آزمايش ادرار

 تصوير
 جدول

آزمايش ادرار
   
آزمايش ادرار، آزمايش ساده و سريعي است كه در صورت صحيح انجام شدن، در تشخيص بسياري از بيماريها كمك‌كننده است. در اين آزمايش، ظرف كوچكي به شما داده مي‌شود و از شما خواسته مي‌شود تا كمي از ادرار خون را در آن بريزيد. اين ظرف بايد كاملاً تميز باشد و البته، تنها با آب فراوان و صابون شسته شده باشد. جهت جمع‌آوري ادرار، بايد ابتدا كمي از ادرار خود را دفع كنيد، سپس اندكي از قسمت مياني ادرار خود را درون ظرف بريزيد و در انتها، باقيمانده ادرار خود را نيز دفع نماييد. جمع‌آوري قسمت ابتدايي يا انتهايي جريان ادرار، دقت آزمايش ادرار را به شدت كاهش مي‌دهد. وجود تنها چند ميلي‌ليتر ادرار در لوله آزمايش، جهت بررسي كافي است.
   تصوير
   جدول

 آزمون

 مقادير طبيعي

توضيح

color

رنگ

 

از بي‌رنگ تا قرمز قهوه‌اي

رنگ ادرار، علاوه بر بيماريهاي مختلف، از نوع غذا و ميزان مايعات مصرف شده نيز تأثير مي‌گيرد.

S.G

وزن مخصوص

۰۳۰/۱

 

۰۰۶/۱

علاوه بر برخي بيماريها، به ساعت انجام آزمايش، ميزان مصرف مايعات و ميزان فعاليت و ورزش نيز بستگي دارد.

pH

 

۶/۴-۸

گلوكز، كتون، پروتئين

 

۰

در صورت وجود در ادرار، ممكن است نشانه اختلال عملكرد كليه يا برخي بيماريهاي متابوليك باشند.

نيتريت، گلبول سفيد و گلبول قرمز

 

۰

وجود گلبول سفيد (Leukocytes) يا گلبول قرمز در ادرار ممكن است بدليل عفونت يا آسيب مجاري ادراري باشد.

(U/C)

كشت ادرار

 

-

طولاني‌تر از آزمايش ساده ادرار است. نمونه ادرار جهت رشد باكتريهاي بيماريزا كشت داده مي‌شود و در صورت وجود باكتري، حساسيت آن به آنتي‌بيوتيكهاي مختلف، ارزيابي و گزارش مي‌شود.


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي