CHILDREN COLD

موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ تخفيف‌موقتي‌ آبريزش‌ بيني‌، درد، تب‌ و سايرعلائم‌ سرماخوردگي‌ و التهاب‌ سينوس‌هامصرف‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو نبايد دربيماران‌ مبتلا به‌آسم‌، گلوكوم‌، اشكال‌ دردفع‌ ادرار، زيادي‌ فشار خون‌، بيماري‌ قلبي‌،ديابت‌ يا اختلالات‌ تيروئيد مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: خواب‌آلودگي‌، آسيب‌ كبدي‌،عصبانيت‌، سرگيجه‌ و زيادي‌ فشار خون‌ ازعوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: اين‌ دارو باعث‌ كاهش‌اثرات‌ درماني‌ داروهاي‌ پائين‌آورنده‌فشارخون‌ مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ مصرف‌ اين‌ داروبيش‌ از 5 روز توصيه‌ نمي‌شود.

2 ـ در صورت‌ تداوم‌ و يا عود تب‌، مصرف‌دارو بيش‌ از 3 روز توصيه‌ نمي‌شود.

3 ـ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌تحريك‌پذيري‌ كودكان‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: در كودكان‌ بزرگتر از 6

سال‌ هر چهار ساعت‌ 2 ـ 1 قرص‌ مصرف‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: Acetaminophen 80 mg +

Phenylpropanolamine 6.25 mg +

Chlorpheniramine 1 mg

 

CLOBUTINOL HCI

موارد مصرف‌: كلوبوتينول‌ براي‌ درمان‌علامتي‌ سرفه‌هاي‌ با علت‌ نامشخص‌ و نيزسرفه‌هاي‌ ناشي‌ از تحريكات‌ مختلف‌

بويژه‌ در موارد نارسايي‌ دستگاه‌ تنفس‌به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو موجب‌ تضعيف‌مركز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو از دستگاه‌گوارش‌ سريع‌ و تقريبŠ كامل‌ بوده‌ و پس‌ از2 ساعت‌، حداكثر غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌حاصل‌ مي‌گردد. نيمه‌ عمر دارو حدود32ـ23 ساعت‌ مي‌باشد. 90ـ80 درصد آن‌از طريق‌ كليه‌ها و حدود 3 درصد آن‌ از راه‌مدفوع‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در مبتلايان‌ به‌صرع‌ و ياسابقه‌ بيماريهاي‌ تشنجي‌ نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: قبل‌ از شروع‌ درمان‌ بايد علت‌بروز سرفه‌ دقيقŠ بررسي‌ شود. چرا كه‌سرفه‌، عامل‌ مهمي‌ در دفاع‌ از نايژه‌ بوده‌ ودر برخي‌ موارد، درمان‌ علامتي‌ آن‌ به‌نفع‌بيمار نمي‌باشد.

 

عوارض‌ جانبي‌: اشكال‌ در به‌خواب‌ رفتن‌،تهوع‌، خواب‌آلودگي‌، سرگيجه‌،ناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ و يا كاهش‌

ميزان‌ خلط از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ داروهستند.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: مقدار 40ـ30 قطره‌ يا 2ـ1قرص‌، 3 بار در روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 3 سال‌به‌ميزان‌ drop/kg 1 و روزانه‌ 3 بار و دركودكان‌ بيش‌ از 3 سال‌، روزانه‌ 3 بار و هربار 20ـ10 قطره‌ مصرف‌ مي‌شود.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: مقدار 20 ميلي‌گرم‌ از طريق‌زيرجلدي‌، داخل‌ عضلاني‌ يا داخل‌ وريدي‌تزريق‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 40 mg

Oral Drops: 60 mg/ml

Injection: 20 mg/2ml

 

CROMOLYN SODIUM

موارد مصرف‌: كرومولين‌ براي‌ پيشگيري‌ ازآسم‌، حساسيت‌ غذايي‌ و اسپاسم‌ نايژه‌اي‌ناشي‌ از حساسيت‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌نظر مي‌رسد كه‌ دارو بادخالت‌ در انتقال‌ كلسيم‌ از غشاي‌ماستوسيت‌ها و جلوگيري‌ از عمل‌دگرانوله‌ شدن‌ وابسته‌ به‌كلسيم‌، مانع‌ ازآزادشدن‌ هيستامين‌، لوكوترين‌ها و سايرموادي‌ كه‌ موجب‌ بروز واكنش‌هاي‌حساسيت‌ مفرط مي‌شوند، مي‌گردد.كرومولين‌ ممكن‌ است‌ مانع‌ از فعال‌شدن‌ساير سلولهاي‌ التهابي‌ از قبيل‌ائوزينوفيل‌ها شود.

 

فارماكوكينتيك‌: تقريبŠ 10ـ8 درصدكرومولين‌ استنشاق‌ شده‌ جذب‌ سيستميك‌مي‌شود. هنگامي‌ كه‌ به‌منظور درمان‌نگهدارنده‌ به‌طور استنشاقي‌ مصرف‌مي‌شود، بهبودي‌ علايم‌ و عملكرد ريه‌معمولا طي‌ چهار هفته‌ پس‌ از شروع‌ درمان‌ظاهر مي‌شود. نيمه‌ عمر دارو حدود 80دقيقه‌ است‌ و 50 درصد آن‌ از طريق‌ كليه‌ وبقيه‌ از راه‌ صفرا و بدون‌ تغيير دفع‌مي‌شود.

هشدارها: 1 ـ در موارد عيب‌ شديد كار

كبد يا كليه‌ بايد بااحتياط تجويز

شود.

2 ـ درصورت‌ بروز پنوموني‌ ائوزينوفيليك‌در طول‌ مصرف‌ دارو، درمان‌ بايد قطع‌گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: سرفه‌، اسپاسم‌گذراي‌ نايژه‌و تحريك‌ گلو ناشي‌ از استنشاق‌ داروگزارش‌ شده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو تنها براي‌پيشگيري‌ است‌ و طي‌ حملات‌ آسم‌ يااسپاسم‌ نايژه‌ نبايد مصرف‌ گردد، زيراممكن‌ است‌ موجب‌ تحريك‌ و تشديدبيماري‌ گردد.

2 ـ كپسول‌ دارو از راه‌ خوراكي‌ بي‌اثراست‌.

3 ـ مصرف‌ همزمان‌ كورتيكوستروئيدهادر طول‌ درمان‌ بااين‌ دارو، بدون‌ توصيه‌پزشك‌ نبايد قطع‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌ و كودكان‌ بزرگتر از 2 سال‌:براي‌ پيشگيري‌ آسم‌ نايژه‌اي‌ مقدار

20ـ10 ميلي‌گرم‌ برحسب‌ نياز و تحمل‌بيمار چهاربار در روز با فواصل‌

منظم‌ استنشاق‌ مي‌شود. براي‌ پيشگيري‌

از اسپاسم‌ نايژه‌ ناشي‌ از عوامل‌حساسيت‌زا، مقدار 20 ميلي‌گرم‌ تنها

يك‌ بار و در حدود 15ـ10 دقيقه‌ (حداكثر60 دقيقه‌) قبل‌ از تماس‌ باماده‌ حساسيت‌زااستنشاق‌ مي‌شود. در صورت‌ مصرف‌مداوم‌، مقدار 20 ميلي‌گرم‌ چهاربار در

روز بافواصل‌ منظم‌ برحسب‌ نياز و تحمل‌بيمار تجويز مي‌شود. بيشينه‌ مقدارمصرف‌ بزرگسالان‌ تا 160 ميلي‌گرم‌ درروز است‌.

اشكال‌ دارويي‌:

Aerosol: 1 mg/dose

Inhalation Capsule: 20 mg

Nasal Spray: 20 mg/ml

 

DEXTROMETHORPHAN HBr

موارد مصرف‌: دكسترومتورفان‌ براي‌درمان‌ علامتي‌ سرفه‌هاي‌ بدون‌ خلط ناشي‌از گلودرد ساده‌ و سرماخوردگي‌ يامحركهاي‌ استنشاق‌ شده‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: دكسترومتورفان‌ با اثرمستقيم‌ برمركز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌،بازتاب‌ سرفه‌ را تضعيف‌ مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ دارو كبدي‌ بوده‌و بسرعت‌ و بميزان‌ وسيعي‌ به‌متابوليت‌فعال‌ دكستروفان‌ تبديل‌ مي‌شود. اثر داروطي‌ 30 دقيقه‌ شروع‌ و براي‌ 6 ساعت‌ باقي‌مي‌ماند. دكسترومتورفان‌ عمدتŠ از كليه‌هاو به‌صورت‌ تغيير نيافته‌ يا متابوليت‌ دفع‌مي‌شود.

 

هشدارها: در صورت‌ وجود آسم‌، عيب‌ كاركبد و يا سرفه‌ خلطدار بايد با احتياطمصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: سايكوزسمي‌ (فعاليت‌مفرط، توهمات‌ بينايي‌ و شنوايي‌) پس‌ ازمصرف‌ 300 ميلي‌گرم‌ يا بيشتر از داروگزارش‌ شده‌ است‌. بامصرف‌ مقادير خيلي‌زياد دارو ضعف‌ تنفسي‌ گزارش‌ شده‌است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ با فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ الكل‌،داروهاي‌ كاهنده‌ فشارخون‌ با اثر مضعف‌CNS مانند كلونيدين‌ و متيل‌ دوپا، داروهاي‌مضعف‌ CNS بويژه‌ بيهوش‌كننده‌ها،باربيتوراتها، داروهاي‌ مخدر شبه‌ ترياك‌ ياضدافسردگي‌هاي‌ سه‌حلقه‌اي‌، ممكن‌ است‌اثرات‌ مضعف‌ CNS اين‌ داروها يادكسترومتورفان‌ تشديد شود. مصرف‌همزمان‌ مهاركننده‌هاي‌ مونوآمين‌ اكسيداز (MAO)از جمله‌ فورازوليدون‌ وپروكاربازين‌، ممكن‌ است‌ باعث‌ بروزبحران‌ آدرنرژيك‌، كلاپس‌، اغماء،سرگيجه‌، تهييج‌، افزايش‌ فشارخون‌،افزايش‌ دماي‌ بدن‌، خونريزي‌ داخل‌ مغزي‌،بيحالي‌، تهوع‌، رفتار جنون‌آميز، اسپاسم‌ ولرزش‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌اعتياد شود.

2 ـ در صورتي‌ كه‌ تا 7 روز پس‌ از مصرف‌دارو سرفه‌ ادامه‌ داشت‌ يا در صورت‌ تب‌شديد، بثورات‌ جلدي‌ يا سردرد مداوم‌همراه‌ با سرفه‌، به‌پزشك‌ مراجعه‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 20ـ10 ميلي‌گرم‌هرچهار ساعت‌ يا 30 ميلي‌گرم‌ هر 8ـ6ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌ مي‌شود.بيشينه‌ مصرف‌ دارو براي‌ بزرگسالان‌ تاmg/day 120 مي‌باشد.

كودكان‌: مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌كوچكتر از دو سال‌ توصيه‌ نمي‌شود. دركودكان‌ 6ـ2 سال‌ مقدار 5 ـ 2/5 ميلي‌گرم‌هرچهار ساعت‌ يا 7/5 ميلي‌گرم‌ هر 8ـ6ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌ مي‌شود كه‌نبايد از mg/day 30 تجاوز نمايد. دركودكان‌ 12ـ6 سال‌ مقدار 10ـ 5 ميلي‌گرم‌هرچهار ساعت‌ برحسب‌ نياز مصرف‌مي‌شود كه‌ نبايد از mg/day 60 تجاوزنمايد.

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 15 mg

Oral Drops: 4 mg/ml

Syrup: 15 mg/5ml

 

DEXTROMETHORPHAN - P

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ در رفع‌ حالات‌التهابي‌ دستگاه‌ تنفسي‌ فوقاني‌ از جمله‌رينيت‌ آلرژيك‌، التهاب‌ حاد يا تحت‌ حادسينوس‌ها، خروسك‌، التهاب‌ حاد گوش‌مياني‌ و التهاب‌ ناي‌ و نايژه‌ و نيز تسكين‌علامتي‌ سرفه‌هاي‌ خشك‌ ناشي‌ از گلو دردخفيف‌ و تحريك‌ ناشي‌ از سرماخوردگي‌،بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: دكسترومتورفان‌ با اثرمستقيم‌ برمركز سرفه‌ در بصل‌النخاع‌،موجب‌ تضعيف‌ رفلكس‌ سرفه‌ گرديده‌ وپسودوافدرين‌ باتحريك‌ گيرنده‌هاي‌ آلفاآدرنرژيك‌ در مخاط دستگاه‌ تنفسي‌ موجب‌تنگي‌ عروق‌، كاهش‌ تورم‌ مخاط واحتقان‌بيني‌، بازشدن‌ بيشتر راههاي‌ هوايي‌و افزايش‌ تخليه‌ ترشحات‌ سينوس‌هامي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: هر دو جزء دارو از راه‌خوراكي‌ به‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شوند.دكسترومتورفان‌ به‌ميزان‌ وسيعي‌ در كبدمتابوليزه‌ و به‌متابوليت‌ فعالي‌ به‌نام‌دكستروفان‌ تبديل‌ كه‌ از طريق‌ كليه‌ها دفع‌مي‌گردد. اما متابوليسم‌ كبدي‌پسودوافدرين‌ ناقص‌ بوده‌ و حدود 75ـ 55درصد آن‌ به‌صورت‌ تغيير نيافته‌ از ادراردفع‌ مي‌گردد. شروع‌ اثر دكسترومتورفان‌حدود 1/5 ساعت‌ و در موردپسودوافدرين‌ 30ـ15 دقيقه‌ مي‌باشد. طول‌مدت‌ اثر اين‌ دو جزء نيز به‌ترتيب‌ 6 و 4ـ3ساعت‌ مي‌باشد.

هشدار: 1 ـ در مواردي‌ مانند آسم‌، وجودسرفه‌هاي‌ توام‌ باخلط يا نارسايي‌ عملكردكبد بايد بااحتياط مصرف‌ شود.

2 ـ مصرف‌ مقادير بيش‌ از حد دارو ممكن‌است‌ موجب‌ بروز سرگيجه‌، تحريك‌بيقراري‌، تهوع‌ يا استفراغ‌ شديد

گردد.

3 ـ در مبتلايان‌ به‌آسم‌، ممكن‌ است‌مقاومت‌ راههاي‌ هوايي‌ با تغيير ميزان‌ خلطافزايش‌ يابد.

4 ـ مهار رفلكس‌ سرفه‌ توسط دارو، ممكن‌است‌ موجب‌ احتباس‌ ترشحات‌ درسرفه‌هاي‌ ترشح‌دار گردد.

5 ـ بدليل‌ وجود پسودوافدرين‌ در اين‌تركيب‌، در مواردي‌ مثل‌ پركاري‌ تيروئيد،ديابت‌، بيماري‌هاي‌ ايسكميك‌ قلب‌، زيادي‌فشار خون‌، عيب‌ كار كليه‌ و بزرگي‌پروستات‌ بايد با احتياط تجويز شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: مصرف‌ مقادير زياد داروممكن‌ است‌ موجب‌ تضعيف‌ تنفسي‌، ايجادوابستگي‌ در شخص‌ و يا سايكوز گردد.افزايش‌ ضربانات‌ قلب‌، اضطراب‌، بيقراري‌،بيخوابي‌، لرزش‌، آريتمي‌، خشكي‌ دهان‌ وسردشدن‌ انتهاها نيز ممكن‌ است‌ ديده‌شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با تركيبات‌ مهاركننده‌ مونوآمين‌اكسيداز (MAO) مثل‌ فورازوليدون‌ وپروكاربازين‌ موجب‌ تشديد اثرات‌ آنها ونيز طولاني‌شدن‌ تحريك‌ قلبي‌ و افزايش‌فشارخون‌ ناشي‌ از پسودوافدرين‌مي‌گردد. تجويز توام‌ دارو با كينيدين‌عوارض‌ جانبي‌ آن‌ را تشديد مي‌كند. به‌دليل‌وجود پسودوافدرين‌، در صورت‌ مصرف‌همزمان‌، اثر داروهاي‌ كاهنده‌ فشارخون‌،مهاركننده‌هاي‌ گيرنده‌ بتا آدرنرژيك‌ واثرات‌ ضد آنژين‌ نيتراتها كاهش‌ مي‌يابد. امااثرات‌ هورمونهاي‌ تيروئيدي‌ و داروهاي‌مقلد سمپاتيك‌ افزايش‌ مي‌يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: در صورتيكه‌ تا 7 روزپس‌ از مصرف‌ دارو، تب‌ شديد، دانه‌هاي‌جلدي‌ و يا سردرد مداوم‌ همراه‌ با سرفه‌وجود داشت‌، بايد به‌ پزشك‌ مراجعه‌

شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 10 ميلي‌ليتر هر 6ساعت‌ مصرف‌ مي‌شود و بيشينه‌ مقدارمصرف‌ تا ml/day 40 مي‌باشد.

كودكان‌: در كودكان‌ 6ـ2 سال‌، 2/5ميلي‌ليتر هر 6 ساعت‌ و براي‌ كودكان‌ 12ـ6سال‌، 5 ميلي‌ليتر هر 6 ساعت‌ تجويزمي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Syrup: (Dextromethorphan HBr 15 mg +Pseudoephedrine HCI 30 mg)/5ml

 

DOXAPRAM

موارد مصرف‌: دوكساپرام‌ به‌عنوان‌ محرك‌در درمان‌ ضعف‌ تنفسي‌، تضعيف‌ تنفسي‌پس‌ از اعمال‌ جراحي‌ و يا آپنه‌اي‌ كه‌ بدليل‌مصرف‌ شل‌كننده‌هاي‌ عضلاني‌ ـ اسكلتي‌ايجاد نشده‌ باشد، نارسايي‌ حاد تنفسي‌ درمبتلايان‌ به‌بيماري‌ انسدادي‌ مزمن‌ ريوي‌ ونيز براي‌ تحريك‌ تنفس‌ عميق‌ بعد از اعمال‌جراحي‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با تاثير برگيرنده‌هاي‌ شيميايي‌ كاروتيد در محيطموجب‌ تحريك‌ تنفس‌ و در نتيجه‌ افزايش‌حجم‌ حياتي‌ و افزايش‌ جزئي‌ تعداد تنفس‌مي‌گردد. بتدريج‌ باافزايش‌ ميزان‌ مصرف‌دارو، مراكز تنفس‌ در بصل‌النخاع‌ نيزتحريك‌ شده‌ كه‌ اين‌ خود به‌طور پيشرونده‌،ساير قسمتهاي‌ مغز و طناب‌ نخاعي‌ را نيزتحريك‌ مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اثر دارو طي‌ 40ـ20 ثانيه‌شروع‌ شده‌ و پس‌ از 2ـ1 دقيقه‌ به‌حداكثرمي‌رسد. اثر دوكساپرام‌ 12ـ5 دقيقه‌ به‌طول‌مي‌انجامد. حدود 55 درصد آن‌ از طريق‌صفرا دفع‌ مي‌گردد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: دوكساپرام‌ در مواردي‌چون‌ صدمات‌ عروق‌ مغزي‌، بيماري‌شريان‌ كرونر، صرع‌، ضربه‌ به‌ سر،نارسايي‌ قلبي‌، افزايش‌ حاد فشار خون‌،عدم‌ كفايت‌ تنفسي‌ بدلايلي‌ از قبيل‌ انسدادراههاي‌ هوايي‌، ديسپنه‌ شديد،پنوموتوراكس‌، فلج‌ عضلاني‌ و نيز دربيماريهاي‌ ريوي‌ مثل‌ آسم‌ حاد نايژه‌اي‌،آمبوليسم‌ ريوي‌، نارسايي‌ تنفسي‌ ناشي‌ ازاختلالات‌ عضلاني‌ ـ اسكلتي‌ و فيبروزريوي‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ استفاده‌ از دوكساپرام‌به‌منظور درمان‌ آپنه‌ در نوزادان‌، ممكن‌است‌ عوارضي‌ چون‌ تحريك‌ اعصاب‌مركزي‌، صرع‌ و احتمالا زيادي‌ فشارخون‌،به‌همراه‌ داشته‌ باشد.

2 ـ چنانچه‌ سرعت‌ انفوزيون‌ بيش‌ از مقدارتوصيه‌ شده‌ باشد ممكن‌ است‌ باعث‌ بروزهموليز شود.

3 ـ در برخي‌ موارد مانند سابقه‌ آسم‌نايژه‌اي‌، آريتمي‌ قلبي‌ يا تاكيكاردي‌ شديد،خيز مغزي‌، پركاري‌ تيروئيد،فئوكروموسيتوم‌، عيب‌ كار كبد يا كليه‌هابايد بااحتياط مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: بروز عوارض‌ قلبي‌ ـعروقي‌ مانند درد قفسه‌ سينه‌، ضربانات‌سريع‌ يا نامنظم‌ قلب‌ و يا هموليز وترومبوفلبيت‌ گزارش‌ شده‌ است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: تجويز همزمان‌داروهاي‌ مهاركننده‌ آنزيم‌مونوآمين‌اكسيداز (MAO) شامل‌فورازوليدون‌، و پروكاربازين‌ و نيزتركيبات‌ مقلد سمپاتيك‌ موجب‌ تقويت‌اثرات‌ تنگ‌كننده‌ عروقي‌ اين‌ داروها و يادوكساپرام‌ مي‌گردد. مصرف‌ توام‌محرك‌هاي‌ CNS با دوكساپرام‌ نيز موجب‌تحريك‌ اضافي‌ CNS خواهد شد. مصرف‌همزمان‌ هوشبرهاي‌ هيدروكربنه‌ نيز بااثرات‌ دوكساپرام‌ به‌دليل‌ افزايش‌حساسيت‌ ميوكارد به‌كاتكول‌ آمين‌هابه‌وسيله‌ اين‌ تركيبات‌ تداخل‌ دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: در مصرف‌ طولاني‌ مدت‌بهتر است‌ محل‌ تزريق‌ را تغيير داد تا ازبروز ترومبوفلبيت‌ يا تحريكات‌ موضعي‌جلوگيري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: به‌منظور درمان‌ تضعيف‌تنفسي‌ پس‌ از عمل‌ جراحي‌، mg/kg 0/5به‌صورت‌ تزريق‌ وريدي‌ تجويز مي‌شود.ميزان‌ مصرف‌ در يك‌ تزريق‌، نبايد از1/5 mg/kg تجاوز نمايد. در صورت‌ نيازبه‌تكرار مصرف‌، تجويز دارو در فواصل‌ 5دقيقه‌اي‌ صورت‌ مي‌گيرد، تا حداكثر مقدارمصرف‌ به‌ mg/kg 2 برسد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 100 mg/5ml