ملين - لينت مزاج  - برطرف كردن يبوست همراه با درد - يبوستهاي عصبي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره ۱ : دارو جهت يبوستهاي اسپاسمي ( عصبي )

عصاره سيا توسه                       ۷/۱۹ ميلي ليتر

عصاره بلادن                              ۳/۰ ميلي ليتر

مقدار مصرف :

صبح و شب قبل از خواب ۳۰ قطره از داروي فوق در يک استکان آب قند حل و ميل شود .

 

نسخه شماره ۲ : داروي ملين ( جهت برطرف کردن يبوست همراه با درد )

بابونه                                      ۲۰ گرم

بومادران                                   ۲۰ گرم

بادرنجبوبه                                ۱۰ گرم

نعناع                                        ۵ گرم

سنا                                        ۵ گرم

سيا توسه                                ۵ گرم

طز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت ۳۰ دقيقه باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده صبح و شب يک فنجان يک ساعت بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۳ : داروي ملين

ريشه شيرين بيان                                ۳۰ گرم

ترنجبين                                              ۶۰ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

بنفشه و ريشه شيرين بيان پودر شده را در يک فنجان آبجوش ريخته مدت ۳۰ دققيه بگذاريد تا دم بکشد سپس آن را صاف کرده و ترنجبين را با آن اضافه مي کنند تا حل شود ، در خاتمه مخلوط را در يک نوبت ميل کنيد .

 

نسخه شماره ۴ : داروي ملين

زردآلو                                            پانزده عدد

آلو                                                پانزده عدد

گل نيلوفر                                      سه عدد

گل بنفشه                                    ۱۵ گرم

عدس پوست کنده                         ۱۰ گرم

گشنيز خشک                             ۱۰ گرم

تخم کاسني نيم کوبيده                ۵ گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروهاي فوق را به مدت يک روز در آب خيسانده و بعد صاف مي کنند . مخلوط صاف شده در يک نوبت جهت رفع يبوست  و حرارت و غلبه گرمي در مناطق گرم توصيه کرده اند .

توجه : براي اينکه خيسانده تهيه شده خاصيت مليني داشته باشد به آن ۵۰ گرم ترنجبين  اضافه مي کنند .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره  ۱  

                        دارو : گز علفي ( Quercus infectoria )

مقدار مصرف :  ۲۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

طرز مصرف : در کمي آب حل نموده و ميل کنيد .

نسخه شماره  ۲  

                        دارو : گز خونساري ( گزانگبين )    ( Astragalus adscendens )

مقدار مصرف :  ۲۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

طرز مصرف : در کمي آب حل نموده و ميل کنيد .

نسخه شماره  ۳

                        دارو : ترنجبين  ( Alhagi camelorum )

مقدار مصرف :  ۱۰ تا ۷۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

طرز مصرف : با کمي آب ميل کنيد .

نسخه شماره  ۴

                        دارو : شير خشت ( Cotoneaster numularia)

مقدار مصرف :  تا ۱۰۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

طرز مصرف : با کمي آب ميل کنيد .

نسخه شماره  ۵

                        دارو : شکر سرخ ( Saccharum offcinarum )

مقدار مصرف :  تا ۱۰۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

طرز مصرف : با کمي آب ميل کنيد .

نسخه شماره  ۶

                        دارو : شکر تيغال ( Echinops cephalotes)

مقدار مصرف :  تا ۱۵ گرم

طرز مصرف : بصورت دم کرده

نسخه شماره  ۷

                        دارو : بيد خشت ( Salix excelsa)

مقدار مصرف :  ۲۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

طرز مصرف : با کمي آب ميل کنيد .

نسخه شماره  ۸

                        دارو : دانه خاکشي ( Sisymbrium sophia)

مقدار مصرف :  ۴ تا ۸ گرم

طرز مصرف : با کمي آب  سرد ميل کنيد .

نسخه شماره  ۹

                        دارو : ميوه انجير (Ficus carica )

مقدار مصرف :  ۱۰ تا ۱۵ گرم

طرز مصرف : بصورت خيسانده در آب گرم يا در شير ميل کنيد .

نسخه شماره  ۱۰ ( ملين قوي )

                        دارو : روغن کرچک ( Ricinus communis oil)

مقدار مصرف :  يک قاشق مربا خوري تا يک قاشق غذا خوري بر حسب سن و وضع بدني بيمار .

توجه : اين دارو بهترين و مناسبترين و مطمئن ترين ملينهاست و براي کودکان هم مناسب است .

نسخه شماره  ۱۱

                        دارو : روغن بادام ( Prunus amygdalus oil)

مقدار مصرف :  ۱۵ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

نسخه شماره ۱۲

                        دارو : روغن نارگيل ( Cocos nucifera oil)

مقدار مصرف :  ۱۰ تا ۴۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

نسخه شماره ۱۳

                        دارو : روغن پنبه دانه ( Gossypium hearbaceum oil)

مقدار مصرف :  ۱۰ تا ۳۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

نسخه شماره ۱۴

                        دارو : روغن کنجد ( Sesamum indicum oil)

مقدار مصرف : ۴۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

نسخه شماره  ۱۵

                        دارو : روغن ذرت ( Zea mays or corn oil)

مقدار مصرف : ۴۰ تا ۶۰ گرم ( بر حسب سن بيمار )

نسخه شماره ۱۶

                        دارو : روغن مغز گردو ( Juglans regia oil )

مقدار مصرف : ۱۰ تا  ۱۵ گرم ( بر حسب سن بيمار )


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي