دارو جهت واريس

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت واريس

ريشه اگير ترکي                يک قسمت

برگ و ميوه شاه بلوط        يک قسمت

برگ گزنه                         يک قسمت

برگ آويشن شيرازي         يک قسمت

طرز تهيه و روش استعمال :

مقدار يک قاشق  غذا خوري از  داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد با دو ليتر آب جوشانيده و به آب وان تا زير زانو ريخته و نصف قاشق مرباخوري نمک هم به آن اضافه کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb