PROSTATAN

موارد مصرف‌: قطره‌ پروستاتان‌ در مواردالتهاب‌ حاد و مزمن‌ پروستات‌، سوزش‌ وتكرر ادرار بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: سيتوسترول‌ موجود در اين‌فرآورده‌ با مهار آنزيم‌ 5 ـ آلفا ـ ردوكتازباعث‌ كاهش‌ غلظت‌ دي‌هيدروتستوسترون‌ (DHT) مي‌گردد و در نتيجه‌رشد غده‌ پروستات‌ را متوقف‌ مي‌نمايد.

ايزولكتين‌ موجود در گزنه‌ با رقابت‌ دراتصال‌ به‌گيرنده‌هاي‌ تستوسترون‌ دربافت‌ پروستات‌ موجب‌ وقفه‌ هيپرپلازي‌پروستات‌ مي‌گردد. همچنين‌ تركيبات‌موجود در اين‌ فرآورده‌ داراي‌ اثرات‌ضدالتهاب‌، محرك‌ سيستم‌ ايمني‌ و كاهش‌دهنده‌ تونيسيته‌ عضلات‌ صاف‌ پروستات‌مي‌باشد و موجب‌ تسهيل‌ جريان‌ ادرار وبهبود حال‌ بيمار مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌: قطره‌ پروستاتان‌ از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:

1. ريشه‌ گزنه‌20%

Urtica dioica

2. اندام‌ هوايي‌ گزنه‌10%

Urtica dioica

3. تخم‌ كدوي‌ بدون‌ پوست‌20%

Cucurbita pepo

4. گل‌ بابونه‌20%

Matricaria chamomilla

5. ميوه‌ خارخاسك‌20%

Tribulus terrestis

6. ميوه‌ انيسون‌10%

Pimpinella anisum

 

مواد موثره‌: استروييدها (سيتوسترول‌)،اسكوپولتين‌، فنيل‌ پروپان‌، ايزولكتين‌،پلي‌ساكاريدها و فلانوييدها، روغنهاي‌ فرارو اسيدهاي‌ چرب‌ (اسيد لينولئيك‌).

 

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ نبايد در كودكان‌مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: بامصرف‌ اين‌ فرآورده‌احتمال‌ بروز اختلالات‌ گوارشي‌ (تحريك‌معده‌) و واكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ 3 بار هر بار 40 ـ 30قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذامصرف‌ شود. قطره‌ پروستاتان‌ را مي‌توان‌براي‌ مدت‌ 12 ـ 6 ماه‌ مصرف‌ نمود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 30 ml

 

PSYLLIUM PRODUCTS

موارد مصرف‌: پسيليوم‌ در درمان‌يبوستهاي‌ مزمن‌، براي‌ پيشگيري‌ ازيبوست‌ در بيماراني‌ كه‌ در حين‌ اجابت‌مزاج‌ نبايد تحت‌ فشار باشند مانند بيماران‌با زخم‌ برش‌ فرج‌ (episiotomy) ، هموروئيدترومبوزه‌ دردناك‌، شقاق‌ يا آبسه‌ پرينه‌اي‌،فتق‌ ديافراگم‌، تنگي‌ آنوركتال‌ و در رفع‌يبوست‌ ناشي‌ از كولون‌ تحريك‌پذير(spastic colon) مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اثر درماني‌ پسيليوم‌

به‌واسطه‌ تورم‌ موسيلاژ موجود درپوسته‌ دانه‌ آن‌ ظاهر مي‌گردد. موسيلاژاحتمالا از طريق‌ جذب‌ آب‌ باعث‌ افزايش‌حجم‌ و رطوبت‌ مدفوع‌ شده‌ و اين‌ افزايش‌حجم‌ موجب‌ تحريك‌ روده‌ بزرگ‌ و افزايش‌حركات‌ پريستالتيك‌ و كوتاه‌شدن‌ زمان‌عبور مواد از روده‌ و افزايش‌ دفعات‌ دفع‌مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌ها:

Musylium: حاوي‌ پوسته‌ دانه‌ اسفرزه‌(Plantago psyllium) به‌ ميزان‌ 3/4 گرم‌ درهر ساشه‌ مي‌باشد.

Psyllium Mosiloid: حاوي‌ پوسته‌ دانه‌اسفرزه‌ (Plantago psyllium) به‌ ميزان‌ 3/4گرم‌ در هر ساشه‌ مي‌باشد.

Psyllium: حاوي‌ دانه‌ اسفرزه‌

(Plantago psyllium) به‌ ميزان‌ 60%مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: موسيلاژ.

 

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ها در آپانديسيت‌و يا نشانه‌هاي‌ آن‌، خونريزي‌ ركتوم‌ با علت‌نامشخص‌، نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌ و انسدادروده‌، ديابت‌ و در صورت‌ وجود اشكال‌ دربلع‌ نبايد مصرف‌ شوند.

 

هشدارها: ملين‌ها در خردسالان‌ (تا سن‌ 6سال‌) به‌جز با دستور پزشك‌ نبايد مصرف‌شوند. از آنجا كه‌ اين‌ كودكان‌ قادربه‌توضيح‌ علائم‌ بيماري‌ خود نيستندتشخيص‌ دقيق‌ بيماري‌ برمصرف‌ اين‌داروها ارجحيت‌ دارد به‌اين‌ طريق‌ مي‌توان‌از عواقب‌ بيماري‌ (مانند آپانديسيت‌) يابروز عوارض‌ جانبي‌ شديدتر، جلوگيري‌كرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ مقادير زيادپسيليوم‌ باعث‌ انسداد روده‌ و مري‌ (معمولابه‌دليل‌ مصرف‌ كم‌ مايعات‌) مي‌گردد.همچنين‌ واكنشهاي‌ آلرژيك‌ با مصرف‌دارو گزارش‌ شده‌ است‌. در شروع‌ درمان‌ممكن‌ است‌ موقتŠ سنگيني‌ و نفخ‌ در بيماران‌ايجاد گردد كه‌ با ادامه‌ درمان‌ برطرف‌مي‌شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: پسيليوم‌ باعث‌

كاهش‌ جذب‌ برخي‌ از مواد معدني‌

(نظير كلسيم‌، منيزيم‌، مس‌ و روي‌)

ويتامين‌ B12، گليكوزيدهاي‌ قلبي‌ ومشتقات‌ كوماريني‌ مي‌گردد. مصرف‌همزمان‌ پسيليوم‌ با نمكهاي‌ ليتيم‌

موجب‌ كاهش‌ غلظت‌ پلاسمايي‌ ليتيم‌ و

وقفه‌ جذب‌ آنها از مجراي‌ گوارشي‌مي‌شود. پسيليوم‌ ممكن‌ است‌ موجب‌كاهش‌ سرعت‌ و ميزان‌ جذب‌ كاربامازپين‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ حداقل‌

8 ـ 6 ليوان‌ آب‌ در روز براي‌ كمك‌ به‌نرم‌شدن‌ مدفوع‌ و جلوگيري‌ از كاهش‌ آب‌ بدن‌بيمار ضروري‌ است‌. اين‌ امر به‌دليل‌

خروج‌ حجم‌ زيادي‌ از آب‌ با مدفوع‌ اهميت‌دارد.

2 ـ مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌ داروها كه‌به‌صورت‌ عادت‌ درآمده‌ باشد ممكن‌ است‌باعث‌ وابسته‌ شدن‌ كار روده‌ها به‌اين‌داروها شود.

3 ـ داروهاي‌ ملين‌ را نبايد بيشتر از يك‌هفته‌ (مگر با دستور پزشك‌) يا در مواردغير ضروري‌ (مانند اجابت‌ مزاج‌ طي‌ يك‌ يادو روز) مصرف‌ نمود.

4 ـ از مصرف‌ داروهاي‌ ملين‌ تا دو ساعت‌بعد از مصرف‌ ساير داروها خودداري‌شود.

5 ـ داروهاي‌ حجيم‌كننده‌ مدفوع‌ حاوي‌مقادير قابل‌ توجهي‌ قند و يا سديم‌ هستند،اين‌ موضوع‌ در مورد بيماران‌ مبتلا به‌ديابت‌ و افرادي‌ كه‌ محدوديت‌ مصرف‌سديم‌ دارند اهميت‌ دارد.

 

مقدار مصرف‌: 3 ـ 1 بار در روز هر بار يك‌ تادو ساشه‌ يا يك‌ قاشق‌ سوپخوري‌ (حدود10 گرم‌) از پسيليوم‌ را در يك‌ ليوان‌ آب‌ريخته‌ مصرف‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Musyllium : 10g / Sachet

Psyllium mosiloid: 7 g / Sachet

Psyllium: Box 70 g

 

RASIN

موارد مصرف‌: رازين‌ در نفخ‌ معده‌، سرفه‌،حساسيت‌ و خارش‌ گلو بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: روغنهاي‌ فرار موجود درقرص‌ رازين‌ با داشتن‌ اثرات‌آنتي‌اسپاسموديك‌ بر روي‌ عضلات‌ صاف‌موجب‌ تسهيل‌ خروج‌ گازها از معده‌مي‌شوند.

همچنين‌ تركيبات‌ موجود در شيرين‌بيان‌،داراي‌ اثرات‌ نرم‌كننده‌ و خلطآور مي‌باشند.

 

اجزاء فرآورده‌: قرص‌ رازين‌ حاوي‌ 0/5%اسانس‌ رازيانه‌ (Foeniculum vulgare) و5% عصاره‌ ريشه‌ شيرين‌ بيان‌(Glycyrrhiza glabra) مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار (نظير آنتول‌ وفنكون‌)، گليسيريزين‌، فلاونوييدگليكوزيدهاي‌ ليكوئي‌ رتين‌ و ايزوليكوئي‌رتين‌.

 

منع‌ مصرف‌: به‌دليل‌ داشتن‌ ساكاروز درافراد مبتلا به‌ديابت‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ مقادير زياد اين‌فرآورده‌ در بيماران‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ (به‌دليل‌اثرات‌ مينرالوكورتيكوييدي‌) توصيه‌نمي‌گردد.

2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌

است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ طولاني‌ مدت‌ اين‌فراورده‌ ممكن‌ است‌ سبب‌ بروز اثرات‌مينرالوكورتيكوييدي‌ (احتباس‌ آب‌ وسديم‌، افزايش‌ دفع‌ پتاسيم‌) گردد.

مقدار مصرف‌: هر 3 ـ 2 ساعت‌ يك‌ يا دوقرص‌ ميكده‌ يا جويده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 500 mg

 

SANKOL

موارد مصرف‌: قطره‌ سنكل‌ براي‌ دفع‌سنگهاي‌ مجاري‌ ادرار، تسكين‌ دردهاي‌كليوي‌ و عفونتهاي‌ مجاري‌ ادراري‌ بكارمي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: مواد مؤثره‌ موجود در اين‌فرآورده‌ به‌علت‌ داشتن‌ اثرات‌ مدر و آنتي‌اسپاسموديك‌ موجب‌ شل‌ شدن‌ عضلات‌صاف‌ مجاري‌ ادرار و تسهيل‌ خروج‌ سنگ‌مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌: قطره‌ سنكل‌ از عصاره‌گياهان‌ دارويي‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:

1. دانه‌ رازيانه‌25%

Foeniculum vulgare

2. دانه‌ زيره‌ سبز12/5%

Cuminum cyminum

3. برگ‌ بو12/5%

Laurus nobilis

4. دم‌ گيلاس‌12/5%

Cerasus avium

5. كاكل‌ ذرت‌12/5%

Zea mays

6. ميوه‌ خارخاسك‌12/5%

Tribulus terrestris

7. تخم‌ خربزه‌12/5%

Cucumis melo

 

مواد موثره‌: املاح‌ پتاسيم‌، اسيدهاي‌ چرب‌،فلاونوييدها و روغنهاي‌ فرارنظير آنتول‌،فنكون‌، سينئول‌ و كارون‌.

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ مقادير زياد اين‌فرآورده‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌اختلال‌ آب‌ والكتروليتها گردد.

2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فراورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ به‌كاكل‌ذرت‌ احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌(درماتيت‌ تماسي‌ و كهير) وجود دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ نوشيدن‌ مقادير زيادآب‌ و مايعات‌ همزمان‌ بامصرف‌ اين‌ داروتوصيه‌ مي‌شود.

2 ـ اين‌ دارو در افراد بامعده‌ حساس‌ بايدبعد از غذا ميل‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ 3 بار، هر بار 60 ـ 50قطره‌ در يك‌ فنجان‌ آب‌ سرد بعد از غذامصرف‌ شود. در موارد حاد، درمان‌ باسنكل‌ مي‌تواند تا مدت‌ يك‌ ماه‌ ادامه‌ يابد. دردرمان‌ مزمن‌ و به‌منظور پيشگيري‌ ازتشكيل‌ مجدد سنگ‌ مقدار مصرف‌ 30 قطره‌3 ـ 2 بار در روز براي‌ مدت‌ يك‌ هفته‌توصيه‌ مي‌گردد كه‌ اين‌ رژيم‌ درماني‌ بايدهر ماه‌ تكرار گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 30 ml