POTASSIUM PARA AMINOBENZOATE (PABA-K)

موارد مصرف‌: پتاسيم‌ پابا در در درمان‌انواع‌ اختلالات‌ همراه‌ با فيبروز وسيع‌ ازقبيل‌ اسكلرودرما، درماتوميوزيت‌، مورفئا،پمفيگوس‌ و بيماري‌ پيروني‌ (Peyrony)مصرف‌ شده‌است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: بهبود فيبروز معمولا طي‌سه‌ ماه‌ اول‌ درمان‌ بروز مي‌نمايد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود ديابت‌مليتوس‌ يا كاهش‌ قندخون‌ و يا عيب‌ كاركليه‌ها بايد با احتياط مصرف‌ شود.

2 ـ غلظت‌ گلوكز خون‌ به‌ويژه‌ نزد بيماراني‌كه‌ بهر دليل‌ غذاي‌ كافي‌ نمي‌خورند (تهوع‌ ياكاهش‌ اشتها) با مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌كاهش‌ يابد.

3 ـ تعداد گويچه‌هاي‌ سفيد خون‌ با

مصرف‌ اين‌ دارو ممكن‌ است‌ موقتŠ كاهش‌يابد.

 

عوارض‌ جانبي‌: كاهش‌ اشتها و تهوع‌ ازعوارض‌ شايع‌ مصرف‌ اين‌ دارو هستند.

 

تداخلهاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با آمينوساليسيلات‌ها ياسولفوناميدها ممكن‌ است‌ اثر ضدميكربي‌آنها را مهار نمايد. زيرا باكتريهاي‌بيماري‌زا، پتاسيم‌ آمينوبنزوآت‌ را بهتر ازسولفوناميدها و آمينوساليسيلات‌ها جذب‌مي‌كنند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ كاهش‌ناراحتيهاي‌ گوارشي‌ دارو با غذا مصرف‌شود و در صورت‌ تداوم‌ مشكلات‌گوارشي‌ به‌ پزشك‌ مراجعه‌ گردد.

2 ـ مصرف‌ هر يك‌ از دفعات‌ دارو با يك‌ليوان‌ آب‌ يا شير، ناراحتي‌هاي‌ گوارشي‌ رابه‌ حداقل‌ مي‌رساند.

3 ـ پودر يا قرص‌ دارو قبل‌ از مصرف‌ درآب‌ يا آب‌ ميوه‌ حل‌ شده‌ و ميل‌ گردد.

4 ـ مصرف‌ دارو بدون‌ تغذيه‌ مناسب‌ طي‌روزهاي‌ متوالي‌، ممكن‌ است‌ به‌ كاهش‌ قندخون‌ منجر شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: روزانه‌ مقدار 12 گرم‌ معمولادر 4-6 مقدار منقسم‌ با غذا تجويزمي‌گردد.

كودكان‌: روزانه‌ mg/kg 220 معمولا در4-6 مقدار منقسم‌ با غذا مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 500 mg

 

PYRITHIONE ZINC

موارد مصرف‌: پيريتيون‌ براي‌ كنترل‌ شوره‌و درماتيت‌ سبوره‌اي‌ پوست‌ سر مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با اثرات‌ ضد ميتوزباعث‌ كاهش‌ ساخت‌ و ساز سلول‌هاي‌اپي‌تليال‌ مي‌شود. پيريتيون‌ همچنين‌ اثرات‌ضد قارچ‌ و ضد باكتري‌ نيز دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: حساسيت‌ پوست‌ ازعوارض‌ جانبي‌ دارو است‌.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اين‌ دارو بايد حداقل‌ 2بار در هفته‌ مصرف‌ شود.

2 ـ قبل‌ از مصرف‌ شامپو بايد موها راخوب‌ خيساند و بعد از مصرف‌ نيز بخوبي‌آبكشي‌ كرد.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها بايد اجتناب‌شود.

 

مقدار مصرف‌: پوست‌ سر دو بار در هفته‌ بامقدار كافي‌ از شامپو شسته‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Shampoo: 2%

 

SALICYLIC ACID

موارد مصرف‌: اسيد ساليسيليك‌ براي‌درمان‌ موضعي‌ اختلالات‌ هيپركراتوتيك‌پوست‌، عفونتهاي‌ قارچي‌ پوست‌ بويژه‌تينه‌آ و آكنه‌ ولگاريس‌، التهابات‌ سبوره‌اي‌پوست‌ سر و همچنين‌ درمان‌ پسوريازيس‌بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اسيد ساليسيليك‌ از طريق‌ حل‌كردن‌ ماده‌ چسباننده‌ بين‌ سلولي‌ كه‌پوسته‌ها را در لايه‌ شاخي‌ به‌ هم‌ متصل‌مي‌كند پوسته‌ ريزي‌ را تسريع‌ و در نتيجه‌باعث‌ سست‌ شدن‌ كراتين‌ مي‌شود. اين‌ اثركراتوليتيك‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌ يك‌ اثرضد قارچي‌ نيز شود. اسيد ساليسيليك‌داراي‌ اثر ضد عفوني‌ كننده‌ خفيف‌ نيزمي‌باشد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود ديابت‌ يابيماري‌ عروق‌ محيطي‌ التهاب‌، تحريك‌ ياعفونت‌ پوست‌ بايد با احتياط فراوان‌ تجويزشود.

2 ـ از استعمال‌ دارو روي‌ پوست‌ برهنه‌ ياملتهب‌ اجتناب‌ گردد.

3 ـ در صورت‌ درمان‌ نواحي‌ وسيعي‌ ازبدن‌ با دارو، خطر بروز مسموميت‌ باساليسيلاتها وجود دارد.

4 ـ از مصرف‌ دارو در بارداري‌ و كودكان‌زير 5 سال‌ سن‌ اجتناب‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريكات‌ متوسط تا شديدپوست‌ كه‌ قبل‌ از درمان‌ وجود نداشته‌اند وزخم‌ يا سائيدگي‌ پوست‌ بويژه‌ متعاقب‌مصرف‌ فرآورده‌هاي‌ حاوي‌ غلظت‌ بالايي‌از اسيدساليسيليك‌، و واكنش‌هاي‌حساسيت‌ بيش‌ از حد از عوارض‌ اين‌ داروهستند.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌صابونهاي‌ ساينده‌ طبي‌ يا پاك‌ كننده‌، سايرتركيبات‌ موضعي‌ ضد آكنه‌، تركيبات‌حاوي‌ الكل‌، صابون‌ها با اثر خشك‌ كنندگي‌قوي‌، ايزوترتينوئين‌، تركيبات‌ حاوي‌عوامل‌ پوسته‌ ريز موضعي‌ مثل‌ بنزوئيل‌پراكسيد، رزورسينول‌، سولفور ياترتينوئين‌ با اسيد ساليسيليك‌، ممكن‌ است‌موجب‌ بروز اثر تجمعي‌ تحريكي‌ يا خشك‌كننده‌ شده‌ و پوست‌ را بيش‌ از حد تحريك‌نمايد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها و ساير غشاهاي‌ مخاطي‌ بايداجتناب‌ گردد. در صورت‌ تماس‌، فوراموضع‌ به‌ مدت‌ 15 دقيقه‌ با آب‌ شستشوداده‌ شود.

2 ـ در صورت‌ تماس‌ دستها با فرآورده‌،دستها بلافاصله‌ بايد شسته‌ شوند مگراينكه‌ تحت‌ درمان‌ باشند.

3 ـ دارو روي‌ صورت‌، نواحي‌ تناسلي‌،بيني‌ يا زگيل‌ دهاني‌، زگيلهاي‌

مودار و خالهاي‌ مادرزادي‌ بكار برده‌نشود.

مقدار مصرف‌: به‌ عنوان‌ سوزاننده‌ وكراتوليتيك‌ موضعي‌، هر روز يا يك‌ روزدر ميان‌ محلول‌ 12-50% روي‌ پوست‌استعمال‌ مي‌شود. براي‌ درمان‌ زگيل‌هامحلول‌ موضعي‌ 27ـ5% يك‌ يا دو بار درروز روي‌ پوست‌ بكار مي‌رود. براي‌ درمان‌ميخچه‌ها و پينه‌ها محلول‌ موضعي‌27ـ12% يك‌ يا دو بار در روز روي‌ پوست‌استعمال‌ مي‌شود. براي‌ درمان‌ موضعي‌آكنه‌ محلول‌ موضعي‌ 0/5-2% تا حد سه‌ باردر روز روي‌ پوست‌ بكار مي‌رود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Solution : Salicylic Acid 16.7%+ Lactic Acid 16.7% + Collodion qs to100%

 

SELENIUM SULFIDE

موارد مصرف‌: سولفيد سلنيوم‌ براي‌ درمان‌شوره‌ يا درماتيت‌ سبوره‌اي‌ پوست‌ سر وهمچنين‌ تينه‌آورسيكالر بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو ممكن‌ است‌ از طريق‌اثر ضد ميتوزي‌ عمل‌ نمايد و موجب‌ كاهش‌فرآيند ساخت‌ و تكثير سلولهاي‌ اپيدرم‌گردد. بعلاوه‌، سولفيد سلنيوم‌ داراي‌

اثرات‌ تحريك‌ كنندگي‌ موضعي‌، ضدباكتريايي‌ و ضد قارچي‌ خفيف‌ نيز مي‌باشدكه‌ ممكن‌ است‌ در اثر بخشي‌ آن‌ مشاركت‌كند.

 

هشدارها: در صورت‌ وجود التهاب‌ يااگزوداي‌ حاد پوست‌ (احتمال‌ افزايش‌جذب‌) بايد با احتياط مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: خشكي‌ يا چرب‌ شدن‌ غيرمعمول‌ مو يا پوست‌ سر، از عوارض‌ شايع‌اين‌ دارو هستند.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ وجودتاول‌، جراحات‌ يا زخم‌ بهبود نيافته‌ روي‌پوست‌ سر، از مصرف‌ دارو اجتناب‌ شود.

2 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها خودداري‌گردد. در صورت‌ تماس‌ اتفاقي‌، چشم‌ها باآب‌ شسته‌ شوند.

3 ـ قبل‌ از استعمال‌ دارو لازم‌ است‌ موها وپوست‌ سر با آب‌ نيم‌ گرم‌ خيس‌ شوند وسپس‌ مقدار كافي‌ از شامپو روي‌ سرماليده‌ تا كف‌ نمايد. پس‌ از 3 ـ 2 دقيقه‌ موهاآبكشي‌ شده‌ و مجددŠ شامپو مصرف‌گردد.

4 ـ براي‌ كاهش‌ احتمال‌ تغيير رنگ‌ موها،لازم‌ است‌ پس‌ از استعمال‌ شامپو آنها رابخوبي‌ آبكشي‌ نمود.

 

مقدار مصرف‌: براي‌ درمان‌ شوره‌ يادرماتيت‌ سبوره‌اي‌ پوست‌ سر، لوسيون‌ 1يا 2/5% دو بار در هفته‌ بمدت‌ دو هفته‌ وسپس‌ بصورت‌ كمتر يك‌ بار در يك‌ يا دوهفته‌ يا بيشتر تكرار مي‌شود. براي‌ درمان‌تينه‌آورسيكالر، مقدار كافي‌ از لوسيون‌ 1%روزانه‌ يك‌ بار بمدت‌ چند روز بر بدن‌ (بجزصورت‌ و نواحي‌ تناسلي‌) استعمال‌ و پس‌از ده‌ دقيقه‌ با آب‌ شسته‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Shampoo (Lotion): 1%, 2.5%

 

SILVER SULFADIAZINE

موارد مصرف‌: سولفاديازين‌ نقره‌ براي‌پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌ زخمهاي‌سوختگي‌ به‌كار مي‌رود. به‌علاوه‌ به‌عنوان‌داروي‌ كمكي‌ براي‌ درمان‌ كوتاه‌ مدت‌عفونت‌ زخمهاي‌ پا، پيشگيري‌ از عفونت‌محل‌ برداشت‌ پوست‌ در پيوند پوست‌ وسائيدگي‌ وسيع‌ پوست‌ و درمان‌ زخمهاي‌سرانگشت‌ نيز مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو بر بسياري‌ ازارگانيسم‌هاي‌ گرم‌ منفي‌ و گرم‌ مثبت‌ داراي‌اثر باكتريسيدي‌ مي‌باشد. از نظر مكانيسم‌متفاوت‌ از سديم‌ سولفاديازين‌ يا نيترات‌نقره‌ بوده‌ و فقط بر غشاء ديواره‌ سلول‌ اثرمي‌كند. به‌علاوه‌، در برابر مخمرها وكانديدا آلبيكانس‌ نيز فعال‌ است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ سولفاديازين‌ نقره‌متفاوت‌ بوده‌ و به‌ درصد سطح‌ بدن‌ كه‌دارو روي‌ آن‌ قرار گرفته‌ و شدت‌ صدمه‌بافت‌ وابسته‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود نقص‌عملكرد كبدي‌ و كليوي‌ و كمبود G6PD بايدبا احتياط مصرف‌ شود.

2 ـ در صورت‌ بروز واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌،مصرف‌ دارو بايد قطع‌ گردد.

