داروهاي مسهل - يبوست - سفتي مدفوع - دير كاركردن شكم - اجابت مزاج سفت

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره ۱

              دارو : ريشه و ريزم ريوند چيني ( Rheum officinale )

مقدار مصرف : ۱ تا ۴ گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده است در يک فنجان آب جوش ريخته مدت يک ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : اين دارو در زنان حامله و در افراديکه سنگ در مثانه يا دستگاه ادراري دارند نبايد مصرف شود .

نسخه شماره ۲

               دارو : شيرابه خشک شده برگهاي صبر زرد (چادروا) ( Aleo species )

مقدار مصرف : ۶۰  تا ۲۰۰ ميلي گرم بعنوان مسهل ملايم ، ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ ميلي گرم بعنوان مسهل .

طرز تهيه : با کمي شربت قند ميل کنيد .

توجه : اين دارو در دوران حاملگي ، زمان قاعدگي و در هنگام وجود ناراحتي گوارشي مصرف نگردد .

نسخه شماره ۳

                        دارو : برگ سنا ( Cassia angustifolia )

مقدار مصرف : ۵/۰  تا ۱ گرم بعنوان ملين

                   ۱ تا ۳ گرم بعنوان مسهل ملايم

                  ۴ تا ۸ گرم بعنوان مسهل قوي

طرز تهيه : مقادير مورد نظر از برگ سنا را که قبلا کوبيده شده باشد در يک فنجان آبجوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

توجه : مدت ۶ تا ۸ ساعت بعد از مصرف دارو تخليه روده شروع مي شود .

نسخه شماره ۴  

                        دارو : اسفرزه ( Plantago psylium)

مقدار مصرف :  براي بزرگسالان مقدار ۱۰ گرم يا يک قاشق غذا وري پر با کمي آب ولرم يا شير گرم روزي سه بار مصرف گردد .

اطفال : مقدار يک رگم روزي سه بار با کمي آب گرم يا شير گرم ميل کنيد .

نسخه شماره ۵  

                        دارو : پوست سيا توسه ( Rhamnus frangula )

مقدار مصرف :  ۱ تا ۳ گرم از پودر گياه

طرز تهيه و مصرف : بصورت کپسول تهيه و ميل کنيد .

توجه : مقدار ۲ تا ۶ گرم اين دارو را در يک ليوان آب بصورت جوشانده نيز مي توان تهيه و مصرف نمود .

نسخه شماره  ۶  

                        دارو : مغز ميوه فلوس ( Cassia fistula)

مقدار مصرف :  بزرگسالان به مقدار ۴ تا ۸ گرم بعنوان ملين و به مقدار ۳۰ تا ۶۰ رگم بعنوان مسهل ، اطفال به مقدار ۳ گرم بر حسب هر يک از سنين عمر بعنوان مسهل .

طرز تهيه و مصرف : مقادير ذکر شده از پودر گياه فوق را رد يک فنجان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب هر بار يک فنجان يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي