آنتي ‌ژن اختصاصي پروستات

 تصوير
 جدول

آنتي‌ژن اختصاصي پروستات
   
PSA، نوعي گليكوپروتئين (تركيبي از پروتئين و قند) است كه در سلولهاي پروستات در مردان وجود دارد. اين آنتي‌ژن، به مقادير كم در خون تمامي مردان يافت مي‌شود ولي در بيماريهاي پروستات، مقدار ان بالا مي‌رود.
   
از آنجايي كه اين آزمون،‌ ممكن است در مواردي بطور كاذب، منفي باشد، لازم است همواره همراه با معاينات باليني انجام گردد. بهرحال انجام معاينه باليني بهمراه اندازه‌گيري سطح PSA، در مردان ميانسال و بعد از آن، در تشخيص زودهنگام بيماريهاي پروستات، بخصوص سرطان پروستات، بسيار مفيد است.
   تصوير
   جدول

ادرار

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

PSA

كمتر ازng/ml

 

۴

با افزايش سن، مقدار آن بيشتر مي‌شود.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي