داروهاي ضد اسهال - قابض

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1-دارو جهت رفع اسهال ( قابض )

تخم مورد                                          320 گرم

ريشه انجبار                                       200 گرم

برگ توت فرنگي وحشي                      200 گرم

گل بابونه                                           70 گرم

برگ مريم گلي                                   70 گرم

برگ نعناع                                          70 گرم

ريشه شيرين بيان                              70 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

 مقدار يک قاشق غذا خوري  از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته و به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 2-دارو جهت رفع اسهال معمولي

به دانه                                           15 گرم

برگ نعناع                                       10 گرم

برگ فرنجمشک                               10 گرم

ريشه هفت بند                                30 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دو قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا کوبيده و نرم شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي دو بار هر بار يک فنجان بعد از غذا ميل کنيد .

 

نسخه شماره 3- دارو جهت رفع اسهال

ميوه سنجد                               يک قسمت

زيره سبز                                   يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از مخلوط فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 مرتبه هر دفعه يک فنجان ميل کنيد .

 

نسخه شماره 4- دارو جهت رفع اسهال

تخم ختمي                               15 گرم

تخم خبازي                               15 گرم

نشاسته                                 5 گرم

صمغ عربي                              5 گرم

طرز تهيه و مقدار مصرف :

دراو ها را کوبيده و اندکي بو مي دهند و هر نوبت 10 گرم با شربت ساده ميل بکنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1- دارو جهت اسهال مزمن ( اسهال خوني )

                       دارو : پوست گياه شاه بلوط هندي ( Quercus petraea  )

مقدار مصرف : 0/5 تا 2 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 2-

                       دارو :  گل انار ( Punica grantum )

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 3-

                       دارو : تمام گياه علف هفت بند ( Polygonum aviculare )

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 4-

                       دارو : پوست ميوه انار ( Punica grantaum)

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 5-

                       دارو : دانه اسفرزه ( Plantago psylium )

مقدار مصرف : 5تا 10  گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را در يک فنجان آب گرم ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا خيس خورده شود سپس آنرا با کمي شکر ميل کنيد .

نسخه شماره 6-  داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )

                       دارو : ميوه هويج ( Daucus carota )

مقدار مصرف : 50 تا 100  گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را با کمي آب پخته سپس آنرا صاف کرده کم کم به بچه داده شود .

نسخه شماره 7

                       دارو : برگ مورد ( Myrtus communis )

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

سخه شماره 8- داروي ضد اسهال ( اسهال خوني )

                       دارو : برنج پاک کرده ( Oriza sativa )

مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  دو بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 9-

                       دارو : ريشه ختمي ( Althaca officinalis )

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 10- داروي ضد اسهال ( مخصوص بچه ها )

                       دارو : سيب درختي ( Pirus malus )

مقدار مصرف : 1 تا 2 عدد

طرز تهيه :  مقدار فوق را رنده کرده و با مقداري آب بصورت حريره درآورده و با کمي شکر به بچه بخورانيد .

نسخه شماره 11-

                       دارو : ميوه و دانه به ( Cydonia vulgaris )

مقدار مصرف : 40 تا 50 گرم

طرز تهيه :  ميوه را رنده کرده و با مقداري آب بصورت حيره درآورده با کمي شکر ميل کنيد . دانه را در يک فنجان آب گرم ريخته و به مدت 20 دقيقه باقي بگذاريد تا خوب خيسانده شود و سپس با مقدار کمي شکر ميل کنيد .

نسخه شماره 12-

                       دارو : پوست گياه  نارون ( Ulmus comperstris )

مقدار مصرف : 40 تا 50 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي  سه  بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb