آزمون‌هاي عملكرد كليه

 آزمون‌هاي عملكرد كليه‌
 تصوير
 جدول

   آزمون‌هاي عملكرد كليه‌
كليه‌ها، وظيفه پاكسازي برخي از مواد زايد و سمي كه حاصل متابوليسم مي‌باشند را برعهده دارند. تستهاي عملكرد كليه، قدرت دفع اين مواد را توسط كليه‌ها مورد ارزيابي قرار مي‌دهد. غالباً جهت اندازه‌گيري قدرت دفع كليه‌ها، غلظت برخي مواد در خون و ادرار همزمان اندازه گرفته مي‌شود. البته در بسياري موارد، ميزان مواد در ادرار جمع شده طي ۲۴ ساعت اندازه‌گيري شده، متوسط آن محاسبه مي‌گردد. جهت اندازه‌گيري ميزان پروتئين يا كراتينين ادرار ۲۴ ساعته، ظرفي به شما داده مي شود و از شما خواسته مي‌شود تا طي ۲۴ ساعت آينده، ادرار خود را در آن ظرف جمع‌آوري كنيد. دقت كنيد كه هربار پس از جمع كردن هر نوبت ادرار، درپوش ظرف را محكم كنيد و ظرف را در جاي خنك نگهداري كنيد. گرم شدن ظرف موجب مخدوش شدن آزمايش مي‌گردد. در انتها، نام و مشخصات خود را روي ظرف بنويسيد و آن را به آزمايشگاه برگردانيد.
   تصوير
   جدول

خون

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

BUN

mg/dl

 

۲۰-۱۰

مقاديرB.U.N
اسيداوريك و كراتينين خون، در بسياري از بيماريهاي كليه، همچنين در برخي بيماري‌هاي كبد، عضلات و ... افزايش مي‌يابد

اسيد اوريك

مردان: mg/dl

 

۸-۲/۵

اسيد اوريك

زنان: mg/dl

 

۶-۱/۵

كراتينين

کمتر از mg/dl

 

۵/۱

ادرار

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

پروتئين ادرار ۲۴ ساعته

كمتر ازmg

 

۱۵۰

در بسياري از بيماريهاي كليه مقدار آن افزايش مي‌يابد. از آنجا كه مقدار پروتئين و كراتينين ادرار در ساعات مختلف شبانه‌روز بسيار متغير است، جمع‌اوري دقيق و صحيح ادرار در طول ۲۴ ساعت اهميت فراواني در نتايج اين دو آزمايش دارد.

Creatinine (ادرار ۲۴ ساعته)

 

۲۰۰۰-۵۰۰

در بارداري، فعاليت شديد و برخي موارد ديگر بالا مي‌رود. در بسياري از بيماري‌هاي كليه، نارسايي قلبي، شوك و كم‌آبي پايين‌ مي‌آيد.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي