ERYTHROMYCIN (Ophthalmic)

موارد مصرف‌: اين‌ دارو براي‌ پيشگيري‌ يادرمان‌ التهاب‌ عفوني‌ چشم‌ نوزادان‌ تازه‌تولد يافته‌، ناشي‌ از كلاميديا تراكوماتيس‌ يانيسريا گونوره‌ و نيز در درمان‌ عفونتهاي‌سطحي‌ چشم‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو ممكن‌ است‌ ازطريق‌ مخاط چشم‌ جذب‌ شود.

 

هشدارها: پس‌ از مصرف‌ پماد چشمي‌،احتمال‌ بروز تاري‌ ديد وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌: يك‌ نوار نازك‌ از پماد (حدود1 ـ 0/5 سانتي‌متر) يك‌ بار در روز يا بيشتربر روي‌ ملتحمه‌ قرار مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ointment: 0.5%

 

GENTAMICIN (Ophthalmic)

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در عفونت‌هاي‌سطحي‌ چشم‌ ناشي‌ از ميكروارگانيسم‌هاي‌حساس‌ به‌ دارو (مانند التهاب‌ عفوني‌ پلكها،ملتحمه‌، قرنيه‌ و مجراي‌ اشكي‌) مصرف‌مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: جنتامايسين‌ ممكن‌ است‌ ازطريق‌ مخاط چشم‌ جذب‌ سيستميك‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: احتمال‌ بروز واكنشهاي‌حساسيتي‌ مانند خارش‌، قرمزي‌، تورم‌ ياساير علايم‌ تحريك‌ در موضع‌ مصرف‌وجود دارد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: از آنجا كه‌ مصرف‌

پماد چشمي‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ تاري‌

ديد، شود بهتر است‌ از پماد در شب‌ و

به‌ عنوان‌ داروي‌ كمكي‌ براي‌ قطره‌ چشمي‌استفاده‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: حدود يك‌ سانتي‌متر از پمادچشمي‌ هر 12 ـ 6 ساعت‌ بر روي‌ ملتحمه‌گذاشته‌ مي‌شود. در مورد قطره‌جنتامايسين‌ يك‌ قطره‌ از دارو هر 8 ـ 4ساعت‌ در چشم‌ چكانده‌ مي‌شود. در ابتداي‌درمان‌ فواصل‌ زماني‌ بين‌ نوبت‌هاي‌مصرف‌ دارو بهتر است‌ كم‌ باشد و با بهبودنسبي‌ عفونت‌، فواصل‌ زماني‌ افزايش‌ داده‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ointment: 3mg / g

Drops: 3mg / ml

 

HOMATROPINE HBr

موارد مصرف‌: هماتروپين‌ براي‌اندازه‌گيري‌ ميزان‌ خطاي‌ انكساري‌، درمان‌التهاب‌ عنبيه‌، جسم‌ مژگاني‌ و مشيميه‌ و نيزگشاد كردن‌ مردمك‌ چشم‌، قبل‌ يا بعد ازعمل‌ جراحي‌ به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با مسدود كردن‌گيرنده‌هاي‌ موسكاريني‌ در عضله‌ اسفنكترعنبيه‌ و عضله‌ تطابق‌دهنده‌ جسم‌ مژگاني‌،مانع‌ از انقباض‌ آنها توسط استيل‌ كولين‌مي‌شود و در نتيجه‌ موجب‌ گشادشدن‌مردمك‌ و فلج‌ تطابق‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو به‌ سهولت‌ ازملتحمه‌ چشم‌ جذب‌ و سريعŠ در بدن‌ توزيع‌مي‌شود. اثر اين‌ دارو در چشم‌ ممكن‌ است‌تا 24 ساعت‌ باقي‌ بماند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در مبتلايان‌ به‌گلوكوم‌ مزمن‌ با زاويه‌ باريك‌ يا زاويه‌ بازنبايد مصرف‌ شود.

هشدارها: 1 ـ طول‌ اثر اين‌ دارو ممكن‌ است‌طولاني‌ شود.

2 ـ اين‌ دارو با گشادكردن‌ مردمك‌ چشم‌،ممكن‌ است‌ زمينه‌ بروز گلوكوم‌ با زاويه‌بسته‌، به‌خصوص‌ در افراد مسن‌ را تسريع‌كند.

3 ـ اين‌ دارو در بيماراني‌ كه‌ فشار داخل‌چشم‌ آنها بالاست‌، بايد با احتياط تجويزشود.

4 ـ افراد داراي‌ چشم‌ قهوه‌اي‌ يا ميشي‌، به‌اثر گشادكننده‌ مردمك‌ اين‌ دارو مقاومند.بايد احتياط نمود كه‌ در اين‌ افراد دارو بيش‌از حد تجويز نشود.

 

عوارض‌ جانبي‌: برافروختگي‌ و خشكي‌پوست‌ همراه‌ با دانه‌هاي‌ جلدي‌ در كودكان‌،درماتيت‌ تماسي‌ و ورم‌ ملتحمه‌ آلرژيك‌ ازعوارض‌ اين‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: هماتروپين‌ ممكن‌ است‌اثرات‌ ضدگلوگوم‌ و اثرات‌ تنگ‌كننده‌مردمك‌ داروهاي‌ آنتي‌كولين‌ استرازچشمي‌، يا پيلوكارپين‌ را خنثي‌ نمايد.تجويز همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ضدافسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌، داروهاي‌ ضدپاركينسون‌، كينيدين‌، فنوتيازين‌ها،مپريدين‌، آمانتادين‌، ديسوپيراميد و برخي‌آنتي‌هيستامين‌ها موجب‌ تشديد عوارض‌ناشي‌ از بلوك‌ سيستم‌ عصبي‌ كولينرژيك‌مي‌گردد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ تا 2 ساعت‌ پس‌ ازگشاد شدن‌ مردمك‌ چشم‌ توسط اين‌ داروبايد از رانندگي‌ خودداري‌ كرد.

2 ـ در صورت‌ بروز تاري‌ ديد و افزايش‌حساسيت‌ چشم‌ها بيش‌ از 3 روز، بايدمصرف‌ دارو را قطع‌ و به‌ پزشك‌ مراجعه‌نمود.

مقدار مصرف‌: يك‌ قطره‌ در چشم‌ چكانده‌مي‌شود. در صورت‌ لزوم‌ مي‌توان‌ درفواصل‌ 5 دقيقه‌اي‌ تا چند بار تجويز دارو راتكرار نمود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drops: 2%

 

HYDROCORTISONE ACETATE

موارد مصرف‌: هيدروكورتيزون‌ در درمان‌حالت‌هاي‌ التهابي‌ و آلرژيك‌ چشم‌ و گوش‌كه‌ به‌ كورتيكواستروئيدها پاسخ‌ مي‌دهند،استفاده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: در غلظت‌هاي‌ بالاي‌ موضعي‌كورتيكواستروئيدها بر روي‌ غشاء اثرمستقيم‌ دارند. كورتيكواستروئيدهااگزوداي‌ سلولي‌ و فيبريني‌ و انفيلتراسيون‌بافتي‌ را كاهش‌ مي‌دهند. ممانعت‌ از فعاليت‌تشكيل‌ كلاژن‌ و بافت‌ همبند، تأخير درتوليد مجدد سلولهاي‌ اپي‌تليال‌، كاهش‌تشكيل‌ عروق‌ جديد پس‌ از التهاب‌ و كاهش‌نفوذپذيري‌ مويرگ‌هاي‌ متورم‌ از ديگراثرات‌ اين‌ دارو است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: از طريق‌ زلاليه‌، قرنيه‌،عنبيه‌، مشيميه‌، جسم‌ مژگاني‌ و شبكيه‌جذب‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در بيماريهاي‌قارچي‌ چشم‌ و گوش‌، التهاب‌ سطحي‌ حادقرينه‌ ناشي‌ از تبخال‌، سوراخ‌ شدن‌ پرده‌گوش‌، سل‌ چشمي‌ يا گوشي‌ و در مرحله‌عفوني‌ حاد بيماري‌ ويروسي‌ نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: در كساني‌ كه‌ مبتلا به‌ آب‌مرواريد، گلوكوم‌ مزمن‌ با زاويه‌ باز ياسابقه‌ آن‌، التهاب‌ گوش‌ مياني‌ (به‌خصوص‌در كودكان‌)، و ساير عفونت‌هاي‌ قرنيه‌ وملتحمه‌ چشم‌ يا گوش‌ هستند، مصرف‌ اين‌دارو بايد با احتياط انجام‌ گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تاري‌ ديد، درد چشم‌، سردرد و مشاهده‌ هاله‌هاي‌ نوراني‌ در اطراف‌چراغ‌ها، پايين‌ افتادن‌ پلك‌ها و بزرگ‌ شدن‌غيرعادي‌ چشم‌، سوزش‌ و آبريزش‌ چشم‌از عوارض‌ جانبي‌ اين‌ دارو هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: اگر پس‌ از 5-7 روزبهبودي‌ حاصل‌ نشد و يا وضع‌ چشم‌ ياگوش‌ بدتر شد به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: ابتدا يك‌ لايه‌ نازك‌ 3 يا 4 باردر روز بر روي‌ ملتحمه‌ قرار داده‌ مي‌شودو سپس‌ به‌تدريج‌ در صورت‌ تخفيف‌التهاب‌، تعداد دفعات‌ مصرف‌ كاهش‌مي‌يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ophthalmic Ointment: 1%

 

IDOXURIDINE

موارد مصرف‌: آيدوكسوريدين‌ در درمان‌كراتيت‌ ناشي‌ از ويروس‌ هرپس‌ سيمپلكس‌(تبخال‌) به‌صورت‌ موضعي‌ در چشم‌مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو به‌ دليل‌ شباهت‌ باتيميدين‌، به‌جاي‌ تيميدين‌ وارد DNAمي‌شود و موجب‌ نقصان‌  DNAويروس‌مي‌گردد. اين‌ دارو در  DNAسلولهاي‌پستانداران‌ نيز وارد مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: نفوذ اين‌ دارو در قرنيه‌خيلي‌ كم‌ است‌ و از اين‌رو در درمان‌ عفونت‌بافتهاي‌ عمقي‌ چشم‌ (از جمله‌ عنبيه‌)بي‌تأثير است‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: بروز واكنشهاي‌ حساسيت‌مفرط (شامل‌ خارش‌، قرمزي‌، تورم‌، درد ياساير علائم‌ تحريك‌ موضعي‌)، افزايش‌حساسيت‌ چشم‌ به‌ نور، تنگي‌ يا انسدادمجراي‌ خروج‌ اشك‌ و به‌ندرت‌ تيرگي‌ قرنيه‌با مصرف‌ اين‌ دارو در چشم‌ گزارش‌شده‌است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: به‌ دليل‌ تداخل‌ شيميايي‌مصرف‌ همزمان‌ اسيد بوريك‌ باآيدوكسوريدين‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دوره‌ درمان‌ با اين‌دارو بايد كامل‌ شود.

2 ـ از مصرف‌ اين‌ دارو بيش‌ از مدت‌ يادفعات‌ تجويز شده‌ بايد خودداري‌ كرد.

 

مقدار مصرف‌: در طول‌ روز هر ساعت‌ يك‌قطره‌ و طي‌ شب‌ هر 2 ساعت‌ يك‌ قطره‌ درچشم‌ چكانده‌ مي‌شود يا اينكه‌ در فواصل‌ 4ساعت‌ هر دقيقه‌ يك‌ قطره‌ براي‌ 5 دقيقه‌ درطول‌ روز يا شب‌ در چشم‌ چكانده‌ مي‌شود.درمان‌ بايد تا بهبودي‌ كامل‌ ادامه‌ يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drops: 0.1%

 

NAPHAZOLINE

موارد مصرف‌: نفازولين‌ براي‌ تسكين‌ موقت‌احتقان‌، خارش‌ و تحريكات‌ خفيف‌ بيني‌ وچشم‌ ناشي‌ از آلرژي‌ به‌ عوامل‌ محيطي‌،عدسيهاي‌ تماسي‌ يا مطالعه‌ و رانندگي‌ زياداستفاده‌ مي‌شود. اين‌ دارو براي‌ تخفيف‌علائم‌ رينيت‌ و سينوزيت‌ نيز به‌كار مي‌رود.

مكانيسم‌ اثر: نفازولين‌ يك‌ مقلد سمپاتيك‌است‌ كه‌ با تحريك‌ مستقيم‌ گيرنده‌هاي‌آلفاي‌ موجود در شريانچه‌ها، موجب‌تنگ‌شدن‌ اين‌ عروق‌ و رفع‌ احتقان‌ چشم‌ يابيني‌ مي‌گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: اثر دارو بعد از حدود 10دقيقه‌ شروع‌ مي‌شود و حدود 2-6 ساعت‌ادامه‌ مي‌يابد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در گلوكوم‌ با زاويه‌باريك‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ استفاده‌ از اين‌ دارو دركودكان‌ و نوزادان‌، به‌دليل‌ امكان‌ بروزضعف‌ سيستم‌ عصبي‌ مركزي‌ و در نتيجه‌اغماء و كاهش‌ شديد دماي‌ بدن‌، توصيه‌نمي‌شود.

2 ـ مصرف‌ مكرر قطره‌ بيني‌ اين‌ دارو به‌مدت‌ چند روز، ممكن‌ است‌ باعث‌ احتقان‌ وآبريزش‌ واجهشي‌ بيني‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: سوزش‌ موقت‌ چشم‌،خشكي‌ مخاط بيني‌، واكنشهاي‌ افزايش‌حساسيت‌، افزايش‌ فشار داخل‌ چشم‌،قرمزي‌ چشم‌، سردرد، تهوع‌، خستگي‌،تعريق‌ و افزايش‌ فشار خون‌ از عوارض‌ اين‌دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ توأم‌ دارو بامهاركننده‌هاي‌ آنزيم‌ مونوآمين‌ اكسيداز(MAO) و ضدافسردگي‌هاي‌ سه‌ حلقه‌اي‌،احتمال‌ بالارفتن‌ فشار خون‌ را زياد مي‌كند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ درمان‌ با اين‌ دارو رانبايد بيش‌ از 3-4 روز ادامه‌ داد، مگر اينكه‌پزشك‌ دستور داده‌باشد.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ و نوزادان‌توصيه‌ نمي‌شود.

 

مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ يك‌ قطره‌ ازمحلول‌ چشمي‌ دارو هر 3-4 ساعت‌ وباتوجه‌ به‌ نياز بيمار، بر روي‌ ملتحمه‌چكانده‌ مي‌شود. دو قطره‌ از محلول‌ 0/05درصد آن‌، حداكثر هر 3 ساعت‌ يكبار، درهر سوراخ‌ بيني‌، چكانده‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Ophthalmic Drops : 0.1%

Nasal Drops : 0.05%

 

NAPHAZOLINE ANTAZOLINE

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ به‌منظورتخفيف‌ تحريك‌ يا احتقان‌ چشم‌ يا درمان‌علائم‌ آلرژيك‌، التهاب‌ يا عفونت‌ چشم‌به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: نفازولين‌ با تحريك‌ مستقيم‌گيرنده‌هاي‌ آلفاي‌ موجود در شريانچه‌ها،موجب‌ تنگ‌ شدن‌ اين‌ عروق‌ و رفع‌ احتقان‌در چشم‌ مي‌گردد. آنتازولين‌ يك‌مسدودكننده‌ گيرنده‌ H1 هيستامين‌ است‌كه‌ پاسخ‌ عضلات‌ صاف‌ را نسبت‌ به‌ اثرهيستامين‌ مهار مي‌كند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در گلوكوم‌ با زاويه‌باريك‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: در كودكان‌ و نوزادان‌ با مصرف‌اين‌ دارو ممكن‌ است‌ ضعف‌ سيستم‌ عصبي‌مركزي‌، كه‌ به‌ اغماء و كاهش‌ قابل‌ توجه‌دماي‌ بدن‌ منجر مي‌شود، بروز كند.

 

عوارض‌ جانبي‌: در صورت‌ جذب‌سيستميك‌ دارو احتمال‌ بروز افزايش‌فشار داخلي‌ چشم‌ به‌دليل‌ گشادشدن‌مردمك‌ چشم‌، بروز احتمال‌ زيادي‌ فشارخون‌، آريتمي‌ قلبي‌ و زيادي‌ قند خون‌ ناشي‌از نفازولين‌ و امكان‌ ايجاد خواب‌آلودگي‌وجود دارد.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: همزمان‌ مصرف‌ اين‌دارو با مهاركننده‌هاي‌ آنزيم‌ مونوآمين‌اكسيداز (MAO) يا داروهاي‌ ضدافسردگي‌سه‌ حلقه‌اي‌، احتمال‌ بالارفتن‌ فشار خون‌ راافزايش‌ مي‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ پس‌ از هر بار مصرف‌در ظرف‌ را خوب‌ بسته‌ و در جايي‌ دور ازنور نگهدار كنيد.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ توصيه‌نمي‌شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار 1-2 قطره‌ بر روي‌ملتحمه‌ چكانده‌ مي‌شود كه‌ برحسب‌ نيازهر 3-4 ساعت‌ تكرار مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drops: Naphazoline  HCI 0.05% +Antazoline Phosphate 0.5%