سونوگرافي و اكوكارديوگرافي

 تصوير

سونوگرافي و اكوكارديوگرافي
   
در اين روش تصويربرداري، امواج فراصوت، از طريق وسيله‌اي در دست پزشك يا راديولوژيست، به بدن بيمار فرستاده مي‌شود و بازتاب اين امواج از بدن،‌ بصورت تصاويري مقطعي نمايان مي‌گردد. با توجه به اينكه امواج فراصوتي براي انسان ضرر ندارد، از اين روش به ويژه در بررسي سلامت جنين در دوران بارداري استفاده مي‌شود ولي ساير انسانها هم ممكن است به دلايل مختلف نياز به سونوگرافي پيدا كنند. بعنوان مثال در بررسي پستانهاي خانمهاي جوان، بهتر از ماموگرافي عمل مي‌كند. همچنين در بررسي پروستات، كليه‌ها، كبد و مجاري صفراوي، همچنين دريچه‌هاي قلب، روش مناسبي مي‌باشد. اكوكارديوگرافي، روشي از سونوگرافي است كه در بررسي قلب، ساختمان و حركات آن و عروق بزرگ آن مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برخلاف عكسبرداري اشعه X، CT و MRI، با كمك اكوكارديوگرافي مي‌توان از حركات قلب و عملكرد دريچه‌هاي آن نيز تصاويري بدست آورد.
   تصوير
<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي