MELLISAN

موارد مصرف‌: ژل‌ مليسان‌ به‌ عنوان‌ ضدويروس‌ در درمان‌ تبخال‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: گياه‌ فرنجمشك‌ داراي‌ اثرمتوقف‌ كننده‌ فعاليت‌ ويروسها (Virustatic)مي‌باشد.

 

اجزاء فرآورده‌: ژل‌ مليسان‌ حاوي‌ 1% عصاره‌خشك‌ فرنجمشك‌ (Melissa officinalis)مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: روغن‌هاي‌ فرار (نظيرسيترونلال‌، سيترال‌ و ژرانيال‌)، پلي‌ فنلها(نظير اسيد رزمارينيك‌ و اسيد كافئيك‌).

 

عوارض‌ جانبي‌: با مصرف‌ اين‌ فرآورده‌احتمال‌ بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجوددارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از تماس‌ دارو با داخل‌چشم‌ خودداري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ 4 ـ 3 بار به‌ موضع‌ماليده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical gel: 5 g

 

MENTHA

موارد مصرف‌: قرص‌ منتا در اسپاسم‌هاي‌دستگاه‌ گوارش‌، نفخ‌ معده‌ و به‌عنوان‌خوشبوكننده‌ دهان‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: منتا باداشتن‌ اثرات‌ آنتي‌اسپاسموديك‌ و كاهش‌ تونوس‌ اسفنگترتحتاني‌ مري‌ موجب‌ تسهيل‌ خروج‌ گازها ازمعده‌ مي‌گردد. به‌علاوه‌ منتول‌ موجوددراين‌ فرآورده‌ احتمالا از طريق‌ اثرآنتاگونيستي‌ كلسيم‌ موجب‌ شل‌ شدن‌عضلات‌ صاف‌ جداره‌ كولون‌ مي‌شود.

 

اجزاء فرآورده‌: هر قرص‌ منتا حاوي‌ 2/5ميلي‌گرم‌ اسانس‌ و 35 ميلي‌گرم‌ پودر برگ‌نعناع‌ (Mentha piperita) است‌.

 

مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار نظير منتول‌ ومنتون‌.

 

منع‌ مصرف‌: به‌دليل‌ داشتن‌ ساكاروز درافراد مبتلا به‌ديابت‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌، امكان‌بروز واكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌: در صورت‌ لزوم‌ يك‌ قرص‌جويده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 700 mg

 

MINTAGEL

موارد مصرف‌: مينتاژل‌ در درمان‌ كچلي‌انگشتان‌ پا و كشاله‌ ران‌ بكار مي‌رود. اين‌فرآورده‌ همچنين‌ براي‌ از بين‌ بردن‌ خارش‌و سوزش‌ محل‌ گزيدگي‌ حشرات‌ وسوختگيهاي‌ سطحي‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: روغنهاي‌ فرار موجود در اين‌فرآورده‌ داراي‌ اثرات‌ ضدقارچي‌ وضدباكتريايي‌ مي‌باشند. منتول‌ درغلظتهاي‌ كم‌ به‌طور انتخابي‌ انتهاي‌ اعصاب‌حسي‌ مربوط به‌سرما را تحريك‌ كرده‌همچنين‌ باعث‌ گشادشدن‌ عروق‌ و ايجاداحساس‌ سرما شده‌ و به‌دنبال‌ آن‌ اثرضددردي‌ ظاهر مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌: مينتاژل‌ حاوي‌ 1/5% اسانس‌نعناع‌ (Mentha piperita) مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار نظير منتول‌ ومنتون‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: در افراد حساس‌ به‌دليل‌وجود منتول‌ احتمال‌ بروز واكنشهاي‌آلرژيك‌ وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌: پس‌ از تميزكردن‌ موضع‌،روزي‌ 3 ـ 2 بار بر روي‌ موضع‌ ماليده‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Gel: 15 g

 

MYRTOPLEX

موارد مصرف‌: ميرتوپلكس‌ داراي‌ خاصيت‌ضد ويروس‌ هرپس‌ سيمپلكس‌ نوع‌ 1 و 2مي‌باشد و در درمان‌ تبخالهاي‌ پوست‌نواحي‌ مختلف‌ بدن‌ و اطراف‌ واژن‌ بكارمي‌رود.

 

اجزاء فرآورده‌: پماد ميرتوپلكس‌ حاوي‌اسانس‌ گياه‌ مورد (Myrtus communis)به‌ميزان‌ 10% است‌.

 

مواد موثره‌: تانن‌، پلي‌فنلها، روغنهاي‌ فرارو فلاونوييدها.

 

هشدارها: 1 ـ با مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ بيش‌از مدت‌ توصيه‌ شده‌ احتمال‌ بروزواكنشهاي‌ آلرژيك‌ وجود دارد.

2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فراورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌ است‌.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از تماس‌ دارو با داخل‌چشم‌ و دهان‌ خودداري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ 5 ـ 3 بار، هربارپوشش‌ نازكي‌ از پماد بر روي‌ ضايعه‌ماليده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ointment: 5 g

 

OLEA-CRAT

موارد مصرف‌: اولئاكرات‌ در درمان‌ زيادي‌فشارخون‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اثرات‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ اين‌فرآورده‌ به‌تركيبات‌ فلاونوييدي‌ موجوددر كراتاگوس‌ آن‌ بخصوص‌پروسيانيدين‌ها نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.اولئاكرات‌ احتمالا باعث‌ افزايش‌ جريان‌خون‌ كرونر، افزايش‌ جريان‌ خون‌ محيطي‌(در سر، عضلات‌ اسكلتي‌ و كليه‌)، كاهش‌جريان‌ خون‌ محيطي‌ (در پوست‌ و دستگاه‌گوارش‌)، كاهش‌ مقاومت‌ محيطي‌ و كاهش‌فشارخون‌ مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌: اولئاكرات‌ از مخلوط گياهان‌زير تشكيل‌ شده‌ است‌:

1. برگ‌ زيتون‌32/5%

Olea europea

2. ميوه‌ سرخ‌ وليك‌32/5%

Crataegus microphilla

3. ميوه‌ قره‌قات‌20%

Vaccinium arctostaphyllos

4. ميوه‌ عناب‌10%

Zizyphus vulgaris

5. برگ‌ پونه‌5%

Mentha pulegium

 

مواد موثره‌: فلاونوييدها، پروسيانيدين‌هاو اولئوروپئين‌.

 

هشدارها: 1 ـ بيماران‌ تحت‌ درمان‌ باداروهاي‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ به‌اثرات‌فارماكولوژيك‌ كراتاگوس‌ حساس‌ترمي‌باشند. بنابراين‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌در افراد فوق‌ بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

2 ـ ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌ نرسيده‌ است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: بامصرف‌ فرآورده‌هاي‌حاوي‌ كراتاگوس‌ عوارضي‌ نظير تهوع‌،خستگي‌، تعريق‌ و بثورات‌ جلدي‌ (روي‌دست‌) گزارش‌ شده‌ است‌. مصرف‌ مقاديرزياد اين‌ فرآورده‌ ممكن‌ است‌ ايجادمسموميت‌ (براديكاردي‌، دپرسيون‌تنفسي‌) نمايد.

 

مقدار مصرف‌: روزي‌ 3 ـ 2 بار، هر بار يك‌قاشق‌ غذاخوري‌ از اولئاكرات‌ را در يك‌ليوان‌ آب‌ جوش‌ به‌مدت‌ 15 دقيقه‌ دم‌ كرده‌پس‌ از صاف‌ نمودن‌ مصرف‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Powder: 100 g

 

PASIPAY

موارد مصرف‌: قطره‌ پاسي‌ پي‌ به‌عنوان‌آرامبخش‌ و خواب‌ آور در تنش‌هاي‌عصبي‌ و بي‌ خوابي‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: مالتول‌ و اتيل‌ مالتول‌ گل‌ساعتي‌ احتمالا داراي‌ اثر آرامبخشي‌ روي‌سيستم‌ اعصاب‌ مركزي‌ (CNS) مي‌باشند.

 

اجزاء فرآورده‌: پاسي‌ پي‌ از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياه‌ گل‌ ساعتي‌ Passifloraincarnata به‌ ميزان‌ 20% تهيه‌ شده‌ است‌.

 

مواد موثره‌: مالتول‌ و اتيل‌ مالتول‌،آلكالوييدهاي‌ هارمان‌ و هارمالين‌،فلاونوييدهاي‌ ويتكسين‌ و ساپوناراين‌.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو با ايجاد خواب‌آلودگي‌ ممكن‌ است‌ بر انجام‌ اعمالي‌ كه‌ نيازبه‌ مهارت‌ و دقت‌ دارند (مثل‌ رانندگي‌) تاثيرگذارد.

2 ـ در مطالعات‌ حيواني‌ هارمان‌ و هارمالين‌موجود در گياه‌ گل‌ ساعتي‌ اثر تحريك‌فعاليت‌ رحم‌ نشان‌ داده‌اند. بر اين‌ اساس‌بايستي‌ از مصرف‌ مقادير زياد اين‌ دارو دردوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ اجتناب‌ شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ مقادير زياداين‌ فرآورده‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ ايجاد خواب‌آلودگي‌ و افزايش‌ اثر داروهاي‌ مهاركننده‌منوآمين‌ اكسيداز (MAOI) شود.

 

مقدار مصرف‌: در كودكان‌ 6 ـ 2 سال‌:

6 قطره‌ سه‌ بار در روز و 10 قطره‌ هنگام‌خواب‌.

بزرگسالان‌ و كودكان‌ بالاي‌ 6 سال‌: 10قطره‌ 3 بار در روز و 30 ـ 25 قطره‌ شب‌هنگام‌ خواب‌.

در افراد بالاي‌ 65 سال‌ بهتر است‌ مصرف‌دارو را از مقادير كم‌ آغاز كرده‌ و مقدار آن‌را به‌ تدريج‌ افزايش‌ داد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 30 ml

 

PERSICA

موارد مصرف‌: قطره‌ پرسيكا در پيشگيري‌از افزايش‌ جرم‌ روي‌ دندانها، پوسيدگي‌دندان‌، و خونريزي‌ و امراض‌ لثه‌ و به‌عنوان‌ضدعفوني‌كننده‌ دهان‌ و مسكن‌ درد دندان‌و لثه‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: استفاده‌ مداوم‌ از گياه‌ مسواك‌به‌دليل‌ ميزان‌ بالاي‌ كلرايد موجب‌ كاهش‌تشكيل‌ پلاك‌ دندان‌، جلوگيري‌ از رنگي‌شدن‌ دندانها و التهاب‌ لثه‌ مي‌گردد. بعلاوه‌ميزان‌ بالاي‌ كلسيم‌ موجود در اين‌ گياه‌موجب‌ استحكام‌ دندان‌ شده‌ و تركيبات‌ايزوتيوسيانات‌ آن‌ مانع‌ رشد باكتريهاي‌دهان‌ مي‌شود.

عصاره‌ اتانولي‌ بومادران‌ به‌دليل‌ داشتن‌تركيبات‌ سزكويي‌ ترپن‌ لاكتون‌ داراي‌اثرات‌ ضدباكتريايي‌ مي‌باشد. عصاره‌ آبي‌بومادران‌ داراي‌ اثرات‌ ضدالتهابي‌ است‌ وبه‌ دليل‌ داشتن‌ آكيلئين‌ موجب‌ كاهش‌ زمان‌انعقاد خون‌ شده‌ و در خونريزي‌ لثه‌ موثرمي‌باشد.

نعناع‌ به‌دليل‌ داشتن‌ منتول‌ موجب‌ ايجاد اثرضددردي‌ و ضدعفوني‌كننده‌ اين‌ فرآورده‌مي‌گردد.

 

اجزاء فرآورده‌: قطره‌ پرسيكا از عصاره‌هيدروالكلي‌ گياهان‌ زير تهيه‌ شده‌ است‌:

1. گياه‌ مسواك‌30%

Salvadora persica

2. بومادران‌25%

Achillea millefolium

3. نعناع‌45%

Mentha spicata

 

مواد موثره‌: كلسيم‌، فلورايد، كلرايد،تركيبات‌ ايزوتيوسيانات‌، تانن‌، روغنهاي‌فرار (نظير منتول‌، آزولن‌) و آلكالوييدآكيلئين‌.

 

هشدارها: ايمني‌ مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ دردوران‌ بارداري‌ و شيردهي‌ به‌اثبات‌نرسيده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از رقيق‌ كردن‌ بيش‌ ازحد قطره‌ خودداري‌ گردد.

2 ـ پس‌ از مصرف‌ دارو از شستن‌ دهان‌،خوردن‌ و آشاميدن‌ حداقل‌ به‌مدت‌ 20 ـ 10دقيقه‌ خودداري‌ گردد.

3 ـ براي‌ حصول‌ حداكثر نتيجه‌ حداقل‌ يك‌نوبت‌ مصرف‌ اين‌ دهانشويه‌ بعد ازمسواك‌ شب‌ و يا قبل‌ از خواب‌ صورت‌گيرد.

 

مقدار مصرف‌: جهت‌ جلوگيري‌ از پوسيدگي‌دندان‌ و بيماريهاي‌ دهان‌ روزي‌ دو نوبت‌هر بار 15 ـ 10 قطره‌ را در 15 ميلي‌ليتر آب‌ريخته‌ و به‌مدت‌ 20 ثانيه‌ در دهان‌ گردش‌داده‌ و دور ريخته‌ شود.

در درمان‌ ناراحتي‌هاي‌ دهان‌ و دندان‌ وجلوگيري‌ از خونريزي‌ لثه‌ روزي‌ 5 ـ 3 نوبت‌هربار 15 ـ 10 قطره‌ را در 15 ميلي‌ليتر آب‌ريخته‌ و به‌مدت‌ 20 ثانيه‌ در دهان‌ گردش‌داده‌ و سپس‌ دور ريخته‌ شود.

جهت‌ جلوگيري‌ از خونريزي‌ و عفونت‌ بعداز كشيدن‌ دندان‌ و جراحي‌ها به‌مدت‌ 4 ـ 2روز، هر روز 5 ـ 4 نوبت‌، هر بار 40 ـ 30قطره‌ را در 15 ميلي‌ليتر آب‌ ريخته‌ و به‌مدت‌20 ثانيه‌ در دهان‌ گردش‌ داده‌ و سپس‌ دورريخته‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 30 ml