سال تاسيس : 1344

پذيرش دانشجويان سالانه

دكتري دندانپزشكي حرفه اي : 50 نفر

پرستاري دهان و دندان : 20 نفر

كارداني پروتز : 20 نفر

دوره تخصصي : 25 نفر

آدرس : بزرگراه شهيد چمران - اوين - دانشگاه شهيد بهشتي - دانشگاه دندانپزشكي

تلفن : 2141273 - 2403075 - 2403010

كتابخانه : 29902349

dentalibrary@yahoo.com :پست الكترونيكي كتابخانه


 

آدرس : خيابان انقلاب - خيابان قدس - دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران

 dentilib@tums.ac.ir : پست الكترونيكي

شماره مركز تلفن دانشگاه : 6111

شماره كتابخانه : 6112726 - 6112489

دانشجويان سالانه ( كلي ) : 153

دانشجويان دوره تخصصي : 40

دانشجويان دوره دكتري: 82

دانشجويان آموزشكده پروتز : 26

دانشجويان تكميلي : 5


 

سال تاسيس : 1365

 :پذيرش سالانه

تعداد 60 نفر پروتز دندان 

تعداد 50 نفر پرستاري دندانپزشكي 

تعداد 160 نفر دكتراي دندانپزشكي حرفه اي

آدرس : تهران - خيابان پاسداران - نيستان دهم - پلاك 4   - كد پستي 19486

صندوق پستي : 19585/175

تلفن : 3-2564570

:كتابخانه داخلي

info@dfau.com

mailto:www.dfau.com


 

 

سال تاسيس : 1354

پذيرش سالانه :  تعداد 40 نفر دكتراي حرفه اي دندانپزشكي 

آدرس : اصفهان - خيابان هزار جريب - دانشگاه علوم پزشكي - دانشكده دندانپزشكي 

تلفن : 7922822

فاكس : 6687080

isf-dent@hotmail.com : كتابخانه داخلي


 

سال تاسيس : 1372

سال بهره برداري : 1377


پذيرش سالانه:

بين 30 تا 40 نفر 

 

آدرس : اصفهان-انتهاي خيابان جي-ارغوانيه-دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان دانشكده دندانپزشكي 

صندوق پستي : 185-81595

تلفن مركز :5211229 و 5211266

فاكس : 5226460

info@dental.khuisf.ac.ir :پست الكترونيكي


تاريخچه:
از سال 1368 درخواست تاسيس دانشكده دندانپزشكي خوراسگان توسط آقاي دكتر فروغي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان به سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تسليم گرديد و پس از موافقت اصولي آن وزارت مجوز تاسيس موقت توسط معاونت محترم وقت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به اين واحد دانشگاهي داده شد و از آن سال تلاشهاي فراواني توسط رئيس واحد و ديگر مسئولين در جهت احداث آن انجام گرديده است و بعد از سالها تلاش اين زحمات به ثمر نشست و در تاريخ 29/8/1377 اين دانشكده رسما توسط جناب آقاي دكتر جاسبي رياست دانشگاه آزاد اسلامي و هيات همراه افتتاح گرديد . زيربناي اين دانشكده در حدود 2580 متر مربع بوده و داراي بخشهاي تخصصي جراحي ، اندو ( درمان ريشه ) ترميمي ، اطفال ، ارتودنسي ، پروتز ثابت و متحرك و تشخيص بيماريهاي دهان و راديولوژي و پريودنتولوژي ( بيماريهاي لثه ) مي باشد . اين دانشكده از سال 1372 اقدام به پذيرش دانشجو نموده است . از سال 72 تا 1377 اين دانشكده كلاسهاي نظري دانشجويان در ساختمان هفتم تير و كلاسهاي عملي آنها در كلينيك امام علي ( ع ) تشكيل مي شد . از سال 77 به بعد درسهاي علوم پايه دندانپزشكي ساختمان هفتم تير تدريس و دروس تخصصي و تمامي كلاسهاي عملي در دانشكده دندانپزشكي برگزار مي گردد ، لازم به ذكر است كه كلينيك امام علي ( ع ) نيز تحت پوشش اين دانشكده قرار دارد و كلاسهاي جراحي در آن محل داير مي گردد. تعداد دانشجويان مشغول به تحصيل اين دانشده 230 نفر مي باشد كه از اين تعداد 78 نفر پسر و 152 نفر دختر مي باشد.

 

تعداد دختر

تعداد پسر

تعدادكل دانشجويان

سال ورود به دانشگاه

دانشجويان كلينيك و پره كلينيك

15 13 28 76
24 12 36 77
19 11 30 78
26 18 44 79
34 13 47 80

دانشجويان علوم پايه

34 11 45 81


تعداد فارغ التحصيلان اين دانشكده تا اين زمان جمعا 133 نفر بوده است 53 نفر دختر و 80 نفر پسر بوده اند . 19 نفر از اين تعداد در حال گذراندن دوره تخصص مي باشند ( 13 نفر دختر و 6 نفر پسر ) . اولين دوره فارغ التحصيل در سال 81 بوده است . كتابخانه دانشكده دندانپزشكي شامل 190 عنوان ( 1663 جلد ) كتابهاي فارسي و 394 عنوان ( 658 جلد ) كتابهاي لاتين است كه مجموعا داراي 784 عنوان كتاب و 2321 جلد مي باشد

 
تعداد كتب موجود در كتابخانه استاد مدعو تعداد استاد تعداد يونيت نام بخش

166 جلد

- 3

13 دستگاه

پريودنتيكس
264 5 -

17 دستگاه

جراحي دهان و فك و صورت
42 5 -

17 دستگاه

ايمپلنت هاي دنداني
164 2 2

13 دستگاه

ترميمي و مواد دنداني
133 - 2

13 دستگاه

اندودنتيكس
93 - 2

12 دستگاه

اطفال
188 - 2

12 دستگاه

ارتودنتيكس
197 8 -

12 دستگاه

پروتز ثابت و متحرك
107 1 2

7 دستگاه

تشخيص بيماريهاي دهان
83 2 1

5 دستگاه راديوگرافي تك دندان , يك دستگاه OPG و يك دستگاه PVC

راديولوژي
63 - 1

30 دستگاه ميكروسكوپ

پاتولوژي
2321 18 5

57

جمع كل


 

سال تاسيس :1348

پذيرش سالانه : در سال تحصيلي 82-81  , 46 نفر 

آدرس :شيراز خيابان قم آباد قصردشت

صندوق پستي : 1836-71345

تلفن دفتر دانشكده: 6263192 , 6280456

تلفن دانشگاه: 6270324 , 4-6263193

فاكس : 6270325

تلفن كتابخانه: 6280457

dentalsc@sums.ac.ir : پست الكترونيكي


 

سال تاسيس :مهرماه 1344

پذيرش سالانه : 50 نفر

آدرس :مشهد-مقابل پارك ملت - دانشكده دندانپزشكي

صندوق پستي : 984-91735

تلفن : 8629501

Dent-Scho-Lib@moms.ac.ir : پست الكترونيكي


 

سال تاسيس : 1366

 :پذيرش سالانه

تعداد 60 نفر دكتراي دندانپزشكي 

تعداد 23 نفر دكتراي تخصصي 

آدرس : تبريز - خيابان دانشگاه - خيابان گلگشت - دانشكده دندانپزشكي

تلفن : 69- 3355965

 3355963 :كتابخانه داخلي

آدرس اينترنتي: dent-fac@tbzmed.ac.ir


 

سال تاسيس : 1370

پذيرش سالانه :  تعداد 44 نفر  

آدرس : قزوين انتهاي خيابان شهيد بابايي ,بعد از كانال آب 

تلفن : 3664060و3668107

   

  دانشكده قزوين در مهرماه سال 70 با پذيرش 44 دانشجو شروع به فعاليت نمود. در حال حاضر اين دانشكده داراي 179 نفر دانشجو در مقاطع مختلف ميباشد. فضاي آموزشي دانشكده 18000 متر مربع در دو ساختمان مجزا ميباشد. ساختمان جديد دانشكده دندانپزشكي در محوطه دانشگاه علوم پزشكي قزوين در شرف اتمام است كه در آينده نزديك مورد بهره برداري قرار ميگيرد.


 

سال تاسيس : 1366

پذيرش سالانه : 40 نفر

آدرس : همدان-ميدان فلسطين-روبروي فروشگاه رفاه

تلفن : 4220921 - 4220850 و 4227980

فاكس : 3230776

 :پست الكترونيكي

hamadan-dentistryfac@umsha.ac.ir

 

اولين گام در جهت تشكيل دانشكده دندانپزشكي همدان در سال 1366 با تاسيس آموزشكده بهداشتكاران دهان و دندان برداشته شد. سپس از مهرماه سال 1370 آموزش اولين دوره دانشجويان دندانپزشكي با پذيرش 35 نفر آغاز گرديد. در حال حاضر اين دانشكده داراي 4450 متر مربع فضاي آموزشي , 92 يونيت و 12 بخش آموزشي مي باشد و تحت نظر 46 نفر كادر هيئت علمي متخصص فعاليت مي نمايد. 


 

سال تاسيس : 1375

پذيرش سالانه : 60 نفر

آدرس : رشت - خيابان امام خميني - روبروي هتل پرديس

تلفن : 3230775 - 3220060

فاكس : 3230776

 :پست الكترونيكي

dental@gums.uc.ir


 

 

سال تاسيس : 1364

پذيرش سالانه : 20 نفر

دانشجويان تكميلي : 8 نفر

بهداشتكار دهان و دندان : 13 نفر

آدرس : بلوار جمهوري اسلامي ، انتهاي خيابان فارابي ، جنب بيمارستان شفا

تلفن : 25-2119021

 


 

سال تاسيس : 1372

 :پذيرش سالانه

تعداد 27 نفر دوره عمومي دندانپزشكي 

تعداد 20 نفر پرستاري دندانپزشكي 

آدرس : بابل - ميدان ولايت - خيابان فلسطين 

صندوق پستي : 853

تلفن مركز : 9-2291408-0111

فاكس : 2291093

dentistry@mubabol.ac.ir : كتابخانه داخلي


 


سال تاسيس : 1371

پذيرش سالانه : 60 نفر

آدرس : يزد - اول بلوار دهه فجر

تلفن : 6255881-4

شماره كتابخانه : 6250395

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي