چربيهاي خون، كلسترول و تري‌گليسيريد

 كلسترول چيست و انواع آن كدامند؟
 تصوير
 جدول

چربيهاي خون – كلسترول و تري‌گليسيريد
   كلسترول چيست و انواع آن كدامند؟
كلسترول، نوعي چربي است كه در ساختمان كليه سلولهاي بدن بكار رفته است. اين ماده ممكن است در كبد، از چربي‌هاي اشباع شده ساخته شود يا اينكه از طريق مصرف گوشت، تخم‌مرغ و ساير مواد غذايي حيواني وارد بدن گردد. كلسترول در داخل بدن، به صورتهاي مختلفي منتقل مي‌شود. موادي بنام ليپوپروتئين‌ها، كلسترول را در داخل خون، حمل مي‌كنند. دو نوع اصلي ليپوپروتئين‌ها عبارتند از ليپوپروتئين با چگالي كم (LDL) و ليپوپروتئين با چگالي زياد (HDL LDL) عمدتاً مسئول انتقال كلسترول به بدن است و HDL، كلسترول را از جريان خون خارج مي‌كند. بهمين دليل، اگر افزايش كلسترول خون، بدليل افزايش LDL باشد، توام با خطر بيماريهاي قلبي – عروقي مي‌باشد. مردان پس از ۳۵ سالگي و زنان پس از ۴۵ سالگي، بايد سطح كلسترول خون خود را منظماً اندازه‌گيري نمايند.
   تصوير
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

TG

(تري گليسريد)

كمتر از mg/dl

 

۱۶۰

در چاقي، برخي اختلالات ارثي، بيماريهاي كبد، كليه و پانكراس، مقدار آن بالا مي‌رود. در سوء تغذيه، مقدار آن پايين مي‌آيد.

Cholesterol

کلسترول خون

كمتر از mg/dl

 

۲۰۰

علاوه بر نوع تغذيه، در كم‌كاري تيروئيد، ديابت، بارداري و برخي بيماريهاي كليه و كبد بالا مي رود. ممكن است كلسترول بصورت خانوادگي بالا باشد.

LDL

كمتر از mg/dl

 

۱۳۰

افزايش آن با افزايش خطر عوارض قلبي – عروقي همراه است.

HDL

بيشتر از mg/dl

 

۷۰

در صورت كاهش به كمتر از ۴۰، خطر عوارض قلبي – عرقي افزايش مي‌يابد. نسبت LDL به HDL ۴ باشد.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي