CISAPRIDE

موارد مصرف‌: سيساپرايد براي‌ درمان‌علائم‌ و ضايعات‌ ناشي‌ از برگشت‌محتويات‌ معده‌ به‌ مري‌، بهبود عوارض‌ناشي‌ از رفع‌ كندي‌ تخليه‌ معده‌ در اثرديابت‌، اسكلروز سيستميك‌، نوروپاتي‌اعصاب‌ خودكار و در درمان‌ سوء هاضمه‌ديسپپسي‌ تجويز مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو موجب‌ آزادشدن‌استيل‌ كولين‌ از اعصاب‌ كولينرژيك‌ دردستگاه‌ گوارش‌ مي‌شود. بدين‌ ترتيب‌، اين‌دارو فعاليت‌ و انقباض‌ عضلات‌ اسفنكترتحتاني‌ مري‌ را افزايش‌ مي‌دهد و تخليه‌معده‌ را تسريع‌ مي‌كند كه‌ در نتيجه‌ زمان‌عبور محتويات‌ روده‌ كوتاه‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو سريع‌ وكامل‌ است‌. متابوليسم‌ دارو كبدي‌ و دفع‌ آن‌از طريق‌ كليه‌ و مدفوع‌ مي‌باشد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در مواردي‌ كه‌تحريك‌ معدي‌ ـ روده‌اي‌ خطرناك‌ باشد(مانند خونريزي‌، انسداد يا سوراخ‌ شدت‌لوله‌ گوارش‌) نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ مقدار مصرف‌ اين‌ دارو دربيماران‌ مبتلا به‌ عيب‌ كار كليه‌ يا كبد درابتداي‌ درمان‌ بايد نصف‌ مقادير معمول‌باشد.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در بيماران‌سالخورده‌ يا مبتلا به‌ اختلالات‌ قلبي‌ بايد بااحتياط صورت‌ گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: كرامپ‌ شكمي‌ و اسهال‌،افزايش‌ دفعات‌ دفع‌ ادرار، سردرد، تشنج‌،تكرر ادرار، اثرات‌ خارج‌ هرمي‌، اختلال‌ درعملكرد كبد و آريتمي‌ بطني‌ از عوارض‌جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌يكسري‌ از داروها با سيساپرايد خطر بروزآريتمي‌ بطني‌ كه‌ ممكن‌ است‌ كشنده‌ باشد،را افزايش‌ مي‌دهد. از اينرو مصرف‌همزمان‌ سيساپرايد با مسدودكننده‌هاي‌كانال‌ كلسيم‌ و داروهاي‌ آنتي‌ هيستامين‌توصيه‌ نمي‌شود. همچنين‌ اريترومايسين‌،فلوكونازول‌، كتوكونازول‌ و مايكونازول‌احتمالا از طريق‌ مهار متابوليسم‌ اين‌ دارو،غلظت‌ پلاسمايي‌ آن‌ و خطر بروز آريتمي‌ راافزايش‌ مي‌دهند. داروهاي‌ ضد درداوپيوئيدي‌ و داروهاي‌ آنتي‌ موسكاريني‌اثرات‌ سيساپرايد را خنثي‌ مي‌سازند.

سيساپرايد اثر داروهاي‌ ضد انعقادخوراكي‌ را ممكن‌ است‌ افزايش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در نارسايي‌ كبد وكليه‌ مقدار مصرف‌ دارو نصف‌ شود.

2 ـ توصيه‌ مي‌شود كه‌ اين‌  دارو 15 دقيقه‌قبل‌ از غذا و در موقع‌ خواب‌ (در موردعلائم‌ شبانه‌) همراه‌ با يك‌ آب‌ يا نوشيدني‌ديگر مصرف‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌: در ضايعات‌ مخاطي‌ ناشي‌ ازبرگشت‌ محتويات‌ معده‌ به‌ مري‌ 10ميلي‌گرم‌ 3-4 بار در روز يا 20 ميلي‌گرم‌دو بار در روز (طول‌ دوره‌ درمان‌ 12 هفته‌)مصرف‌ مي‌شود. درمان‌ نگهدارنده‌عبارتست‌ از 20 ميلي‌گرم‌ در موقع‌ خواب‌ يا10 ميلي‌گرم‌ 2 بار در روز (در صورتي‌كه‌ضايعات‌ خيلي‌ شديد باشند 20 ميلي‌گرم‌دوبار در روز، در صورتي‌كه‌ كرامپ‌هاي‌شكمي‌ شديد بروز كند مقدار 20 ميلي‌گرم‌نصف‌ و دفعات‌ مصرف‌ دو برابر مي‌شود).در كندي‌ تخليه‌ معده‌ ناشي‌ از ديابت‌،اسكلروز سيستميك‌ و نوروپاتي‌ اعصاب‌خودكار، 10 ميلي‌گرم‌ 3-4 بار در روز به‌مدت‌ 6 هفته‌ مصرف‌ مي‌شود (در صورت‌لزوم‌ مي‌توان‌ طول‌ دوره‌ درمان‌ را بيشتركرد). در درمان‌ علائم‌ سوء هاضمه‌ 10ميلي‌گرم‌ 3 بار در روز (طول‌ دوره‌ درمان‌معمولا 4 هفته‌) تجويز مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Scored Tablet: 5 mg, 10 mg

Suspension: 1 mg/ml

 

CLIDINIUM - C

موارد مصرف‌: اين‌ دارو به‌طور كلي‌ دردرمان‌ زخمهاي‌ گوارشي‌ و سندرم‌ روده‌تحريك‌پذير به‌كار مي‌رود. اين‌ داروهمچنين‌ به‌عنوان‌ داروي‌ كمكي‌ در كاهش‌ترشحات‌ اسيدمعده‌ و در درمان‌آنتروكوليت‌ حاد مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: كليدينيوم‌ بامهار گيرنده‌هاي‌موسكاريني‌ باعث‌ كاهش‌ ترشحات‌ وحركات‌ دودي‌ دستگاه‌ گوارش‌ مي‌شود.كلرديازپوكسايد بااثر برروي‌ گيرنده‌هاي‌گاما آمينوبوتيريك‌ اسيد (GABA) در CNSباعث‌ كاهش‌ تحريكات‌ عصبي‌ گرديده‌ وبه‌صورت‌ كمكي‌ در كاهش‌ ترشحات‌دستگاه‌ گوارش‌ موثر است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ گوارشي‌ كليدينيوم‌كم‌ و متغير است‌. طول‌ اثر آن‌ در حدود سه‌ساعت‌ است‌. راه‌ اصلي‌ دفع‌ كليدينيوم‌ ازطريق‌ مدفوع‌ است‌. كلرديازپوكسايدبه‌خوبي‌ جذب‌ مي‌شود و پس‌ از جذب‌متابوليزه‌ شده‌ و گاهي‌ تا چند هفته‌متابوليت‌هاي‌ آن‌ دفع‌ مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ بيماران‌ سالخورده‌به‌عوارض‌ ضدموسكاريني‌ كليدينيوم‌ واحتمال‌ بروز ناگهاني‌ گلوكوم‌ حساسترهستند.

2 ـ در عيب‌ كار كبد، ناپايداري‌ وضعيت‌قلبي‌ عروقي‌، فتق‌ مري‌، هيپرتروفي‌پروستات‌، و كوليت‌ اولسروز شديد انسدادروده‌، مياستني‌ گراو، استعداد ابتلاي‌ به‌گلوكوم‌ و احتباس‌ ادرار با احتياط مصرف‌مي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: به‌دليل‌ اثرات‌ آنتي‌موسكاريني‌ احتمال‌ افزايش‌ سريع‌ درجه‌حرارت‌ بدن‌ در مناطق‌ گرم‌ وجود دارد. ازعوارض‌ شايع‌ آن‌ احساس‌ نفخ‌، كاهش‌تعريق‌ و سرگيجه‌ را مي‌توان‌ نام‌ برد.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌فرآورده‌ با داروهاي‌ مضعف‌ CNS وداروهاي‌ پايين‌ آورنده‌ فشارخون‌ با اثرتضعيف‌ CNS ممكن‌ است‌ منجر به‌افزايش‌اثر تسكيني‌ اين‌ داروها گردد. مصرف‌همزمان‌ با آمانتادين‌، داروهاي‌ضدهيستاميني‌، ساير داروهاي‌ ضدموسكاريني‌، ديسوپيراميد، هالوپريدول‌ ومهاركننده‌هاي‌ مونوآمين‌ اكسيداز (MAO)موجب‌ افزايش‌ اثرات‌ آرام‌بخش‌ و ضدموسكاريني‌ اين‌ داروها مي‌گردد. مصرف‌همزمان‌ اين‌ دارو با داروهاي‌ ضداسيد ياداروهاي‌ ضداسهال‌ جاذب‌ ممكن‌ است‌منجر به‌كاهش‌ اثرات‌ درماني‌ كليدينيوم‌شود. مصرف‌ همزمان‌ ديگوكسين‌ باكليدينيوم‌ به‌علت‌ كاهش‌ حركات‌ مجراي‌گوارش‌، ممكن‌ است‌ منجر به‌افزايش‌ غلظت‌سرمي‌ ديگوكسين‌ شود. تجويز همزمان‌اين‌ فرآورده‌ با كتوكونازول‌ ممكن‌ است‌منجر به‌كاهش‌ قابل‌ ملاحظه‌اي‌ در جذب‌كتوكونازول‌ شود. كليدينيوم‌ ممكن‌ است‌بااثرات‌ متوكلوپراميد بر روي‌ حركات‌مجراي‌ گوارش‌ مقابله‌ كند. مصرف‌همزمان‌ كليدينيوم‌ با كلرور پتاسيم‌

ممكن‌ است‌ منجر به‌افزايش‌ شدت‌ ضايعات‌گوارشي‌ حاصل‌ از كلرور پتاسيم‌

شود.

مصرف‌ همزمان‌ كليدينيوم‌ با داروهاي‌ضد مياستني‌ ممكن‌ است‌ موجب‌ كاهش‌ هرچه‌ بيشتر حركات‌ روده‌ها شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ توصيه‌ مي‌شود اين‌دارو نيم‌ ساعت‌ تا يكساعت‌ قبل‌ از غذامصرف‌ شود.

2 ـ در صورت‌ بروز سرگيجه‌، منگي‌،خواب‌آلودگي‌ يا تاري‌ ديد احتياط شود.

3 ـ از مصرف‌ داروهاي‌ ضداسهال‌ طي‌ 2ـ1ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ اين‌ دارو خودداري‌گردد.

4 ـ بامصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ خشكي‌دهان‌، بيني‌ يا گلو بروز نمايد.

5 ـ در هنگام‌ فعاليت‌ بدني‌ يا در هواي‌ گرم‌بايد احتياط كرد.

 

مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ يك‌ يا دوقرص‌ 4ـ1 بار در روز 60ـ30 دقيقه‌ قبل‌ ازغذا مصرف‌ شده‌ و سپس‌ مقدار مصرف‌دارو براساس‌ نياز و تحمل‌ بيمار تنظيم‌مي‌شود. در كودكان‌ بنا به‌نظر پزشك‌مصرف‌ مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: Clidinium Bromide 2.5 mg +Chlordiazepoxide HCI 5 mg

 

DICYCLOMINE

موارد مصرف‌: دي‌سيكلومين‌ به‌صورت‌كمكي‌ در ناراحتي‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌ كه‌همراه‌ با اسپاسم‌ عضلات‌ صاف‌ مي‌باشداستفاده‌ مي‌گردد.

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو به‌دليل‌ اثرات‌ضدموسكاريني‌ خود مي‌تواند باعث‌شل‌شدن‌ عضلات‌ صاف‌ و مهار اسپاسم‌ وترشحات‌ در دستگاه‌ گوارش‌ گردد.

 

فارماكوكينتيك‌: پس‌ از تجويز خوراكي‌ ياعضلاني‌ به‌سرعت‌ جذب‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در موارد زيرنبايد مصرف‌ شود: گلوكوم‌ با زاويه‌ بسته‌،بازگشت‌ محتويات‌ معده‌ به‌ مري‌، انسدادفلجي‌ روده‌، انسداد روده‌، بيماريهاي‌انسدادي‌ مجاري‌ ادرار و مياستني‌ گراو،همچنين‌ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ باسن‌ كمتر از 6 ماه‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در افراد سالخورده‌ بابيماري‌انسدادي‌ مجاري‌ ادرار يا بزرگي‌ پروستات‌بااحتياط مصرف‌ شود.

2 ـ در موارد زير بااحتياط مصرف‌ شود:

تاكيكاردي‌، نارسائي‌ قلبي‌، انسداد فلجي‌روده‌، كوليت‌ اولسروز و تنگي‌ پيلور.

3 ـ بامصرف‌ الگزير اين‌ دارو، بروز

علائم‌ تنفسي‌ مانند اشكال‌ در تنفس‌، تنگي‌نفس‌، كلاپس‌ تنفسي‌ و آپنه‌، همچنين‌حملات‌ تشنجي‌ گزارش‌ شده‌ كه‌ احتمالابه‌دليل‌ آسپيره‌شدن‌ دارو به‌داخل‌ ريه‌هااست‌.

 

عوارض‌ جانبي‌: خشكي‌ دهان‌، اشكال‌ در بلع‌و نوشيدن‌ و برافروختگي‌ گشادشدن‌مردمك‌، افزايش‌ فشار داخل‌ كره‌ چشم‌،خشك‌ شدن‌ پوست‌، يبوست‌، اشكال‌ دردفع‌ ادرار، براديكاردي‌ و به‌دنبال‌ آن‌تاكيكاردي‌ واكنشي‌ و تپش‌ قلب‌ و آريتمي‌از عوارض‌ جانبي‌ دارو هستند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو، باداروهاي‌ مضعف‌ CNS مي‌تواند اثرآنها را تشديد نمايد. مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با داروهاي‌ ضدافسردگي‌ سه‌حلقه‌اي‌،آنتي‌هيستامين‌ها، ضدجنون‌ها و داروهاي‌دوپامينرژيك‌ اثرات‌ آنتي‌كلينرژيك‌ اين‌داروها تشديد مي‌گردد. مصرف‌ همزمان‌دي‌ سيكلومين‌ با كتوكونازول‌ باعث‌ كاهش‌جذب‌ آن‌ مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ كاهش‌ تحريك‌معده‌، اين‌ دارو همراه‌ غذا يا شير مصرف‌شود.

2 ـ از مصرف‌ داروهاي‌ ضداسيد ياداروهاي‌ ضداسهال‌ بافاصله‌ كمتر از 2ـ1ساعت‌ از مصرف‌ اين‌ دارو، خودداري‌گردد.

3 ـ در صورت‌ فعاليت‌ شديد بويژه‌ درهواي‌ گرم‌ احتمال‌ بالارفتن‌ دماي‌ بدن‌وجود دارد.

4 ـ پس‌ از مصرف‌ اين‌ دارو از كار باوسايل‌و آلاتي‌ كه‌ به‌هوشياري‌ نياز دارند ازجمله‌رانندگي‌ خودداري‌ گردد.

5 ـ از تزريق‌ وريدي‌ اين‌ دارو خودداري‌شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: مقدار 20ـ10 ميلي‌گرم‌ سه‌ باردر روز مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: در كودكان‌ 24ـ6 ماهه‌ 10ـ 5ميلي‌گرم‌ حداكثر 4ـ3 بار در روز قبل‌ از غذامصرف‌ مي‌گردد. در كودكان‌ 12ـ2 سال‌مقدار 10 ميلي‌گرم‌ سه‌ بار در روز مصرف‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Coated Tablet: 10 mg

Elixir: 10 mg/5 ml

Injection: 20 mg/2 ml

 

DIGESTIVE

موارد مصرف‌: دايجستيو در درمان‌اختلالات‌ گوارشي‌ ناشي‌ از بيماريهاي‌كيسه‌ صفرا يا كبد، بيماري‌ مزمن‌ معده‌ ياروده‌، اختلالات‌ گوارشي‌ ناشي‌ از جراحي‌كيسه‌ صفرا و روده‌ها و نفخ‌ مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: به‌علت‌ وجود فعاليت‌هاي‌آنزيماتيك‌ (پروتئاز، آميلاز و ليپاز) در اين‌دارو هضم‌ چربي‌ها و پروتئين‌ها و نشاسته‌در مجراي‌ گوارش‌ باسهولت‌ بيشتري‌ انجام‌مي‌شود. فعاليت‌ اين‌ دارو در زمينه‌ هضم‌چربي‌ها از پانكراتين‌ بيشتر است‌.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در آسيب‌شديد كليوي‌، انسداد مجاري‌ صفراوي‌ وعفونت‌ كيسه‌ صفرا نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ بيماراني‌ كه‌ نسبت‌به‌پروتئين‌هاي‌ حيواني‌ عدم‌ تحمل‌ نشان‌مي‌دهند ممكن‌ است‌ اين‌ دارو را نيز تحمل‌نكنند.

2 ـ در صورت‌ جويده‌شدن‌ قرص‌ احتمال‌بروز تحريك‌ لبها و زبان‌ وجود دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: بيشتر عوارض‌ ناشي‌ ازمصرف‌ بيش‌ از حد دارو مي‌باشد كه‌مي‌تواند منجر به‌تحريك‌ دهان‌ و مري‌شود.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: جذب‌ فرآورده‌هاي‌خوراكي‌ حاوي‌ آهن‌، در مصرف‌ همزمان‌بااين‌ دارو كاهش‌ مي‌يابد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو همراه‌ با غذايا بلافاصله‌ قبل‌ يا بعد از غذا ميل‌ شود.

2 ـ از جويدن‌ قرصها خودداري‌ شود.

3 ـ در صورت‌ بروز اسهال‌، درد شكمي‌ وناراحتي‌هاي‌ ديگر گوارشي‌ باپزشك‌مشورت‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌: 3ـ2 قرص‌ همراه‌ باغذا يا پس‌از آن‌ مصرف‌ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Entric Coated Tablet: Pancreatin(Amylase 6000 fipu + Lipase 10500 fiup+ Protease 600 fipu) + Simethicone40mg

 

DIMETHICONE

موارد مصرف‌: اين‌ دارو در كنترل‌ علائم‌ناشي‌ از احتباس‌ گاز در دستگاه‌ گوارش‌مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: دايمتيكون‌ احتمالا باعث‌كاهش‌ كشش‌ سطحي‌ حباب‌هاي‌ گازمي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ دارو بدون‌ تغيير ازطريق‌ مدفوع‌ دفع‌ مي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ رعايت‌ رژيم‌غذائي‌ وانجام‌ ورزش‌ مناسب‌ براي‌ جلوگيري‌ ازايجاد گاز و مشكلات‌ ناشي‌ از آن‌ اهميت‌دارد.

2 ـ اين‌ دارو بهتر است‌ بعد از غذا و هنگام‌خواب‌ مصرف‌ شود.

3 ـ قرص‌هاي‌ دايمتيكون‌ بايد كاملا جويده‌شوند.

4 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در درمان‌ قولنج‌نوزادان‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

مقدار مصرف‌: مقدار 40 ميلي‌گرم‌ از قطره‌ يا2ـ1 قرص‌ در روز بعد از غذا و هنگام‌ خواب‌مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Drop: 40 mg/ml

Chewable Tablet: 40mg