هورمونهاي جنسي زنانه

 جدول

هورمونهاي جنسي زنانه:
   
غدد هيپوتالاموس و هيپوفيز در مغز، با كنترل عملكرد تخمدان، سطح هورمونهاي جنسي زنان را تنظيم مي‌نمايند.
   
- با توجه به شيوع بالاي نازايي در زوجهاي سراسر جهان، يكي از آزمايشهاي اوليه در بررسي نازايي، سنجش هورمونهاي جنسي زنانه است.
- مقادير غيرطبيعي هورمونهاي جنسي بطور شايع ديده مي شود و لزوماً به معني نازا بودن نمي‌باشد.
- در طي هر دوره قاعدگي، سطح هورمونهاي جنسي زنانه بشدت تغيير پيدا مي‌كند بهمين دليل، هنگام بررسي پاسخ آزمايش، دانستن زمان چرخه قاعدگي اهميت بسياري دارد.
- هنگام نزديك شدن به سن يائسگي، مقادير برخي از اين هورمونها (FSH LH,) بالا مي‌رود. از اين آزمايشها مي توان جهت تاييد تشخيص فرارسيدن سن يائسگي استفاده كرد.
- توجه داشته باشيد كه مقادير طبيعي ذكر شده در ذيل، تقريبي هستند و در آزمايشگاههاي مختلف، متفاوت مي‌باشند.
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

LH

۲۰-۵ در خانمهاي بالغ

 

در ميانه چرخ قاعدگي سه برابر ميزان اوليه است.

افزايش شديد آن در ميانه چرخه قاعدگي، منجر به تحريك تخمك‌گذاري مي‌شود. پس از آن بمدت يك هفته بالا مي‌ماند تا باعث ترشح پروژسترون از جسم زرد گردد.

FSH

۶۰-۱۰
ناچيز
بيشتر از۳۰

 

ميانه چرخه قاعدگي
در دوره بارداري
پس از يائسگي

FSH باعث رسيدگي تخمكها و ترشح استراديول در نيمه اول چرخه قاعدگي مي‌شود.

estradiol

استراديول

۵-۲۵
۴۰۰-۲۰

 

پس از يائسگي
قبل از يائسگي

همزمان با تحريك تخمدان و بلوغ تخمكها، ميزان آن بالاتر مي‌رود. در بررسي تخمدانها، جفت و غدد فوق كليه داراي كاربرد است.

progesterone

پروژسترون

ng/ml ۱>
۲۰-۵

 

قبل از تخمك‌گذاري
در ميانه چرخه قاعدگي

پس از تخمك‌گذاري، پروژسترون داخل رحم را جهت بارداري آماده مي‌كند. در اوايل بارداري، سطح پروژسترون، همچنان بالا مي‌رود.

prolactin

پرولاكتين

كمتر از ۵۰۰

 

mU/Lit

از غده هيپوفيز ترشح مي‌شود و مسئول نمو پستانها و ترشح شير است. در بيماريهايي مثل آدنوم هيپوفيز، استرس و كم‌كاري تيروئيد ميزان آن بالا مي‌رود.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي