آزمون خوني بارداري

 تصوير
 جدول

آزمون خوني بارداري
   
بتا HCG (گنادوتروپين جفتي انسان) هورموني است كه از جفت در حاملگي، همچنين به مقادير كمتر، از برخي بافتهاي ديگر ترشح مي‌شود. اين هورمون، در ابتداي بارداري باعث تحريك ترشح هورمون پروژسترون مي‌شود. اين هورمون از اوايل بارداري در ادرار خانم باردار وجود دارد و قابل اندازه‌گيري است ولي سطح سرمي آن، اطلاعات بيشتري در اختيار قرار مي‌دهد. از اندازه‌گيري سطح خوني بتا HCG علاوه بر تعيين بارداري، در ارزيابي رشد جنين در هفته‌هاي اول بارداري استفاده مي‌شود.
   تصوير
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

HCG بتا

زنان غيربارداري

 

كمتر از ۵

۱- تشخيص طبيعي بودن مقادير بتا HCG بايد توسط پزشك معالج انجام گيرد و مقادير ذكر شده، تنها جهت اطلاع مي‌باشد.

زنان يائسه

 

كمتر از ۸

- منظور از سن بارداري در اينجا، تعداد هفته‌هاي گذشته از زمان آخرين خونريزي ماهيانه مي‌باشد.

۴ هفتگي بارداري

 

۴۰۰-۳

- مقادير بالاي بتا HCG ، معمولاً نشاندهنده حاملگي مي‌باشد ولي در موارد نادر، در تومورهاي تخمدان، بارداري چندقلو و برخي حاملگيهاي غيرطبيعي، بيش از حد انتظار بالا مي‌رود.

۵-۸ هفتگي بارداري

 

۵۵۰۰۰-۱۰۰۰

۱۲-۹ هفتگي بارداري

 

۲۵۰۰۰-۳۰۰۰۰۰

۱۶-۱۳ هفتگي بارداري

 

۱۳۰۰۰-۲۵۰۰۰۰


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي