شمارش كامل سلولهاي خون

 تصوير
 جدول

شمارش كامل سلولهاي خون
   
شمارش كامل سلولهاي خون، آزمايشي كلي و ساده است كه از بسياري حالات سلامت و بيماري‌ها تأثير مي‌پذيرد و به همين دليل، نمايانگر نسبتاً خوبي از وضع كلي سلامت بدن است. در اين آزمايش تعداد سلولهاي مختلف خوني شمارش مي‌شوند:
   تصوير
۱- سلولهاي قرمز خون، كه كمبود آنها نشانه كم‌خوني (شايع‌ترين بيماري خون) مي‌باشد.
۲- سلولهاي سفيد خون، كه قسمتي از دستگاه ايمني و دفاعي بدن هستند.
۳- پلاكت‌ها، كه جزئي از سيستم انعقاد خون را تشكيل مي‌دهند.
   جدول
هنگام نياز به انجام اين آزمايش، از شما خواسته مي‌شود كه از شب قبل، چيزي نخوريد. توجه داشته باشيد كه آشاميدن آب، نه تنها آزمون را مختل نمي‌كند، بلكه تشنگي در هنگام آزمايش، باعث خطا در اندازه‌گيري مقادير واقعي آزمايش مي‌گردد.

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

Hg

(هموگلوبين)

مردان:gr/dl

 

۱۷-۱۳

هموگلوبين، مسئول حمل اكسيژن در داخل سلولهاي قرمز خون است. پرخوني، كمبود مزمن اكسيژن، تشنگي، از عوامل افزايش RBC و Hg مي‌باشند. كاهش اين مقادير، نشانه كم‌خوني (به هر دليل) مي‌باشد.

Hg

زنان:gr/dl

 

۱۶-۱۲

RBC

(گلبول قرمز)

مردان:
(ميليون در ميكروليتر)

 

۶-۴

RBC

(گلبول قرمز)

زنان:
(ميليون در ميكروليتر)

 

۵-۳

HCT

(هماتوكريت)

 

۵۰-۳۶

MCH

(pg)

 

۳۷-۲۷

هماتوكريت، بيانگر حجمي از خون است كه توسط سلولهاي قرمز اشغال شده و به اندازه و تعداد سلولهاي قرمز بستگي دارد. شاخصهاي ديگر، نشانه‌هايي از حجم متوسط سلولهاي قرمز و ميزان هموگلوبين موجود در آنها مي‌باشد. دانستن آنها در تشخيص نوع كم‌خوني يا ساير بيماريهاي مرتبط به سلولهاي قرمز، مفيد است.

MCHC

(g/dl)

 

۳۵-۳۰

MCV

(fl)

 

۱۰۰-۸۰

WBC

(گلبول سفيد)

(ml)

 

-۴۰۰۰
۱۱۰۰۰

در عفونت حاد، التهاب، صدمات و سرطانهايي مثل لوسمي بالا مي‌رود. در برخي بيماريهاي ايمني، پس از برخي بيماريهاي ويروسي و برخي بيماريهاي مادرزادي كاهش مي‌يابد.

Differential

 

نوتروفيلها، ائوزينوفيلها، بازوفيلها. لنفوسيتها و مونوسيتها، هركدام درصد خاصي از سلولهاي سفيد را تشكيل مي‌دهند و در جريان بيماريهاي مختلف التهابي و عفوني، رده‌هاي مختلفي از آنها تغيير مي‌كنند.

Plt

(پلاكتها)

(ml)

 

-۱۵۰۰۰۰
۴۰۰۰۰۰

افزايش تعداد آنها با افزايش خطر تشكيل لخته در خون و كاهش تعداد آنها با خطر اختلال در انعقاد خون همراه است. به دلايل متعددي ممكن است تعداد پلاكتها در خون تغيير كند.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي