داروهاي بيماريهاي پوست و مو

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت جلوگيري از ريزش مو

برگ گزنه                       1 گرم

پياز خشک شده             1 گرم

الکل 70 درصد                100 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مواد فوق را با هم مخلوط کرده و چند روز کنار گذاشته و سپس آنرا صاف کرده و با حاصل صافي سر را ماساژ دهند .

 

نسخه شماره 2- دارو جهت جلوگيري از ريزش مو

شيره تازه علف چشمه           100 گرم

الکل 90 درجه                       100 گرم

اسانس ژرانيوم                      10 قطره

طرز تهيه و روش استعمال :

داروهاي فوق را با هم مخلوط کرده و پوست را با آن ماساژ دهيد .

 

نسخه شماره 3- دراو جهت رفع ترک دست يا سينه يا پستان

کره کاکائو                        70 گرم

روغن بادام شيرين            5 گرم

اکسيد دوزنگ                  0/1 گرم

برات دوسود                   0/1 گرم

اسانس برگاموت              8قطره

طرز تهيه و روش استعمال :

داروهاي فوق را با هم مخلوط کرده و جهت رفع ترک دست و يا پستان به موضع ماليده شود.

 

نسخه شماره 4- داروي ضد خارش

بادام شيرين           4 تا 6 گرم

بادام تلخ               4 تا 6 گرم

قند                      60 گرم

آب                      500 گرم

طرز تهيه و روش استعمال :

مغز دو بادام را با قند سائيده  و حاصل با آب مخلوط شود .  در نتيجه نوعي شير بادام بصورت امولسيون بدست مي آيد که رد طي 24 ساعت به موضع خارش ماليده و يا جهت رفع خارش هاي دستگاه تناسلي زنان استعمال شود  .

 

نسخه شماره 5- دارو جهت بيماريهاي جرب و خارش

گل حلوا              يک قسمت

ريشه انجبار         يک قسمت

درمنه                يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دراوهاي فوق را به مدت 5 دقيقه جوشانيده و صاف نموده و  حاصل صافي را پس از سرد شدن روزي 2 الي 3 بار به موضع مي مالند .

 

نسخه شماره 6- دارو جهت جرب و خارش

برگ سنا                        يک قسمت 

پوست هليله زرد            يک قسمت

مرادسنگ                     يک قسمت

سفيداب قلعي             يک قسمت

روغن گل سرخ              20 قطره

روغن بنفشه              20 قطره

طرز تهيه و روش استعمال :

دراوها را ( بجز روغنها ) کوبيده و با روغن ها مخلوط و بصورت ضماد درآورده و بر موضع قرار داده شود.

 

نسخه شماره 7- دارو جهت دملها و زخمها

کتيرا                    يک قسمت

تخم مرو                يک قسمت

تخم کتان             يک قسمت

گل بابونه             يک قسمت

گل خطمي          يک قسمت

شير                   مقدار 2 ليتر

طرز تهيه و روش استعمال :

داروهارا کوبيده و با شير پخته و حاصل چند نوبت به موضع ماليده شود .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1

                       دارو :  تمام گياه شاهتره ( Fumaris parvifora)

 مقدار مصرف :  0/5 تا 2 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه :

1- مقدار زياد اين گياه سمي بوده و مصرف آن به مقدار زياد مي تواند باعث فلج عضلات صاف و دستگاه تنفسي شود بنابراين مصرف آن بايد زير نظر پزشک باشد .

2- در مصرف خارجي عصاره آنرا جهت خارش هاي جلدي توصيه نموده اند .

نسخه شماره 2-  دارو جهت رفع اگزما و جوشهاي صورت و کليه بيماريهاي پوستي

                       دارو :  تمام گياه گلدار بنفشه سه رنگ ( Viola tricolor)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : در مصرف  خارجي از دم کرده آن مي توان جهت  پاک کردن زخمهاي عفوني و ناراحتي هاي پوستي نيز استفاده کرد .

نسخه شماره 3-  دارو جهت معالجه شکاف پاشنه پا و ناراحتي هاي پوستي

                       دارو :  اسانس و گل بابونه اصلي ( Matricharia chamomilla)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  و به محل ناراحتي هاي پوستي ماليده شود .

توجه : علاوه بر اين بصورت حمام براي زخمهايي که به سختي درمان مي شوند مي توان استفاده کرد .

نسخه شماره 4-  دارو ي ضد خارش

                       دارو :  اسانس برگ گياه برگ بو ( Larus nobilis)

 طرز استعمال : به موضع ماليده شود .

نسخه شماره 5-  دارو جهت معالجه اگزماها و زخمهاي پوستي

                       دارو :  پوست بلوط ( Quercus Spp)

مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  و موضع مورد نظر را با آن شستشو دهيد .

نسخه شماره 6-  دارو ي ضد قارچهاي پوستي و برطرف کننده خارش

                       دارو :  تخم شنبليله ( Trigonella foenum-graecum)

طرز استعمال : مقداري از دانه ها را خرد کرده با آب بصورت ضماد درآورده در محل ناراحتي هاي پوستي مصرف کنيد .

نسخه شماره 7-  دارو ي ضد سودا و ضد جوش ها و ورم پوست 

                       دارو :  ريشه زنجبيل شامي ( Inula helenicum)

مقدار مصرف :  100 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد  سپس آنرا صاف کرده  بصورت لوسيون يا کمپرس گرم استعمال کنيد .

نسخه شماره 8-  دارو ي برطرف کننده خارش پوست

                       دارو :  روغن اسطو خودوس ( Lavandula angustifolia )

روش استعمال : به موضع خارش ماليده شود .

نسخه شماره 9-  دارو ي ضد خارش

                       دارو :  اسانس نعناع ( Mentha piperita)

روش استعمال : به موضع خارش ماليده شود .

نسخه شماره 10-  دارو ي ضد قارچهاي پوستي 

                       دارو :  سير ( Allium sativum)

طرز تهيه واستعمال : شيره سير را تهيه کرده و سپس به موضع ماليده شود .

توجه : از شيره سير و يا له شده آن در پانسمان زخمهاي قانقرايايي و رفع زخمهاي چرکين و همچنين التيام زخمها نيز استفاده بعمل مي آيد .

نسخه شماره 11-  دارو ي ضد قارچ پوستي 

                       دارو :  حنا ( Lawsonia inermis)

مقدار استعمال:  10 تا 20 گرم

طرز تهيه :  مقدار فوق را در دو ليوان آب جشو حل کرده مدت 30 دقيقه باقي بگذاريد سپس آنرا بدون صاف کردن به موضع قارچي پوست ماليده و مدت نيم ساعت به روي پوست باقي بگذاريد و در خاتمه موضع  را با آب گرم شستشو دهيد .

نسخه شماره 12-  دارو جهت محافظت پوست و رفع شکنندگي آن

                       دارو :  شيره تازه گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)

مقدار استعمال:  4 تا 6 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  شيره تازه را با 600 گرم کرهيا چربي ديگر مخلوط کرده و سپس به موضع ماليده شود.

توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت التيام زخمهاي سطحي بدن ، سوختگي ، سرمازدگي ، رفع دانه هاي پوستي ، اگزوما و غيره توصيه شده است .

نسخه شماره 13-  دارو جهت رفع تحريکات آلرژيکي پوست

                       دارو :  روغن مغز بادام ( Prunus amygdalus)

مقدار استعمال:  3 تا 5 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  بصورت امولسيون تهيه شده و سپس به موضع ماليده شود .

نسخه شماره 14-  دارو جهت رفع جوشهاي صورت

                       دارو :  پيار ( Allium cepa)

مقدار استعمال:  200 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  بصورت جوشانده تهيه و سپس به موضع ماليده شود .

توجه : از جوشانده پياز علاوه بر اين جهت پانسمان زخمهاي چرکين نيز استفاده بعمل مي آيد .

نسخه شماره 15-  دارو جهت رفع شوره سر

                       دارو :  روغن کرچک ( Ricinus communis)

طرز تهيه و استعمال  :  بصورت پماد يا لوسيون تهيه و ماليده شود .

نسخه شماره 16-  دارو جهت رفع  کوفتگي و التيام پوست

                       دارو :  هميشه بهار کوهي ( Arnica montana)

مقدار استعمال : 5 تا 10 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و به موضع مورد نظر بماليد .

نسخه شماره 17-  دارو جهت زخمهاي پوستي و درد مفاصل

                       دارو : ريشه سمفيتون ( کنسود طبي ) Symphytum officinale

مقدار استعمال : 5 تا 10 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و به موضع مورد نظر بماليد .

نسخه شماره 19-  داروي ضد جوش هاي پوستي مزمن

                       دارو : ريشه صابوني (غاسول ) ( Saponaria officinalis)

مقدار استعمال : 10 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  بصورت خيسانده تهيه وسپس به محل خارش ماليده شود .

نسخه شماره 18-  دارو بهبود دهنده زخمهاي سطحي

                       دارو : شيره تازه گياه ماميران ( Chelidonium majus)

مقدار استعمال : در موضع ماليده شود .

توجه : اين دراو سمي است و مصرف آن فقط با نظر پزشک توصيه مي گردد .

نسخه شماره 20-  داروي جهت معالجه اگزوماي پوستي

                       دارو : پوست گياه نارون قرمز ( اوجا ، سمد ) ( Ulmus campestris )

مقدار استعمال : 50 گرم

طرز تهيه و استعمال  :  گرد پوست را با 150 گرم روغن گياهي و 50 گرم موم مخلوط و به مدت نيم ساعت در 2 يا 3 مرتبه متوالي تحت اثر گرماي زياد قرار مي دهند و سپس به حالت گرم از يک پارچه نازک به منظور صاف کردن مي گذرانند و پس از سرد شدن به موضع مي مالند .

توجه : اين دارو جهت سودا ، بروز دانه ها و زخمهاي ناشي از بيماريهاي نقرس و خناريز و ديگر ناراحتي هاي پوستي مزمن نيز استعمال مي شود.

نسخه شماره 21-  داروي جهت درمان زخمهاي پوستي و اگزوما

                       دارو : تمام گياه تازه علف چشمه ( Nasturtium officinale)

مقدار استعمال : گياه را له کرده و بصورت ضماد بر روي موضع استعمال شود .

توجه : اين دارو علاوه بر اين جهت درمان زخمهاي چرکين نيز استعمال مي شود

نسخه شماره 22-  داروي التيام دهنده و نرم کننده پوست

                       دارو : روغن بادام شيرين ( Prunus amygdalus var.dulcis)

روش استعمال : به موضع ماليده شود .

توجه : اين دارو علاوه بر اين در موارد زير هم استعمال مي شود :

- جهت التهابهاي سطحي بدن

- در سوختگيها

- در باد سرخ

- ضد خارش در سرخک و مخملک

- بعنوان تسکين دهنده در اگزما

نسخه شماره 23-  داروي ضد خارش هاي پوستي با منشا سودا

                       دارو : بادام تلخ ( Prunus Amygdalus var.amara )

طرز تهيه و استعمال : بصورت امولسيون تهيه کرده و سپس در موضع ماليده شود .

توجه : امولسيون فوق همچنين جهت رفع خارش هاي دستگاه تناسلي زن استعمال مي شود . از طرفي خمير بادام تلخ را به جاي صابون مي توان  در اگزما و همچنين  در رفع دانه هاي جلدي ، بوي بد پا و زير بغل نيز مورد استفاده قرار دارد .

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb