دارو جهت بي اختياري ادرار

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت بي اختياري ادرار

سعد کوفي             يک قسمت

سنبل الطيب           يک قسمت

اسطو خودوس        يک قسمت

کندر                     يک قسمت

بلوط                   يک قسمت

کمون کرماني      يک قسمت

عسل                هجده قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

داروها را کوبيده سپس الک نموده سپس با عسل مخلوط  نموده روزي 5 گرم با کمي آب ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb