HYDROCORTISONE ACETATE

موارد مصرف‌: هيدروكورتيزون‌ در درمان‌علامتي‌ اختلالات‌ ناشي‌ از آلرژي‌ و ياالتهابي‌ پوست‌ نظير اگزما، درماتيت‌ها،لوپوس‌ اريتماتوز، نيش‌ حشرات‌،پمفيگوئيد و پمفيگوس‌ بكار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو با عبور از غشاءسلولي‌ به‌ گيرنده‌هاي‌ خود در سيتوپلاسم‌متصل‌ شده‌ و كمپلكس‌ دارو ـ گيرنده‌ واردهسته‌ سلولي‌ مي‌شود. اين‌ كمپلكس‌ بااتصال‌ به‌ نواحي‌ خاصي‌ از DNA موجب‌تحريك‌ روند رونويسي‌ mRAN و بدنبال‌آن‌ ساخت‌ آنزيم‌هايي‌ مي‌گردد كه‌ گمان‌مي‌رود مسئول‌ ايجاد اثرات‌ ضد التهابي‌مي‌باشند.

 

فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ اين‌ دارو عمدتادر خود پوست‌ صورت‌ مي‌گيرد. بدنبال‌جذب‌ سيستميك‌، در كبد نيز متابوليزه‌مي‌شود. نيمه‌ عمر هيدروكورتيزون‌ آزادحدود 2 ساعت‌ مي‌باشد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: در بيماري‌ روز آسه‌ وحالات‌ التهابي‌ زخم‌دار و يا خارش‌ دار ونيز درمان‌ آكنه‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: در اختلالات‌ التهابي‌ پوست‌شيرخواران‌ از قبيل‌ التهاب‌ ناشي‌ از ادرارسوختگي‌ احتياط فراوان‌ نموده‌ و بيش‌ از

7 ـ 5 روز مصرف‌ نگردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: در صورت‌ جذب‌سيستميك‌ هيدروكورتيزون‌ عوارضي‌نظير سندرم‌ كوشينگ‌، افزايش‌ قند خون‌،وجود قند در ادرار و در دراز مدت‌ تضعيف‌محور هيپوتالاموس‌ ـ هيپوفيز ـ فوق‌ كليه‌محتمل‌ مي‌باشد.

بروز عوارض‌ جانبي‌ موضعي‌ مانند تشديدعفونت‌هاي‌ درمان‌ نشده‌، نازك‌ شدن‌پوست‌، درماتيت‌ تماسي‌، اختلالات‌ التهابي‌در ناحيه‌ صورت‌ بويژه‌ در خانم‌ها و آكنه‌در محل‌ كاربرد فرآورده‌ نيز گزارش‌ شده‌است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ از مصرف‌خودسرانه‌ اين‌ دارو خودداري‌ شود.

2 ـ از بكار بردن‌ پوشش‌ و يا پانسمان‌ روي‌ناحيه‌ تحت‌ درمان‌ با هيدروكورتيزون‌خودداري‌ شود.

3 ـ از تماس‌ دارو با چشم‌ها اجتناب‌ شود.

4 ـ در صورتي‌ كه‌ با گذشت‌ دو هفته‌عارضه‌اي‌ كه‌ براي‌ آن‌ هيدروكورتيزون‌تجويز شده‌، بهبود پيدا نكرد و يا بدتر شد،به‌ پزشك‌ مراجعه‌ شود.

5 ـ قبل‌ از شيردهي‌ از استعمال‌ اين‌ داروروي‌ بافت‌ پستان‌ خودداري‌ شود.

 

مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ از كرم‌ يا پماد1%، 1 تا 4 بار در روز و در كودكان‌ بالاي‌

2 سال‌ 1 تا 2 بار در روز استفاده‌ مي‌شود.ميزان‌ مصرف‌ اين‌ دارو در كودكان‌ زير

2 سال‌ تاكنون‌ مشخص‌ نشده‌ است‌.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream: 1%

Topical Ointment: 1%

 

HYDROQUINONE

موارد مصرف‌: هيدروكينون‌ براي‌ كاهش‌موقت‌ زيادي‌ رنگدانه‌ پوست‌ در مواردي‌مانند كك‌ و مك‌، كلوآسما و ملاسما،لنتيگوي‌ دوران‌ پيري‌ و ساير حالات‌

زيادي‌ ناخواسته‌ رنگدانه‌ ملانين‌ مصرف‌مي‌شود. بعلاوه‌، از اين‌ دارو براي‌

كاهش‌ زيادي‌ رنگدانه‌ پوست‌ ناشي‌ ازحساسيت‌ به‌ نور همراه‌ با التهاب‌ ناشي‌

از مصرف‌ برخي‌ از عطرها نيز استفاده‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: هيدروكينون‌ با مهاراكسيداسيون‌ آنزيمي‌ تيروزين‌ و تضعيف‌ساير روندهاي‌ متابوليكي‌ ملانوسيت‌هاباعث‌ مهار تشكيل‌ ملانين‌ و موجب‌ بي‌رنگ‌شدن‌ پوست‌ مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ مصرف‌ همزمان‌ كرمهاي‌محافظ در برابر نور خورشيد با اين‌

دارو ضروري‌ مي‌باشد زيرا حتي‌ مقاديراندكي‌ از نور خورشيد نيز باعث‌ باقي‌نگهداشتن‌ فعاليت‌ ملانوسيت‌ها مي‌شود.لذا پوشانيدن‌ ناحيه‌ مورد نظر با لباس‌

يا ساير روش‌ها در طول‌ درمان‌ توصيه‌مي‌شود.

2 ـ اين‌ دارو نبايد براي‌ جلوگيري‌ از آفتاب‌سوختگي‌ مصرف‌ شود.

3 ـ در صورت‌ بروز خارش‌، تاول‌ يا

التهاب‌ شديد مصرف‌ دارو توصيه‌نمي‌شود.

4 ـ در صورت‌ عدم‌ مشاهده‌ اثرروشن‌كنندگي‌ رنگ‌ پوست‌ تا دو ماه‌،مصرف‌ دارو بايد قطع‌ گردد.

 

عوارض‌ جانبي‌: خشكي‌، التهاب‌ خفيف‌جلدي‌ و حساس‌ شدن‌ پوست‌ از جمله‌سوزش‌، گزش‌ و درماتيت‌ تماسي‌ بامصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو براي‌ مصرف‌خارجي‌ است‌ و از تماس‌ آن‌ با چشم‌هااجتناب‌ شود.

2 ـ محافظت‌ در برابر نور خورشيد ازضروريات‌ درمان‌ مي‌باشد.

3 ـ اين‌ دارو روي‌ پوست‌ ملتهب‌ يا صدمه‌ديده‌ نبايد مصرف‌ شود.

4 ـ در صورت‌ بروز تحريك‌ يا بثورات‌جلدي‌ مصرف‌ دارو قطع‌ و به‌ پزشك‌ اطلاع‌داده‌ شود.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌ بيشتر از12 سال‌: لايه‌ نازكي‌ از كرم‌ يا لوسيون‌دوبار در روز (صبح‌ و شب‌) بر ناحيه‌ موردنظر ماليده‌ مي‌شود. پس‌ از دستيابي‌ به‌پاسخ‌ مناسب‌، مصرف‌ دارو فقط برحسب‌نياز و براي‌ حفظ بي‌رنگي‌ حاصل‌ از درمان‌ادامه‌ يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Cream : 2%

 

ISOTRETINOIN

موارد مصرف‌: ايزوترتينوئين‌ رتينوئيدي‌است‌ كه‌ براي‌ درمان‌ سيستميك‌ سيستيك‌نودولا و بثورات‌ جلدي‌ توده‌اي‌(conglobate acne) و بثورات‌ جلدي‌ شديدكه‌ به‌ دوره‌هاي‌ كامل‌ درماني‌ عوامل‌ضدميكرب‌ پاسخ‌ نداده‌اند و همچنين‌ براي‌درمان‌ بثورات‌ جلدي‌ خانمها در دهه‌هاي‌سوم‌ و چهارم‌ زندگي‌ كه‌ معمولا نسبت‌ به‌درمان‌ با آنتي‌بيوتيكها مقاوم‌ مي‌باشند،مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: ايزوترتينوئين‌ اندازه‌ غده‌چربي‌ را كاهش‌ داده‌ و فعاليت‌ آنها را مهارمي‌كند و در نتيجه‌ باعث‌ كاهش‌ ترشح‌سبوم‌ مي‌شود. به‌علاوه‌ داراي‌ اثرات‌ ضدكراتينيزه‌اي‌ و ضدالتهابي‌ نيز مي‌باشد.

 

فارماكوكينتيك‌: دارو از مجراي‌ گوارش‌به‌سرعت‌ جذب‌ مي‌شود و در كبد و احتمالاديواره‌ روده‌ متابوليزه‌ مي‌گردد. نيمه‌ عمرايزوترتينوئين‌ و متابوليت‌ اصلي‌اش‌10-20 ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌ كسب‌حداكثر غلظت‌ پلاسمايي‌ حدود 3 ساعت‌مي‌باشد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: دارو در دوران‌بارداري‌ و شيردهي‌، موارد نقص‌ عملكردكبدي‌ يا كليوي‌، افزايش‌ ويتامين‌  Aوافزايش‌ چربي‌ خون‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ دارو تراتوژن‌ است‌ و حداقل‌يك‌ ماه‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، طي‌ درمان‌ وتا حداقل‌ يك‌ ماه‌ پس‌ از درمان‌، حاملگي‌نبايد صورت‌ گيرد.

2 ـ طي‌ دوران‌ درمان‌ و حداقل‌ تا يك‌ ماه‌پس‌ از پايان‌ درمان‌ از اهداء خون‌ بايداجتناب‌ شود.

3 ـ عملكرد كبدي‌ و ميزان‌ چربي‌هاي‌پلاسما در ابتدا و يك‌ ماه‌ پس‌ از شروع‌درمان‌ و سپس‌ هر سه‌ماه‌ يك‌بار بايدارزيابي‌ گردند.

4 ـ از مصرف‌ تتراسيكلين‌، مقادير زيادويتامين‌ A (بيشتر از 4-5 هزار واحد درروز) و كراتوليتيك‌ها طي‌ دوره‌ درمان‌ بادارو بايد خودداري‌ شود.

5 ـ گلوگز خون‌ در افراد ديابتيك‌ و همچنين‌مبتلا به‌ كراتيت‌ (به‌ويژه‌ در افراد مبتلا به‌سندرم‌ چشم‌ خشك‌) بايد ارزيابي‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: ايزوترتينوئين‌ ممكن‌ است‌باعث‌ بروز عوارض‌ عديده‌اي‌ همچون‌سوزش‌، خارش‌ يا ساير علايم‌ التهابي‌چشم‌، خونريزي‌ از بيني‌، پوسته‌ پوسته‌شدن‌، سرخي‌، سوزش‌، درد و ساير علايم‌التهاب‌ لبها، دپرسيون‌ ذهني‌، عفونت‌پوستي‌ و بثورات‌ جلدي‌ شود.

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: ايزوترتينوئين‌ احتمالاغلظت‌ پلاسمايي‌ كاربامازپين‌ را كاهش‌مي‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ ايزوترتينوئين‌ وتتراسيكلين‌ ممكن‌ است‌ احتمال‌ بالا رفتن‌فشار خون‌ داخل‌ جمجمه‌اي‌ را افزايش‌دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ احتمال‌حاملگي‌ مصرف‌ دارو بايد قطع‌ شده‌ و به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ طي‌ دوره‌ درمان‌ و تا حداقل‌ 30 روز پس‌از تكميل‌ آن‌ از اهداء خون‌ به‌ بانك‌ خون‌به‌دليل‌ خطر استفاده‌ آن‌ براي‌ يك‌ بيمارباردار بايد اجتناب‌ شود.

3 ـ از مصرف‌ همزمان‌ ويتامين‌ A يا سايرمكمل‌هاي‌ حاوي‌ ويتامين‌ A، مگر درصورت‌ تجويز پزشك‌، بايد خودداري‌شود.

4 ـ در صورت‌ كاهش‌ ناگهاني‌ بينايي‌ درشب‌، از رانندگي‌ و كار با ماشين‌آلات‌ و ياموارد مشابه‌ بايد خودداري‌ كرده‌ و به‌پزشك‌ مراجعه‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌: ابتدا مقدار mcg/kg 500 درروز (در يك‌ يا دو مقدار منقسم‌) همراه‌ باغذا به‌مدت‌ 4 هفته‌ تجويز مي‌شود. درصورت‌ پاسخ‌ مناسب‌، مصرف‌ دارو براي‌8-12 هفته‌ ادامه‌ مي‌يابد. در صورت‌ پاسخ‌ضعيف‌ تجويز دارو تا حد 1mg/kg/dayبراي‌ 8-12 هفته‌ ادامه‌ مي‌يابد. در صورت‌عدم‌ تحمل‌، مقدار مصرف‌ دارو به‌mcg/kg/day 100-200 كاهش‌ يابد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Capsule: 20 mg

 

MENTHOL SALICYLATE

موارد مصرف‌: منتول‌ ساليسيلات‌ براي‌تسكين‌ موضعي‌ دردهاي‌ عضلاني‌ وروماتوئيد، سياتيك‌، كمر درد، فيبروزيت‌،سختي‌ عضلات‌، دردهاي‌ مداوم‌ عضلاني‌،رگ‌ به‌ رگ‌ شدن‌، كشيدگي‌ و كوفتگي‌ليگامانها و تاندونها و كبودي‌ها مصرف‌مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: منتول‌ در غلظت‌هاي‌ كم‌به‌طور انتخابي‌ باعث‌ گشاد شدن‌ عروق‌مي‌شود كه‌ با ايجاد احساس‌ سرما موجب‌بروز اثر ضد دردي‌ مي‌شود.ساليسيلات‌ها اثر ضد درد موضعي‌ خودرا با متوقف‌ كردن‌ عامل‌ توليد تكانه‌ درداعمال‌ مي‌نمايند.

 

فارماكوكينتيك‌: منتول‌ ساليسيلات‌ از طريق‌پوست‌ جذب‌ مي‌شود.

 

موارد منع‌ مصرف‌: اين‌ دارو به‌صورت‌موضعي‌ در كودكان‌ با سن‌ كمتر از چهارسال‌ و نيز بر پوست‌ ضايعه‌ ديده‌ يا تحريك‌شده‌ نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ بااسيد استيل‌ ساليسيليك‌ يا سايرساليسيلات‌ها، مقدار مصرف‌ منتول‌ساليسيلات‌ بايد كاهش‌ يابد.

 

عوارض‌ جانبي‌: به‌ندرت‌ ممكن‌ است‌واكنشهاي‌ حساسيت‌ پوستي‌ مشاهده‌شود. در صورت‌ استعمال‌ بر نواحي‌وسيعي‌ از پوست‌، عوارض‌ ساليسيلات‌هامثل‌ وزوز گوش‌، تهوع‌ و استفراغ‌ ممكن‌است‌ بروز نمايد.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌تركيبات‌ ضدانعقاد با منتول‌ ساليسيلات‌موضعي‌ ممكن‌ است‌ به‌ تشديد اثرضدانعقادي‌ (افزايش‌ زمان‌ پروترومبين‌)منجر شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ در صورت‌ تداوم‌علايم‌ بيماري‌ با وجود مصرف‌ دارو، به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

2 ـ بهتر است‌ دارو بعد از استحمام‌ با آب‌گرم‌ استعمال‌ شود.

3 ـ دارو فقط روي‌ پوست‌ سالم‌ مصرف‌شود.

4 ـ از مصرف‌ دارو در نزديكي‌ چشم‌ها وساير نواحي‌ حساس‌ اجتناب‌ گردد.

5 ـ از نزديك‌ كردن‌ دارو به‌ آتش‌ يا سطوح‌داغ‌ (به‌دليل‌ قابليت‌ اشتعال‌) اجتناب‌ گردد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌ بيشتر ازشش‌ سال‌: براي‌ تسكين‌ درد مقدار كافي‌ ازپماد تا چهار بار در روز به‌ آرامي‌ روي‌موضع‌ ماليده‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ضداحتقان‌ حدود دو سانتي‌متر از پماد به‌آب‌ داغ‌ اضافه‌ و استنشاق‌ مي‌شود و يا قبل‌از خواب‌ روي‌ سينه‌ ماليده‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Topical Ointment: Methyl

Salicylate15% + Menthol 10%

 

METHOXSALEN

موارد مصرف‌: متوكسالن‌ همراه‌ با اشعه‌ماوراء بنفش‌ A براي‌ درمان‌ ويتيليگو(تحرك‌ رنگدانه‌ سازي‌)، افزايش‌ مقاومت‌پوست‌ به‌ نور آفتاب‌، طاسي‌ موضعي‌،التهابات‌ پوستي‌، اگزما و درمان‌پسوريازيس‌ كه‌ به‌ ساير درمانها پاسخ‌نمي‌دهد، به‌كار مي‌رود.

 

مكانيسم‌ اثر: متوكسالن‌ همان‌طور كه‌ ازساخت‌ DNA، تقسيم‌ سلولي‌ و ساخت‌ وتخريب‌ سلولهاي‌ اپيدرم‌ ممانعت‌ مي‌كند،ممكن‌ است‌ باعث‌ افزايش‌ فعاليت‌ تيروزينازدر سلولهاي‌ سازنده‌ ملانين‌ شود. رنگدانه‌سازي‌ موفقيت‌آميز نيازمند حضورملانوسيت‌هاي‌ فعال‌ است‌.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ متوكسالن‌ از دستگاه‌گوارش‌ خيلي‌ متغير است‌. متوكسالن‌توسط اشعه‌ ماوراء بنفش‌  Aبا طول‌ موج‌بلند (UVA) در محدوده‌ طول‌ موج‌320-400 نانومتر (حداكثر اثر در 365نانومتر) فعال‌ شده‌ و در كبد متابوليزه‌مي‌شود. نيمه‌ عمر متوكسالن‌ 1/1 ساعت‌است‌ و زمان‌ لازم‌ براي‌ شروع‌ اثر آن‌ دردرمان‌ ويتيليگو حداكثر تا شش‌ ماه‌، دردرمان‌ پسوريازيس‌ تا 30 بار مصرف‌دارو (10 هفته‌ يا بيشتر)، براي‌ افزايش‌حساسيت‌ پوست‌ به‌ نور آفتاب‌ تايك‌ساعت‌ و براي‌ برنزه‌ كردن‌ پوست‌ چندروز مي‌باشد. 80-90 درصد اين‌ دارو طي‌هشت‌ ساعت‌ و 95 درصد آن‌ طي‌ 24ساعت‌ به‌صورت‌ متابوليت‌ از طريق‌ كليه‌هاو 4-10 درصد آن‌ از راه‌ مدفوع‌ دفع‌مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود زالي‌،هيدرآ، كاهش‌ رنگدانه‌سازي‌ پوست‌ بامنشأ عفوني‌، لوپوس‌ اريتماتوز حاد،پورفيري‌ يا خشكي‌ پوست‌، پيگمانتوز، آب‌مرواريد، سابقه‌ ابتلاي‌ به‌ سرطان‌ پوست‌،مصرف‌ آرسنيك‌، يا درمان‌ با داروهاي‌سيتوتوكسيك‌، قطران‌ زغال‌ سنگ‌، اشعه‌ايكس‌ و UVB بايد با احتياط مصرف‌ شود.

2 ـ مصرف‌ متوكسالن‌ و UVA در انسان‌باعث‌ افزايش‌ خطر بروز سرطان‌ سلولهاي‌سنگفرشي‌ پوست‌ شده‌ است‌. اين‌ خطر دربيماران‌ داراي‌ عوامل‌ مساعد كننده‌ از قبيل‌داشتن‌ پوست‌ نازك‌ يا حساسيت‌ مفرط،نور آفتاب‌، سابقه‌ ابتلاي‌ به‌ سرطان‌پوست‌، قرار گرفتن‌ در معرض‌ اشعه‌هاي‌يونيزه‌ كننده‌، قرار گرفتن‌ بيش‌ از حد درمعرض‌ نور آفتاب‌ يا سابقه‌ درمان‌ با قطران‌زغال‌ سنگ‌ و UVB به‌ مدت‌ طولاني‌وآرسينك‌ يا تماس‌ موضعي‌ با گاز خردل‌،بيشتر مي‌باشد.

3 ـ منافع‌ مصرف‌ دارو در برابر مخاطرات‌آن‌ در موارد بيماري‌هاي‌ زالي‌، هيدره‌آ يالكودرما با منشأ عفوني‌، لوپوس‌ اريتماتوزحاد و پورفيريايي‌ كه‌ با افزايش‌ حساسيت‌به‌ نور همراه‌ مي‌باشد، بايد سنجيده‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: بروز آب‌ مرواريد بامصرف‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌، اماچنانچه‌ به‌هنگام‌ قرار گرفتن‌ در معرض‌ نورآفتاب‌ يا اشعه‌ ماوراء بنفش‌ تا مدت‌ 24ساعت‌ بعد از مصرف‌ از عينكهاي‌ آفتابي‌جاذب‌ UVA استفاده‌ شود، خطر بروز اين‌بيماري‌ خيلي‌ كاهش‌ مي‌يابد. علائم‌ مصرف‌بيش‌ از حد دارو يا بيش‌ از حد قرار گرفتن‌در معرض‌ اشعه‌ ماوراء بنفش‌ شامل‌ تاول‌زدن‌ يا پوسته‌ ريزي‌ پوست‌، قرمزي‌ و زخم‌شدن‌ پوست‌ و ورم‌ به‌ويژه‌ در پا يا قسمت‌تحتاني‌ ساق‌ پا مي‌باشد. عوارض‌ شايعي‌مانند خارش‌ پوست‌ و تهوع‌ نيز گزارش‌شده‌است‌.

 

تداخل‌هاي‌ دارويي‌: مصرف‌ همزمان‌سيستميك‌ يا موضعي‌ متوكسالن‌ با سايرداروهاي‌ حساس‌كننده‌ به‌ نور مانند قطران‌زغال‌ سنگ‌ يا مشتقات‌ آن‌، مدرهاي‌تيازيدي‌، گريزئوفولوين‌، اسيدناليديكسيك‌، فنوتيازين‌ها، سولفوناميدهاو تتراسيكلين‌ها مي‌تواند باعث‌ حساسيت‌بيشتر به‌ نور شود. مصرف‌ همزمان‌فنوتيازين‌ها با متوكسالن‌ به‌صورت‌سيستميك‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ تشديد آسيب‌فتوشيميايي‌ به‌ مشيميه‌، شبكيه‌ و عدسي‌شود. مصرف‌ همزمان‌ متوكسالن‌ با موادغذايي‌ حاوي‌ فوروكومارين‌ مانند ليمو،انجير، جعفري‌، هويج‌ فرنگي‌، خردل‌، هويج‌و كرفس‌ به‌دليل‌ خطر بروز مسموميت‌اضافي‌ ناشي‌ از نور توصيه‌ نمي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ اثربخشي‌ دارو ممكن‌است‌ نيازمند 6-8 هفته‌ زمان‌ باشد، لذا نبايدمقدار دارو يا مدت‌ قرار گرفتن‌ در معرض‌اشعه‌ را (به‌دليل‌ خطر بروز سوختگيهاي‌وخيم‌) افزايش‌ داد.

2 ـ چنانچه‌ مصرف‌ يك‌ نوبت‌ از داروفراموش‌ يا به‌ تأخير افتاد، براي‌برنامه‌ريزي‌ مجدد درمان‌ با نور، بايد به‌پزشك‌ مراجعه‌ شود.

3 ـ از قرار دادن‌ پوست‌ در معرض‌ آفتاب‌(حتي‌ از شيشه‌ پنجره‌ يا در روز ابري‌)براي‌ حداقل‌ 24 ساعت‌ قبل‌ از مصرف‌ داروو 8 ساعت‌ پس‌ از درمان‌ بايد خودداري‌شود.

4 ـ در طول‌ روز (حتي‌ در نور غيرمستقيم‌)بايد تا 24 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ دارو ازعينك‌ آفتابي‌ استفاده‌ گردد و لبها تا 15ساعت‌ بعد از درمان‌ با مواد محافظت‌كننده‌در برابر آفتاب‌ پوشانيده‌ شوند.

5 ـ بهتر است‌ دارو بر نواحي‌ محدودي‌ ازپوست‌ استعمال‌ شود و متعاقب‌ قرار گرفتن‌در معرض‌ آفتاب‌ يا اشعه‌ ماوراء بنفش‌ ازروي‌ پوست‌ برداشته‌ شود.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌ و كودكان‌ با سن‌ بيشتر از12 سال‌: براي‌ درمان‌ ويتيليگو مقدار30-40 mg/day براي‌ 2-3 بار در هفته‌(2-4 ساعت‌ قبل‌ از قرار گرفتن‌ در معرض‌اشعه‌ ماوراء بنفش‌) مصرف‌ مي‌شود. بين‌دفعات‌ مصرف‌ دارو حداقل‌ 48 ساعت‌فاصله‌ لازم‌ است‌. زمان‌ اوليه‌ قرارگرفتن‌در معرض‌ آفتاب‌ نبايد از ده‌ دقيقه‌ براي‌پوستهاي‌ با رنگ‌ روشن‌ يا بيست‌ دقيقه‌براي‌ پوستهاي‌ گندم‌گون‌ تجاوز نمايد.ممكن‌ است‌ براساس‌ ميزان‌ اريتم‌ ياحساسيت‌ پوست‌، هر روز پنج‌ دقيقه‌ به‌ اين‌زمان‌ افزوده‌ شود.

در مورد نور مصنوعي‌، زمان‌ اوليه‌نبايد از نصف‌ مدت‌ زماني‌ كه‌ در نتيجه‌ قرارگرفتن‌ در معرض‌ آفتاب‌ باعث‌ بروز اريتم‌مي‌گردد، تجاوز نمايد و يا اينكه‌ براساس‌حداقل‌ مقدار سميت‌ نوري‌ و دستورالعمل‌كارخانه‌ سازنده‌ دارو براي‌ منابع‌ خاصي‌از نور تنظيم‌ شود. براي‌ درمان‌پسوريازيس‌ مقدار mg/kg/day 0/6 براي‌2-3 بار در هفته‌ 2-3 ساعت‌ قبل‌ از قرارگرفتن‌ در معرض‌ نور براساس‌ نوع‌ پوست‌و پاسخ‌ به‌ درمان‌ و همچنين‌ برحسب‌دستورالعمل‌ كارخانه‌ سازنده‌ دارو براي‌استفاده‌ از منابع‌ خاصي‌ از نور تعيين‌مي‌شود. دفعات‌ استفاده‌ از دارو را مي‌توان‌به‌تدريج‌ تا ميزان‌ لازم‌ براي‌ درمان‌نگهدارنده‌ كاهش‌ داد و مدت‌ زمان‌ قرارگرفتن‌ در معرض‌ UVA را براساس‌ پاسخ‌بيمار به‌ دارو تنظيم‌ كرد.

موضعي‌:

بزرگسالان‌: مقدار كمي‌ از لوسيون‌ روي‌ضايعات‌ ويتيليگو ماليده‌ مي‌شود. مدت‌1-2 دقيقه‌ صبر كرده‌ تا خشك‌ شود وسپس‌ مصرف‌ دارو تكرار مي‌شود. اين‌عمل‌ 2-2/5 ساعت‌ قبل‌ از قرار گرفتن‌ درمعرض‌ UVA انجام‌ مي‌شود. زمان‌ اوليه‌قرار گرفتن‌ در معرض‌ آفتاب‌ نبايد از يك‌دقيقه‌ تجاوز نمايد و اين‌ زمان‌ با احتياطزياد مي‌گردد. در مورد نور مصنوعي‌،زمان‌ اوليه‌ نبايد از نصف‌ مدت‌ زماني‌ كه‌ درنتيجه‌ تماس‌ با آفتاب‌ باعث‌ بروز اريتم‌مي‌شود، تجاوز كند و يا اينكه‌ براساس‌حداقل‌ مقدار سميت‌ نوري‌ و دستورالعمل‌كارخانه‌ سازنده‌ براي‌ منابع‌ خاصي‌ از نورتنظيم‌ گردد. درمان‌ پيشنهادي‌ كارخانه‌سازنده‌ هفته‌اي‌ يكبار است‌، معهذا برخي‌ ازپزشكان‌ درمان‌ هر 5 ـ 3 روز را توصيه‌مي‌نمايند.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 10 mg

Topical Soultion: 1%