MEASLES VACCINE

موارد مصرف‌: اين‌ واكسن‌ براي‌ ايجاد ايمني‌فعال‌ بر عليه‌ ويروس‌ سرخك‌ براي‌كودكان‌ در سنين‌ 12-15 ماهگي‌ بكارمي‌رود. واكسن‌ MMR براي‌ ايجادمصونيت‌ بر عليه‌ سرخك‌، سرخجه‌ وارويون‌ نسبت‌ به‌ هركدام‌ از اين‌ واكسن‌هابه‌ تنهائي‌ ترجيح‌ داده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: واكسن‌ سرخك‌ حاوي‌ويروس‌هاي‌ زنده‌ ضعيف‌ شده‌  Measles ازسويه‌  Enders' attenuated Edmonston (ازكشت‌ سلولي‌ جنين‌ جوجه‌) مي‌ باشد.

 

فارماكوكنتيك‌:

مصونيت‌ براي‌ مدت‌ بيشتر از 13 سال‌(بدون‌ كاهش‌ محسوسي‌) باقي‌ مي‌ماند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: بارداري‌، حساسيت‌نسبت‌ به‌ يكي‌ از اجزاي‌ واكسن‌ ( مثل‌ تخم‌مرغ‌)، بيماران‌ تحت‌ درمان‌ با داروهاي‌كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌، ابتلا به‌ سرطانهاي‌بدخيم‌ مغز استخوان‌ يا سيستم‌ لنفاوي‌،نقص‌ اوليه‌ يا اكتسابي‌ سيستم‌ ايمني‌، سل‌فعال‌ درمان‌ نشده‌، سابقه‌ فاميلي‌ نقص‌ژنتيكي‌ ايمني‌، بيماري‌ حاد تنفسي‌ و عفونت‌فعال‌ همراه‌ تب‌ از موارد منع‌ مصرف‌ اين‌واكسن‌ مي‌باشند.

 

هشدارها: 1 ـ افراد با سابقه‌ واكنشهاي‌آنافيلاكتيك‌ ناشي‌ از خوردن‌ تخم‌ مرغ‌،نبايد واكسينه‌ شوند.

2 ـ به‌ زنان‌ باردار تزريق‌ نشود. زنان‌ بايدتا سه‌ماه‌ بعد از واكسيناسيون‌ از بارداري‌اجتناب‌ نمايند. ابتلا به‌ سرخك‌ در دوران‌بارداري‌ خطر بروز عوارض‌ جنيني‌ راافزايش‌ مي‌دهد.

3 ـ بيماران‌ مبتلا به‌ عفونت‌ HIV ولي‌ بدون‌علائم‌ واضح‌ باليني‌ تضعيف‌ سيستم‌ ايمني‌را مي‌توان‌ واكسينه‌ نمود. اگرچه‌ احتمال‌دارد پاسخ‌ ايمني‌ در اين‌ بيماران‌ كمتر ازافراد سالم‌ باشد.

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنشهاي‌ آنافيلاكتيك‌، تب‌ملايم‌ (38/3-39/4 درجه‌سانتيگراد)،سرفه‌، التهاب‌بيني‌ و جوشهاي‌ پوستي‌ازعوارض‌ جانبي‌اين‌واكسن‌ مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: تا چندروز بعداز تزريق‌واكسن‌ سرخك‌ در بين‌ بيماران‌ آسمي‌،نتيجه‌مثبت‌ كاذب‌ در آزمايش‌ متاكولين‌استنشاقي‌ مشاهده‌ شده‌ است‌. واكسن‌ويروس‌ زنده‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ شود كه‌نتيجه‌ آزمونهاي‌ جلدي‌ حساسيت‌ تاخيري‌(مثل‌ آزمون‌ توبركولين‌) منفي‌ كاذب‌ نمايش‌داده‌ شوند. اين‌ اثر حتي‌ تا چندين‌ هفته‌ بعداز واكسيناسيون‌ باقي‌ مي‌ماند.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ به‌ والدين‌ توصيه‌شود كه‌ بروز تب‌ امكان‌ دارد و آنها بايد به‌منظور جلوگيري‌ از تشنج‌ ناشي‌ از تب‌ بالااقدامات‌ لازم‌ را بعمل‌ آورند.

2 ـ استفاده‌ از واكسن‌ سرخك‌ در افراد باسن‌ بيش‌ از 12 ماه‌ موثر و بي‌ ضررمي‌باشد. كودكان‌ با سن‌ كمتر از 12 ماه‌بدليل‌ وجود پادتن‌هاي‌ مادر در خون‌ آنهاممكن‌ است‌ بخوبي‌ پاسخ‌ ندهند. كودكاني‌كه‌ در سن‌ كمتر از 12 ماه‌ واكسينه‌ شده‌اند،بايد دوباره‌ بعد از 15 ماهگي‌ واكسينه‌شوند.

3 ـ بهتر است‌ اين‌ واكسن‌ را يكماه‌ قبل‌ يابعد از دريافت‌ ساير واكسن‌هاي‌ ويروسي‌تجويز كرد.

4 ـ واكسن‌ سرخك‌ را بايد دردماي‌ 2-8درجه‌ سانتيگراد و بدور از نور نگهداري‌كرد. فقط بايد از محلول‌ همراه‌ واكسن‌ براي‌رقيق‌ كردن‌ استفاده‌ كرد. واكسن‌ را هر چه‌سريعتر بعد از آماده‌ سازي‌ بايد مصرف‌كرد و در صورت‌ عدم‌ مصرف‌ بعد از 8ساعت‌ بايد آن‌ را دور ريخت‌.

 

مقدار مصرف‌: تمامي‌ واكسن‌ موجود دريك‌ ويال‌ 0/5 ميلي‌ليتري‌ را ترجيحŠ بايد درسن‌ 15 ماهگي‌ و در سطح‌ بيروني‌ بازوتزريق‌ نمود. مقدار مصرف‌ براي‌ تمام‌سنين‌ يكسان‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Powder for Injection

 

MEASLES, MUMPS & RUBELLA VACCINE (MMR)

موارد مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ براي‌ايمن‌سازي‌  فعال‌ همزمان‌ بر عليه‌ سرخك‌،سرخجه‌ و اوريون‌ در سنين‌ بعد از 15ماهگي‌ مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: اين‌ فرآورده‌ حاوي‌ مجموعه‌اي‌ از واكسن‌هاي‌ سرخك‌، اوريون‌ وسرخجه‌ مي‌باشد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: بارداري‌، حساسيت‌نسبت‌ به‌ يكي‌ از اجزاي‌ واكسن‌ ( مثل‌تخم‌مرغ‌)، بيماران‌ تحت‌ درمان‌ با داروهاي‌كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌، ابتلا به‌ سرطانهاي‌بدخيم‌ مغز استخوان‌ يا سيستم‌ لنفاوي‌،نقص‌ اوليه‌ يا اكتسابي‌ سيستم‌ ايمني‌، سل‌فعال‌ درمان‌ نشده‌، سابقه‌ فاميلي‌ نقص‌ژنتيكي‌ ايمني‌، بيماري‌ حاد تنفسي‌ و عفونت‌فعال‌ همراه‌ تب‌ از موارد منع‌ مصرف‌ اين‌واكسن‌ مي‌باشند.

 

هشدارها: به‌ تك‌ نگارهاي‌ مربوط به‌واكسن‌هاي‌ سرخك‌، اوريون‌ و سرخجه‌مراجعه‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: از عوارض‌ عمومي‌ مي‌توان‌ناخوشي‌، گلودرد، سرفه‌، التهاب‌ بيني‌،التهاب‌ غدد پاروتيد، التهاب‌ بيضه‌ها، تهوع‌،استفراغ‌، اسهال‌ و واكنشهاي‌ التهابي‌ وآنافيلاكتيك‌ را نام‌ برد. عوارض‌ موضعي‌نيز شامل‌ درد، تورم‌ و قرمزي‌ در محل‌تزريق‌ و لنفادنوپاتي‌ موضعي‌ مي‌باشند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ به‌ تك‌ نگارهاي‌مربوط به‌ واكسن‌هاي‌ سرخك‌، اوريون‌ وسرخجه‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ واكسن‌ را بايد دردماي‌ 2-8 درجه‌سانتيگراد و بدور از نور نگهداري‌

كرد. فقط از محلول‌ همراه‌ واكسن‌ براي‌رقيق‌ كردن‌ آن‌ بايد استفاده‌ نمود.

واكسن‌ را هر چه‌ سريعتر بعد از آماده‌سازي‌ بايد مصرف‌ كرد و در صورت‌ عدم‌مصرف‌ بعد از 8 ساعت‌ بايد آن‌ را دورريخت‌.

مقدار مصرف‌: نيم‌ ميلي‌ليتر از واكسن‌ترجيحŠ در سن‌ 15 ماهگي‌ و از راه‌زيرجلدي‌ و در سطح‌ بيروني‌ بازو تزريق‌مي‌شود. مقدار مصرف‌ براي‌ تمام‌ سنين‌يكسان‌ است‌. اين‌ فرآورده‌ از راه‌ داخل‌وريدي‌ نبايد تزريق‌ شود. يك‌ تزريق‌ مجدد MMRيا سرخك‌ به‌ تنهائي‌ نيز توصيه‌ شده‌است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Powder for Injection

 

MENINGOCOCCAL (A+C) VACCINE

موارد مصرف‌: اين‌ واكسن‌ براي‌ ايجاد ايمني‌فعال‌ بر عليه‌ عفونتهاي‌ NeisseriaMeningitidis (مننژيت‌، سپتي‌سمي‌) درافراد با سن‌ بيش‌ از 2 سال‌ كه‌ در نواحي‌اپيدميك‌ و آندميك‌ زندگي‌ مي‌كنند، افرادي‌كه‌ با بيماران‌ مبتلا به‌ بيماري‌ مننگوككي‌تماس‌ دارند (همراه‌ پيشگيري‌ مناسب‌ باآنتي‌ بيوتيك‌ها); كاركنان‌ پزشكي‌ وآزمايشگاهي‌ كه‌ احتمال‌ تماس‌ باعامل‌بيماريزا براي‌ آنها وجود دارد، مسافريني‌كه‌ قصد عزيمت‌ به‌ نواحي‌ آلوده‌ را دارند;بيماران‌ داراي‌ نقص‌ در جزء انتهائي‌كمپلمان‌ و بيماران‌ فاقد طحال‌ فعال‌ مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر:اين‌ واكسن‌ حاوي‌ پلي‌ساكاريدهاي‌ Neisseria Meningitidisگروههاي‌  AوC  است‌ و باعث‌ تحريك‌سيستم‌ ايمني‌ براي‌ توليد پادتن‌هاي‌ضدمننگوككي‌  Aو  Cدر انسان‌ مي‌شود.

 

فارماكوكنتيك‌: تزريق‌ واكسن‌ تركيبي‌ باعث‌افزايش‌ پادتن‌هاي‌ ضدمننگوككي‌ بميزان‌ 4برابر در 95% افراد مي‌شود. مصونيت‌10-14 روز بعد از واكسيناسيون‌ ايجادمي‌شود و براي‌ مدت‌ 3 سال‌ باقي‌ مي‌ماند،اگرچه‌ سطوح‌ پادتن‌هاي‌ مربوطه‌ در طي‌اين‌ مدت‌ بطور قابل‌ ملاحضه‌اي‌ كاهش‌مي‌يابد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ بارداري‌،ابتلا به‌ بيماريهاي‌ حاد و حساسيت‌ به‌ هريك‌ از اجزاء واكسن‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ تحت‌ درمان‌ باداروهاي‌ كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌ اين‌ واكسن‌ممكن‌ است‌ قادر به‌ ايجاد پاسخ‌ ايمني‌مناسب‌ نباشد.

2 ـ اين‌ فرآورده‌ براي‌استفاده‌ در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 2 سال‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنشهاي‌ سيستميك‌شامل‌ سردرد، ناخوشي‌، تب‌، لرز،آدنوپاتي‌ زير بغل‌ مي‌باشند و درد، قرمزي‌و تورم‌ در ناحيه‌ تزريق‌ واكنشهاي‌موضعي‌ نسبت‌ به‌ اين‌ واكسن‌ هستند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ تزريق‌ واكسن‌ ممكن‌است‌ در همه‌ افراد مصونيت‌ ايجاد نكند.

2 ـ واكسن‌ را بايد دردماي‌ 2-8 درجه‌سانتيگراد و بدور از نور نگهداري‌ كرد.فقط از محلول‌ همراه‌ واكسن‌ براي‌ رقيق‌كردن‌ بايد استفاده‌ كرد و آنقدر تكان‌ داده‌شود تا پودر واكسن‌ كاملا حل‌ شود. درصورت‌ عدم‌ مصرف‌ بعد از 5 روز بايد آن‌را دور ريخت‌.

 

مقدار مصرف‌: از راه‌ زيرجلدي‌ تزريق‌ شودو بدليل‌ نامشخص‌ بودن‌ بي‌ ضرري‌ و تاثيراين‌ واكسن‌، از تزريق‌ داخل‌ پوستي‌ و داخل‌وريدي‌ خودداري‌ شود. مقدار لازم‌ براي‌مصونيت‌، تزريق‌ زيرجلدي‌ 0/5 ميلي‌ليتراز واكسن‌ مي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Powder for Injection:

for 0.5 ml single dose

 

MUMPS VIRUS VACCINE

موارد مصرف‌: اين‌ واكسن‌ براي‌ ايجادايمني‌فعال‌ بر عليه‌ اوريون‌ در كودكان‌ با سن‌بيش‌ از 12 ماه‌ و بعضي‌ از بزرگسالان‌مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: واكسن‌ اوريون‌ حاوي‌ويروس‌هاي‌ زنده‌ ضعيف‌ شده‌  Mumps ازسويه‌  Jeryl Lynnمي‌باشد كه‌ از كشت‌سلولي‌ جنين‌ جوجه‌ بدست‌ مي‌آيد.

 

فارماكوكنتيك‌: اين‌ واكسن‌ در افراد حساس‌بعد از 2-3 هفته‌ يك‌ نوع‌ عفونت‌ اوريون‌غير قابل‌ انتقال‌ ايجاد مي‌كند. بعد از تزريق‌واكسن‌ در 95% افراد وبه‌ مدت‌ حداقل‌ 15سال‌ مصونيت‌ ايجاد مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: بارداري‌، حساسيت‌نسبت‌ به‌ يكي‌ از اجزا واكسن‌ (مثل‌تخم‌مرغ‌)، وجود بيماري‌تنفسي‌ يا سايرعفونتهاي‌  فعال‌ همراه‌ تب‌، مصرف‌همزمان‌ با گلوكوكورتيكوئيدها و داروهاي‌كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌، ابتلا به‌ سرطانهاي‌بدخيم‌ مغز استخوان‌ يا سيستم‌ لنفاوي‌،نقص‌ اوليه‌ يا اكتسابي‌ سيستم‌ ايمني‌، سل‌فعال‌ درمان‌ نشده‌، سابقه‌ فاميلي‌ نقص‌ايمني‌ مادزادي‌ يا وراثتي‌ از موارد منع‌مصرف‌اين‌ واكسن‌ مي‌باشند.

همچنين‌ بدليل‌ وجود ويروس‌ زنده‌ در اين‌واكسن‌، افراد مبتلا به‌ نقص‌ ايمني‌ ناشي‌ ازبيماري‌  AIDSيا هرگونه‌ تظاهر باليني‌عفونت‌ HIV، نقص‌ ايمني‌ سلولي‌، كمبود يااختلال‌ در گاماگلبولين‌هاي‌ خون‌ نبايد اين‌واكسن‌ را دريافت‌ كنند. اگر چه‌ مي‌توان‌واكسن‌ را براي‌ كودكان‌ مبتلا به‌ عفونت‌ HIV فاقد تظاهر باليني‌ تزريق‌ نمود.

 

هشدارها: 1 ـ از واكسن‌ براي‌ انجام‌ آزمون‌جلدي‌ حساسيت‌ تاخيري‌ نبايد استفاده‌كرد، براي‌ اين‌ منظور مي‌توان‌ از آنتي‌ژن‌ويروس‌ كه‌ محصول‌ ويروس‌ مرده‌مي‌باشد، استفاده‌ نمود.

2 ـ از تجويز اين‌ واكسن‌ براي‌ زنان‌ بارداربايد اجتناب‌ كرد. همچنين‌ زنان‌ واكسينه‌شده‌ بايدتا 3 ماه‌ بعد از واكسيناسيون‌ ازبارداري‌ جلوگيري‌ كنند.

3 ـ استفاده‌ از واكسن‌ اوريون‌ در افراد باسن‌ بيش‌ از 12 ماه‌ موثر و بي‌ضررمي‌باشد. واكسيناسيون‌ كودكان‌ با سن‌كمتر از 12 ماه‌ توصيه‌ نمي‌شود زيرا بدليل‌وجود پادتن‌هاي‌ مادر در خون‌ آنها ممكن‌است‌ بخوبي‌ پاسخ‌ ايمني‌ ايجاد نكند.كودكاني‌ كه‌ در سن‌ كمتر از 12 ماهگي‌واكسينه‌ شده‌اند، بايد بعد از 15 ماهگي‌دوباره‌ واكسينه‌ شوند.

 

عوارض‌ جانبي‌: احساس‌ سوختگي‌ ياسوزش‌ در محل‌ تزريق‌ بروز مي‌كند. دربعضي‌ از افراد نيز تب‌ ملايم‌، لنفادنوپاتي‌متوسط يا اسهال‌ مشاهده‌ مي‌شود.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: واكسن‌ حاوي‌ ويروس‌زنده‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ شود كه‌ نتيجه‌آزمون‌ جلدي‌ حساسيت‌ تاخيري‌ (مثل‌آزمون‌ توبركولين‌)، منفي‌ كاذب‌ نمايش‌داده‌ شود. اين‌ اثر حتي‌ تا چندين‌ هفته‌ بعداز واكسيناسيون‌ باقي‌ مي‌ماند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بهتر است‌ اين‌ واكسن‌را يكماه‌ قبل‌ يا بعد از ساير واكسن‌ هاي‌ويروسي‌ تجويز كرد.

2 ـ بايد از تجويز همزمان‌ ايمنوگلوبولين‌سرمي‌ و واكسن‌ اوريون‌ خودداري‌ شود.

3 ـ واكسن‌ اوريون‌ بايد در دماي‌ 2-8درجه‌ سانتيگراد و بدور از نور نگهداري‌كرد. فقط از محلول‌ همراه‌ واكسن‌ براي‌رقيق‌ كردن‌ استفاده‌ شود. واكسن‌ را هر چه‌سريعتر بعد از آماده‌ سازي‌ بايد مصرف‌كرد.  در صورت‌ عدم‌ مصرف‌ بعد از 8ساعت‌ بايد آن‌ را دور ريخت‌.

 

مقدار مصرف‌: بعد از آماده‌ سازي‌

0/5 ميلي‌ليتر واكسن‌ را بايد از راه‌زيرجلدي‌ در ناحيه‌ خارجي‌ بازو تزريق‌كرد. مقدار مصرف‌ براي‌ تمام‌ سنين‌يكسان‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Powder for Injection: 0.5ml single dose

 

PNEUMOCOCCAL POLYVALENT VACCINE

موارد مصرف‌:اين‌ فرآورده‌ براي‌ايجادايمني‌ فعال‌ بر عليه‌ پنوموني‌ وباكتريمي‌ پنوموككي‌ ناشي‌ از انواع‌ مختلف‌Streptococcus Pneumoniae موجود درواكسن‌ مصرف‌ مي‌شود.

اين‌ واكسن‌ براي‌ افرادي‌ كه‌ در معرض‌خطر ابتلاي‌ به‌ بيماريهاي‌ پنوموككي‌هستند يا بيماران‌ مبتلا به‌ بيماريهاي‌ مزمن‌و بدخيم‌ و افراد با سن‌ بيش‌ از  65 سال‌ ودر بيماران‌ داراي‌ نارسائي‌ كبدي‌، كليوي‌،ريوي‌ و قلبي‌ توصيه‌ مي‌شود. بيماران‌ فاقدطحال‌ فعال‌ و افراد مبتلا به‌ عفونت‌ HIV

(با يا بدون‌ علائم‌ باليني‌) و بيماران‌

داراي‌ سيستم‌ ايمني‌ ضعيف‌ كه‌ مستعدابتلاي‌ به‌ پنوموني‌ هستند، نيز واكسينه‌مي‌شوند. واكسيناسون‌ مجدد بعد از 3سال‌ فقط براي‌ كليه‌ افراد فوق‌ توصيه‌مي‌شود در صورتي‌ كه‌ هنوز احتمال‌ابتلاي‌ آنها به‌ بيماريهاي‌ پنوموككي‌ بسياربالا باشد.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ واكسن‌ با داشتن‌آنتي‌ژن‌هاي‌ پلي‌ساكاريد كپسولي‌ 23 نوع‌مختلف‌ پنوموكك‌، در مقابل‌ 23 نوع‌بيماريزا و شايع‌ پنوموكك‌ مصونيت‌ ايجادمي‌كند.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ در مواردحساسيت‌ به‌ هر يك‌ از اجزا واكسن‌، سابقه‌قبلي‌ واكسيناسيون‌ با هر نوع‌ واكسن‌ پلي‌والان‌ پنوموككي‌، بيماران‌ تحت‌ درمان‌ باداروهاي‌ كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌، عفونتهاي‌حاد ريوي‌ و ساير عفونتهاي‌ فعال‌ (مگراينكه‌ عدم‌ تزريق‌ واكسن‌ عواقب‌ وخيم‌ تري‌را به‌ دنبال‌ داشته‌ باشد) نبايد مصرف‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در بيماران‌ با ضعف‌پاسخهاي‌ ايمني‌ هومورال‌ (ناشي‌ ازآگاماگلوبولينمي‌، مولتيپل‌ ميلوم‌،بيماريهاي‌ لنفوپروليفراتيو يا استفاده‌ ازداروهاي‌ كاهنده‌ سيستم‌ ايمني‌)، اين‌واكسن‌ ممكن‌ است‌ قادر به‌ ايجاد مصونيت‌نباشد. همچنين‌ واكسن‌ پنوموكك‌ دربيماران‌ فاقد طحال‌ و يا مبتلا به‌ بدكاري‌طحال‌ ناشي‌ از كم‌ خوني‌ داسي‌ شكل‌ ممكن‌است‌ اثر ايمن‌زائي‌ كمتري‌ داشته‌ باشد.

2 ـ بدليل‌ عدم‌ ايجاد مصونيت‌ مطلوب‌،براي‌ استفاده‌ در كودكان‌ با سن‌ كمتر از 2سال‌ توصيه‌ نمي‌شود.

3 ـ زمان‌ واكسيناسيون‌ بسيار مهم‌مي‌باشد، بطور مثال‌، واكسن‌ پنوموكك‌بايد در موارد ذيل‌ دو هفته‌ قبل‌ از اقدام‌درماني‌ مورد نظر صورت‌ گيرد: عمل‌جراحي‌ برداشت‌ طحال‌، شيمي‌ درماني‌سرطان‌، استفاده‌ از داروهاي‌ كاهنده‌سيستم‌ ايمني‌ و پيوند مغز استخوان‌. درخلال‌ مدت‌  شيمي‌ درماني‌ سرطان‌ وپرتودرماني‌ بايد از انجام‌ واكسيناسيون‌خودداري‌ كرد. همچنين‌ افراد مبتلا به‌عفونت‌ HIV (با يا بدون‌ علائم‌ باليني‌) بايددر اسرع‌ وقت‌ بعد از تائيد تشخيص‌واكسينه‌ شوند.

4 ـ تزريق‌ داخل‌ پوستي‌ واكسن‌ ممكن‌ است‌عوارض‌ موضعي‌ شديدي‌ را باعث‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنشهاي‌ سيستميك‌شامل‌ تب‌ پائين‌ و بندرت‌ تب‌ حاد، سردرد،درد عضلاني‌، سندرم‌ Guillain-Barre،واكنشهاي‌ آنافيلاكتوئيد، جوشهاي‌پوستي‌، دردوالتهاب‌ مفاصل‌ و تهوع‌ واستفراغ‌ مي‌باشد. واكنشهاي‌ موضعي‌شامل‌ درد، قرمزي‌ و تورم‌ در ناحيه‌ تزريق‌معمولا 2-3 روز بعد از واكسيناسيون‌است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ بدليل‌ سطح‌ بالاي‌پادتن‌ پنوموككي‌ و احتمال‌ افزايش‌ واكنش‌نسبت‌ به‌ واكسن‌، از تزريق‌ واكسن‌ به‌بيماران‌ مبتلا يه‌ عفونتهاي‌ پنوموككي‌ وافراد داراي‌ سابقه‌ پنوموني‌ پنوموككي‌اجتناب‌ شود.

2 ـ از آنجاكه‌ واكنشهاي‌ آرتوس‌ وسيستميك‌ با تزريق‌ نوبت‌ دوم‌ اين‌ واكسن‌مشاهده‌ شده‌ است‌ و نيز نوبت‌ يادآوري‌باعث‌ افزايش‌ سطح‌ پادتن‌ها نمي‌گردد، ازواكسيناسون‌ مجدد وتزريق‌ نوبت‌يادآوري‌ بايد خودداري‌ كرد.

3 ـ در افرادي‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ پيشگيري‌ ازعفونت‌ پنوموككي‌ مي‌باشند، درمان‌پروفيلاكسي‌ با آنتي‌بيوتيك‌ بعد ازواكسيناسيون‌ نبايد قطع‌ شود.

4 ـ مصرف‌ همزمان‌ واكسن‌ آنفلونزا

با اين‌ واكسن‌، بدون‌ افزايش‌ عوارض‌جانبي‌، پاسخ‌ ايمني‌ مطلوبي‌ را ايجادمي‌كند.

5 ـ واكسن‌ را بايد در دماي‌ 2-8 درجه‌سانتيگراد نگهداري‌ كرد. واكسن‌ راهمانطور كه‌ عرضه‌ شده‌ بايد مصرف‌ كردونيازي‌ به‌ آماده‌ سازي‌ و رقيق‌ كردن‌ندارد.

 

مقدار مصرف‌: اين‌ فرآورده‌ بايد از راه‌زيرجلدي‌  يا داخل‌ عضلاني‌ (ترجيحŠ درعضله‌ دلتوئيد يا ران‌) تزريق‌ شود و ازتزريق‌ داخل‌ وريدي‌ و داخل‌ پوستي‌ آن‌بايد خودداري‌ كرد. مقدار لازم‌ براي‌مصونيت‌، تزريق‌ 0/5 ميلي‌ليتر از واكسن‌مي‌باشد. بعداز انقضاي‌ تاريخ‌ مصرف‌،واكسن‌ را نبايد استفاده‌ كرد. هر واكسن‌0/5 ميلي‌ليتري‌ حاوي‌ 25ميكروگرم‌ از هرنوع‌ آنتي‌ژن‌هاي‌ پلي‌ساكاريد كپسولي‌ 23نوع‌ پنوموكك‌ مي‌باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 0.5ml dose