داروهاي بيماريهاي قلبي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  دارو جهت طپش قلب

                       دارو : ريشه سنبل الطيب ( Valeriana officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 2-  دارو جهت طپش قلب با منشا عصبي

                       دارو : برگ و گياه گل گاو زبان ( Borago officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

نسخه شماره 3-  دارو جهت  ضعف قلب

                       دارو : برگ بادرنجبويه ( Melissa officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

نسخه شماره 4-  دارو ي مقوي قلب

                       دارو : تمام گياه اسطوخودوس  ( Lavandula angustifolia)

 مقدار مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

نسخه شماره 5-  دارو ي مقوي قلب

                       دارو : گل زالزالک  ( Crataegus monogyna)

 مقدار مصرف :  2 تا 3 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

توجه : اين دارو  علاوه بر اين با مقدار مصرف فوق داراي کاربردهاي زير مي باشد :

- جهت تصلب عروق کرونر ( درجه خفيف ) 

- جهت ضعف ميو کارد بعد از بيماريهاي عفوني

- در مورد عدم تحمل به ديژ يتالين

- جهت اختلال در ريتم قلب

- جهت آسم قلبي

نسخه شماره 6-  دارو ي مقوي قلب

                       دارو : تمام گياه اسطوخودوس  ( Lavandula angustifolia)

 مقدار مصرف :  5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

نسخه شماره 7-  دارو  جهت معالج دردهاي قلبي

                       دارو : ريشه انجدان رومي ( Levisticum officinalis)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

نسخه شماره 8-  دارو  جهت  خفقان و درد قلب

                       دارو : تمام گياه مرزنجوش  ( Origanum majorana)

 مقدار مصرف :  3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

نسخه شماره 9-  دارو ي مهيج قلب

                       دارو : برگ نعناع  ( Mentha piperita)

 مقدار مصرف :  2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان  يک ساعت قبل از غذا ميل کنيد.

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb