گردد.

3 ـ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌ايجادكننده‌ آريتمي‌ احتياط شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: مهمترين‌ عارضه‌ جانبي‌ اين‌دارو احتمال‌ بروز آريتمي‌ قلبي‌ است‌. اثرات‌تسكيني‌ و ضدموسكاريني‌ آن‌ بسيار كم‌است‌ و معمولا با مقادير مصرف‌ زياد ديده‌مي‌شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ باداروهاي‌ مهاركننده‌ آنزيم‌هاي‌ كبدي‌ مانندكتوكونازول‌، اريترومايسين‌ و سايرايميدازولهاي‌ ضد قارچ‌ احتمال‌ آريتمي‌قلبي‌ را افزايش‌ مي‌دهد. استفاده‌ از تركيبات‌ضد آريتمي‌، ضد جنون‌ و ضد افسردگي‌سه‌ حلقه‌اي‌ اثر آريتمي‌زايي‌ اين‌ دارو راافزايش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ بروزآريتمي‌ قلبي‌ مصرف‌ دارو قطع‌ گرديده‌ و به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: در تب‌ يونجه‌ و رينيت‌ آلرژيك‌روزي‌ 60 ميلي‌گرم‌ و در صورت‌ لزوم‌حداكثر تا 120 ميلي‌گرم‌ مصرف‌ مي‌گردد.در حساسيت‌ پوستي‌ 120 ميلي‌گرم‌ در يك‌يا دو نوبت‌ در روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ 6 ـ 3 سال‌ 15 ميلي‌گرم‌دو بار در روز و در كودكان‌ 12 ـ 6 سال‌ 30ميلي‌گرم‌ دو بار در روز مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 60mg