3 ـ احتمال‌ بروز حساسيت‌ متقاطع‌ باسولفوناميدها بايد در نظر گرفته‌ شود.

4 ـ مصرف‌ دارو در نوزادان‌ تا سن‌ يك‌ماهگي‌ به‌دليل‌ خطر بروز كرنيكتروس‌توصيه‌ نمي‌شود.

5 ـ درمان‌ سطوح‌ وسيع‌ پوست‌ با داروممكن‌ است‌ منجر به‌ كسب‌ غلظت‌هاي‌درماني‌ دارو در پلاسما و احتمال‌ بروزعوارض‌ جانبي‌ يا تداخلات‌ دارويي‌ باسولفوناميدها گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: با مصرف‌ دارو واكنش‌هاي‌آلرژيك‌ شامل‌ سوزش‌، خارش‌ و بثورات‌جلدي‌ مشاهده‌ شده‌است‌. متعاقب‌ مصرف‌طولاني‌ مدت‌ دارو بد رنگ‌ شدن‌ پوست‌ ومخاط ناشي‌ از نقره‌ گزارش‌ شده‌است‌.بعلاوه‌ با مصرف‌ دارو لوكوپني‌ نيز ممكن‌است‌ بروز نمايد كه‌ بايد كنترل‌ شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: دوره‌ درمان‌ با اين‌

دارو بايد كامل‌ گردد تا سوختگي‌ بهبوديافته‌ يا بيمار براي‌ پيوند پوست‌ آماده‌شود.

 

مقدار مصرف‌: با استفاده‌ از دستكش‌جراحي‌ يك‌ لايه‌ نازك‌ 1/5 ميلي‌متري‌ ازدارو يك‌ يا دو بار در روز روي‌ ناحيه‌سوخته‌ كه‌ نسوج‌ مرده‌ و زائد آن‌ برداشته‌و تميز شده‌است‌، ماليده‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 10 mg/g

 

TOLNAFTATE

موارد مصرف‌: تولنفات‌ براي‌ درمان‌ كچلي‌سر، بدن‌، كشاله‌ ران‌، دست‌ها و پاها ناشي‌از گونه‌هاي‌ تريكوفيتون‌، ميكروسپوروم‌ واپيدرموفيتون‌ به‌كار مي‌رود. به‌علاوه‌ ازاين‌ دارو براي‌ درمان‌ تينه‌آورسيكالر ناشي‌از مالاسزيافورفور نيز استفاده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: احتمالا با ايجاد تغيير شكل‌ دررشته‌هاي‌ ميسليوم‌ موجب‌ توقف‌ رشدميسليوم‌ در قارچهاي‌ حساس‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌كوچكتر از دو سال‌ توصيه‌ نمي‌شود.

2 ـ در صورت‌ بروز التهاب‌، آلرژي‌ ياحساسيت‌ بيش‌ از حد در طول‌ درمان‌،مصرف‌ دارو بايد قطع‌ گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: عوارضي‌ همچون‌ التهاب‌،خارش‌ و درماتيت‌ تماسي‌ پوست‌ وهمچنين‌ حساسيت‌ بيش‌ از حد پوستي‌ بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها خودداري‌ گردد.

2 ـ قبل‌ از مصرف‌ دارو، موضع‌ تحت‌درمان‌ بايد به‌ خوبي‌ شسته‌ و خشك‌ شود.

3 ـ در صورت‌ عدم‌ مشاهده‌ نشانه‌اي‌ ازپيشرفت‌ درمان‌ طي‌ چهار هفته‌، بايد به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

4 ـ مصرف‌ دارو در بيماران‌ با سن‌ كمتر از12 سال‌ بايد تحت‌ نظر بالغين‌ انجام‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: دارو معمولا دو بار در روزبراي‌ مدت‌ حداقل‌ 4 - 2 هفته‌ مصرف‌مي‌شود. با وجود اين‌، ممكن‌ است‌ ادامه‌درمان‌ براي‌ 4-6 هفته‌ به‌ويژه‌ اگر پوست‌ضخيم‌ شده‌باشد، ضروري‌ باشد. براي‌كاهش‌ احتمال‌ عود مجدد بيماري‌ درمان‌ باتولنفات‌ بايد تا دو هفته‌ پس‌ از برطرف‌شدن‌ علايم‌ ادامه‌ يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 1%

Topical Soultion: 1%

 

TRETINOIN

موارد مصرف‌: ترتينوئين‌ براي‌ درمان‌موضعي‌ آكنه‌ ولگاريس‌ به‌كار مي‌رود.به‌علاوه‌ از اين‌ دارو گهگاه‌ در درمان‌اختلالات‌ كراتين‌سازي‌ (پسوريازيس‌،ايكتيوز لايه‌اي‌ و كراتوز فوليكولي‌) وزگيل‌هاي‌ صاف‌ نيز استفاده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ترتينوئين‌ فرم‌ اسيدي‌ويتامين‌ A است‌ كه‌ احتمالا با افزايش‌ ميتوزسلولي‌ اپيدرم‌ و سرعت‌ ساخت‌ و تجزيه‌آن‌، باعث‌ ايجاد يك‌ لايه‌ شاخي‌ سست‌مي‌شود كه‌ به‌ سادگي‌ قابل‌ كندن‌ است‌. اين‌عمل‌، برداشت‌ كومدون‌ موجود را تسهيل‌نموده‌ و احتمالا ساخت‌ كومدون‌ جديد رانيز مهار مي‌نمايد. ترتينوئين‌ از ساخت‌كراتين‌ نيز ممانعت‌ به‌عمل‌ مي‌آورد.

فارماكوكينتيك‌: مقدار كمي‌ از دارو از راه‌پوست‌ جذب‌ و در ادرار ترشح‌ مي‌شود.جذب‌ دارو به‌دنبال‌ استعمال‌ آن‌ در نواحي‌وسيعي‌ از سطح‌ بدن‌ يا مصرف‌ طولاني‌مدت‌ در درماتوزهاي‌ گسترده‌ مزمن‌(ايكتيوز) افزايش‌ مي‌يابد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو در حاملگي‌،اگزما، پوست‌ برهنه‌ يا آفتاب‌ سوخته‌ وسابقه‌ شخصي‌ يا خانوادگي‌ اپيتليوماي‌جلدي‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: قرمزي‌ و كنده‌ شدن‌ پوست‌ممكن‌ است‌ كتعاقب‌ چند روز استعمال‌ داروبروز نمايد كه‌ البته‌ با گذشت‌ زمان‌ فروكش‌مي‌نمايد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تحريكات‌ پوستي‌، اريتم‌،جدا شدن‌ پوست‌، تغيير در رنگدانه‌ سازي‌،حساسيت‌ به‌ نور، پوسته‌ريزي‌ و احساس‌گرما با مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌ مشاهده‌شود.

 

تداخلهاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌ اين‌دارو با صابونهاي‌ ساينده‌ يا طبي‌،پاك‌كننده‌ها، فرآورده‌هاي‌ ضدآكنه‌ يافرآورده‌هاي‌ حاوي‌ مواد پوسته‌ريز مانندبنزوئيل‌پراكسيد، رزورسينول‌، اسيدساليسيليك‌ يا گوگرد، فرآورده‌هاي‌موضعي‌ حاوي‌ الكل‌، ايزوترتينوئين‌ ممكن‌است‌ سبب‌ بروز اثر تحريكي‌ تجمعي‌ ياخشك‌كنندگي‌ شود. مصرف‌ همزمان‌ترتينوئين‌ با ساير داروهاي‌ حساس‌كننده‌پوست‌ به‌ نور مانند ايزوترتينوئين‌ ممكن‌است‌ احتمال‌ بروز حساسيت‌ به‌ نور راافزايش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از تماس‌ دارو باچشم‌ها، دهان‌، بيني‌ و غشاءهاي‌ مخاطي‌اجتناب‌ شود.

2 ـ به‌طور همزمان‌ با ساير عوامل‌پوسته‌ريز مصرف‌ نشود (مي‌تواند باتناوب‌ 12 ساعته‌ با بنزوئيل‌ پراكسيدمصرف‌ گردد).

3 ـ دارو بر زخمهاي‌ باز و پوست‌ آفتاب‌سوخته‌ استعمال‌ نشود.

4 ـ از مواجهه‌ با نور ماوراء بنفش‌ اجتناب‌گردد و مواجه‌ شدن‌ با نور خورشيد نيز به‌حداقل‌ برسد.

5 ـ احتمال‌ افزايش‌ حساسيت‌ پوست‌ به‌ باديا سرما وجود دارد.

 

مقدار مصرف‌: براي‌ درمان‌ آكنه‌

ولگاريس‌ هر شب‌ موقع‌ خواب‌ مقدار كافي‌از دارو يكبار روي‌ محل‌ ضايعه‌ ماليده‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Lotion: 0.05%

Topical Cream: 0.05%

Topical Gel: 0.025%