نكاتي در مورد محاسبه وزن ايده آل

تا اين اواخر ملاك سنجش وزن دلخواه و ايده‌آل را با استفاده از جداول شركت هاي بيمه عمر آمريكايي تعيين مي‌كردند، ولي امروزه معلوم شده كه منابع مورد استناد جهت تعيين وزن مطلوب، مربوط به ملتي كه مجموعه‌اي از نژادهاي مختلف مي‌باشند قابل تعميم براي همه نيست. لذا پژوهش‌گران تغذيه در جهت دست‌يابي به نزديك‌ترين وزن ايده‌آل نسبت به قد، فرمول‌هاي مختلف و روش‌هاي محاسبه‌اي متعددي ارايه كرده‌اند كه ساده‌ترين و آسان‌ترين آنها فرمول بروكا است.


  • اين روش براي هر فرد به راحتي قابل استفاده و محاسبه است. بر مبناي چنين محاسبه‌اي كافي است كه قد هر فردي را به سانتي‌متر اندازه‌گيري و از عدد بدست آمده مقدار صد سانتي‌متر كسر شود. به طور مثال شخصي كه ۱۷۵ سانتي‌متر قد دارد، عدد صد را از ۱۷۵ كسر كرده كه عدد ۷۵ حاصل مي‌شود. اين عدد  را وزن خام يا پايه مي‌گويند. جهت رسيدن به وزن ايده‌آل كافي است براي افرادي كه جثه متوسط دارند، براي خانم‌ها ۱۵ درصد و براي آقايان ده درصد از وزن خام كاسته شود.
 
  • روش ديگري كه امروز كاربرد وسيعي پيدا كرده تعيين وزن ايده‌آل بر مبناي شاخص توده بدن است. در اين روش شاخص توده بدن را با BMI نشان مي‌دهند و آن عددي است كه از تقسيم كردن وزن (كيلو گرم) به قد (متر) به توان ۲ به دست مي‌آيد.

مجذور قد برحسب متر/ وزن برحسب كيلوگرم BMI =

 

تقسيم بندي شاخص توده بدن و نوع چاقي

BMI = ۲۰ - ۲۴/۹

وزن متعارف (درجه چاقي = صفر)

BMI = ۲۵ - ۲۹/۹

اضافه وزن (درجه چاقي = يك)

BMI = ۳۰ - ۳۹/۹

چاقي (درجه چاقي = دو)

BMI >= ۴۰

چاقي مفرط (درجه چاقي = سه)
 
  • روش ديگري كه مي‌توان از طريق آن به تعيين وزن مطلوب دست پيدا كرد عبارت است از:

وزن ايده‌آل مردان = ۴۸  + ۲/۷ براي هر ۲/۵ سانتي‌متر بالاي ۱۵۰ سانتي‌متر

وزن ايده‌آل خانم ها = ۴۵  + ۳/۷ كيلو براي هر ۲/۵ سانتي‌متر بالاي ۱۵۰ سانتي‌متر

 


 

  • روش ديگري كه مي‌توان از طريق آن به تعيين وزن مطلوب دست پيدا كرد عبارت است از:

وزن ايده‌آل به كيلوگرم = (قد به سانتيمتر متوسط قطر سينه به سانتيمتر) تقسيم بر ۲۴۰

 

 

  • و بالاخره مي‌توان براي اسكلت‌هاي متوسط از طريق زير وزن متعادل را براي خانم‌ها و آقايان تعيين كرد.

وزن متعادل مردان = (قد ۱۵۰) ۱/۱ + ۴۸

وزن متعادل زنان = (قد ۱۵۰) ۹/۰ + ۴۵

به عدد  به دست آمده با توجه به درشتي و يا ريزي جثه فرد مقدار ۱۰%  اضافه يا كم  مي‌شود.

 


 

  • به منظور تعيين اندازه استخوانبندي بدن از فرمول:

اندازه مچ دست برحسب سانتيمتر/ قد برحسب سانتيمتر = r

 

اندازه اسكلت

مقدار r  براي مردان مقدار r براي زنان
كوچك اندام مساوي يا بزرگتر از ۴/۱۰ كمتر از ۱۱
متوسط اندام بين ۶/۹ تا ۴/۱۰ بين ۱/۱۰ تا ۱۱
درشت اندام كمتر از ۶/۹ كمتر از ۱/۱۰
 

 

به موازات تعيين وزن ايده‌آل و جثه افراد، تقسيم‌بندي آن‌ها از بعد نوع انباشتگي چربي نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. چرا كه تجمع چربي به صورت فرم سيب يعني انباشتگي چربي در نواحي شكم و احشا و همچنين انباشتگي به فرم گلابي در نواحي پايين تنه پي‌آمدهاي متفاوتي را براي مبتلايان به وجود مي‌آورند. براي تعيين نحوه تقسيم و تجمع چربي در بدن مي‌توانيد از فرمول زير استفاده كنيد:

دور كمر تقسيم بر دور باسن

چنان چه حاصل آن در خانم‌ها بيشتر از ۸۵/۰ و در آقايان بيش از ۱ باشد دليل چاقي شكمي  يا androide است.بازگشت به صفحه مطالب پزشکي