ENOXOLONE

موارد مصرف‌: انوكسولون‌ در درمان‌التهابات‌ پوستي‌ نظير قرمزي‌ پوست‌نوزادان‌ ناشي‌ از ادرار سوختگي‌، قرمزي‌پوست‌ در اثر آفتاب‌ سوختگي‌، اگزماهاي‌ملايم‌ در سطح‌ صورت‌، پلكها و اطراف‌دهان‌ و خارش‌ ناشي‌ از نيش‌ حشرات‌،خارش‌هاي‌ انگلي‌ يا خارش‌ دستگاه‌ تناسلي‌در زنان‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: گليسيريتينيك‌ اسيد تمايل‌نسبي‌ به‌اتصال‌ با گيرنده‌هاي‌گلوكوكورتيكوئيدي‌ و مينرا لوكورتيكوـييدي‌ را دارد و احتمالا با تأثير بر اين‌گيرنده‌ها، روي‌ فعاليت‌ استروييدهاي‌آندوژن‌ تأثير مي‌گذارد و در كبد و كليه‌ ازتبديل‌ كورتيزول‌ به‌كورتيزون‌ جلوگيري‌مي‌كند.

 

اجزاء فرآورده‌: پماد انوكسولون‌ حاوي‌ 2%اسيد گليسيرتينيك‌ مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: اسيد گليسيرتينيك‌(انوكسولون‌).

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ در بريدگيها،سوختگيها، زخمهاي‌ عفوني‌ و عفونتهاي‌پوستي‌ باكتريايي‌، قارچي‌ و ويروسي‌ نبايدمصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ به‌ علت‌ امكان‌ حساسيت‌ درموقع‌ تماس‌ با اين‌ دارو به‌ مدت‌ طولاني‌،روي‌ سطح‌ وسيعي‌ از پوست‌ استفاده‌نشود.

2 ـ در مورد پوست‌ نوزادان‌ روي‌ مخاط وپوستي‌ كه‌ هنوز لايه‌ خارجي‌ آن‌ تشكيل‌نشده‌ استفاده‌ شود.

3 ـ از استعمال‌ پماد در چشم‌ خودداري‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: در صورت‌ مصرف‌ داروبه‌مدت‌ طولاني‌، در سطح‌ وسيع‌ و آسيب‌ديده‌ پوست‌، احتمال‌ بروز علائم‌مينرالوكورتيكوئيدي‌ وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌: پس‌ از تميزكردن‌ پوست‌،روزي‌ 4 ـ 2 بار، لايه‌ نازكي‌ از پماد روي‌موضع‌ ماليده‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ointment: 15g

 

EUCALYPTUS INHALERS

موارد مصرف‌: اين‌ فراورده‌ها براي‌ برطرف‌نمودن‌ نشانه‌هاي‌ سرماخوردگي‌، سرفه‌ واحتقان‌ بيني‌ به‌كار مي‌روند.

 

مكانيسم‌ اثر: اسانسهاي‌ موجود در

اين‌ فراورده‌ها داراي‌ اثرات‌ ضدالتهاب‌،خلطآور و آنتي‌باكتريال‌ مي‌باشند.

به‌نظر مي‌رسد اثرات‌ ضدباكتريايي‌اوكاليپتول‌ روي‌ باكتريهاي‌ گرم‌ مثبت‌بيشتر بوده‌ و باسيلوس‌ ساب‌ تيليس‌ وميكروكوكوس‌ گلوتاميوس‌ به‌آن‌حساس‌تر مي‌باشند. كورستين‌ وهايپروزيد موجود در اكاليپتوس‌ ممكن‌است‌ اثرات‌ ضد ويروس‌ آنفلوانزاتيپ‌ Aداشته‌ باشند.

 

اجزاء فرآورده‌:

:Dineh Eucalyptus Inhaler

1. اسانس‌ اكاليپتوس‌0/1%

Eucalyptus sp

2. اسانس‌ آويشن‌0/1%

Thymus serpillum

3. اسانس‌ رازيانه‌0/1%

Foeniculum vulgare

4. اسانس‌ نعناع‌0/4%

Mentha piperita

5. تنتور اكاليپتوس‌تا 100%

Eucalyptus sp

 

:Dineh Inhaler

1. دانه‌ رازيانه‌20%

Foeniculum vulgare

2. برگ‌ مورد30%

Myrtus communis

3. برگ‌ اكاليپتوس‌30%

Eucalyptus globulus

4. برگ‌ آويشن‌15%

Thymus serpillum

5. گل‌ بابونه‌5%

Matricaria chamomilla

 

:Gol Daru Liquid Eucalyptus Inhaler

1. تنتور اكاليپتوس‌20 گرم‌

Eucalyptus globulus

2. تنتور بنژوئن‌20 گرم‌

Styrax benzoin tincture

3. پودر منتول‌1 گرم‌

Menthol

:Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler

1. تنتور اكاليپتوس‌49%

Eucalyptus globulus

2. تنتور مورد25%

Myrtus communis

3. تنتور پوتار25%

Cymbopogon sp

4. منتول‌1%

Menthol

:Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler

1. برگ‌ اكاليپتوس‌55%

Eucalyptus globulus

2. برگ‌ مورد10/7%

Myrtus communis

3. برگ‌ پوتار8/3%

Cymbopogon sp

4. برگ‌ آويشن‌ باريك‌13%

Ziziphora regia

5. برگ‌ آويشن‌ صغير13%

Thymus kotshyanus

 

مواد موثره‌: روغنهاي‌ فرار نظير سينئول‌(اكاليپتول‌)، منتول‌، تيمول‌، كورستين‌.

 

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ها در بيماران‌مبتلا به‌ تب‌ بالا، سرفه‌هاي‌ مداوم‌ وخون‌ريزي‌ دستگاه‌ تنفس‌ نبايد مصرف‌شوند.

 

عوارض‌ جانبي‌: تيمول‌ موجود در برخي‌ ازاين‌ فرآورده‌ها ممكن‌ است‌ باعث‌ تحريك‌غشا مخاطي‌ گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ داروها بايدبه‌صورت‌ بخور مصرف‌ شود و از خوردن‌آن‌ اكيدŠ خودداري‌ گردد.

2 ـ در طي‌ بخوردادن‌ چشمها بايد بسته‌باشند.

3 ـ سرفه‌هاي‌ مداوم‌ ممكن‌ است‌ نشانگريك‌ بيماري‌ جدي‌ باشد. در صورت‌ تداوم‌نشانه‌هاي‌ بيماري‌ بايد به‌پزشك‌ مراجعه‌شود.

 

مقدار مصرف‌: روزانه‌ چندبار، هربار يك‌قاشق‌ سوپخوري‌ از محلول‌ را در يك‌ظرف‌ مناسب‌ آب‌ داغ‌ (در حال‌ جوشيدن‌نباشد) ريخته‌ و به‌مدت‌ 10 ـ 5 دقيقه‌، درحاليكه‌ چشمها بسته‌ است‌، بخور داده‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Dineh Eucalyptus Inhaler: Solution 60 ml

Dineh Inhaler: Powder 50g

Iran Daruk Liquid Eucalyptus Inhaler:Solution 60 ml

Iran Daruk Powder Eucalyptus Inhaler:Powder 70 g

 

GARLIC PRODUCTS

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ها در زيادي‌فشار خون‌، زيادي‌ چربي‌ خون‌، تصلب‌شرائين‌ و پيشگيري‌ از ترومبوز به‌كارمي‌روند.

 

مكانيسم‌ اثر: سير احتمالا با اثر

مستقيم‌ روي‌ عضلات‌ صاف‌ ديواره‌ عروق‌باعث‌ وازوديلاتاسيون‌ عروق‌ محيطي‌مي‌گردد. همچنين‌ ممكن‌ است‌ از طريق‌فعال‌ كردن‌ نيتريك‌ اكسايد سنتتاز

باعث‌ افزايش‌ توليد نيتريك‌ اكسايد

و در نتيجه‌ پايين‌آمدن‌ فشارخون‌

گردد.

اثر سير در كاهش‌ كلسترول‌ وتري‌گليسيريد احتمالا از طريق‌ مهارآنزيم‌هاي‌ كليدي‌ سنتز كلسترول‌ واسيدهاي‌ چرب‌ مانند هيدروكسي‌ متيل‌گلوتاريل‌ كوآنزيم‌ A (HMG - COA) واستيل‌ كوآكربوكسيلاز ظاهر مي‌شود.سير همچنين‌ باعث‌ تنظيم‌ فسفولپيدهاي‌پلاسما و ديواره‌ سلولي‌ شده‌ و موجب‌كاهش‌ ميزان‌ VLDL, LDL و افزايش‌ ميزان‌HDL مي‌گردد. سير با افزايش‌ فعاليت‌فيبرينوليتيكي‌، افزايش‌ زمان‌ انعقاد و وقفه‌تجمع‌ پلاكتي‌ از ايجاد لخته‌ جلوگيري‌مي‌نمايد.

 

اجزاء فرآورده‌ها:

Alicom حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌ پودر سير(Allium sativum) مي‌باشد.

Allium - S حاوي‌ 500 ميلي‌گرم‌ پودر سير(Allium sativum) مي‌باشد. و ميزان‌آليسين‌ آن‌ در هر قرص‌ معادل‌ 1/2 ميليگرم‌است‌.

Garlet حاوي‌ 400 ميلي‌گرم‌ پودر سير(Allium sativum) مي‌باشد و ميزان‌ آليئين‌و آليسين‌ آن‌ در هر قرص‌ معادل‌ 1ميلي‌گرم‌ است‌.

Garlic هر 10 قطره‌ آن‌ حاوي‌ 0/25 گرم‌عصاره‌ سير (Allium sativum) مي‌باشد.

Garlicap حاوي‌ 330 ميليگرم‌ پودر سير(Allium sativum) مي‌باشد.

 

مواد موثره‌: تيو آلليل‌ها و مشتقات‌ آنهانظير آليئين‌، آليسين‌، آجوئين‌، دي‌آلليل‌دي‌سولفايد و دي‌آلليل‌ تري‌ سولفايد.

 

منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ها در افرادحساس‌ به‌ سير و افراد مبتلا به‌ زخمهاي‌حاد دستگاه‌ گوارش‌ نبايد مصرف‌ شوند.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ زياد سير ممكن‌ است‌باعث‌ خونريزي‌ پس‌ از جراحي‌ گردد.

2 ـ سير ممكن‌ است‌ موجب‌ انقباضات‌رحمي‌ گردد. اين‌ موضوع‌ در صورت‌مصرف‌ سير در زنان‌ باردار بايد موردتوجه‌ قرار گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ اين‌ فرآورده‌ها بامعده‌ خالي‌ و يا مقادير زياد، ممكن‌ است‌اختلالات‌ گوارشي‌ نظير سوزش‌ معده‌،تهوع‌، استفراغ‌ و اسهال‌ ايجاد نمايد.همچنين‌ در افراد حساس‌ واكنش‌هاي‌آلرژيك‌ مانند درماتيت‌ تماسي‌ و حملات‌آسم‌ با مصرف‌ سير گزراش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در بيماراني‌ كه‌ تحت‌درمان‌ با آسپرين‌ و يا ساير داروهاي‌ ضدانعقاد و داروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ قند خون‌مي‌باشند بايد با احتياط مصرف‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

Alicom روزي‌ 3 بار، هر بار 2 ـ 1 قرص‌،بعد از غذا مصرف‌ مي‌شود.

Allium - S 3 ـ 1 قرص‌ در روز، بعد از غذامصرف‌ مي‌شود.

Garlet روزي‌ 3 بار، هر بار 2 ـ 1 قرص‌،بعد از غذا مصرف‌ مي‌شود.

Garlic روزي‌ 3 ـ 1 بار، هربار 10 قطره‌به‌همراه‌ غذا يا آب‌ ميوه‌ مصرف‌ مي‌شود.

Garlicap روزي‌ 3 بار هر بار 2 ـ 1 كپسول‌با يك‌ ليوان‌ آب‌ بعد از غذا مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Alicom: Coated Tablet 260 mg

Allium - S: Tablet 700 mg

Garlet: Tablet 570 mg

Garlic: Drop 15 ml

Garlicap: Capsul 330 mg