داروهاي ضد ديابت - مرض قند

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1

                       دارو :  تخم يا تمام گياه شنبليله ( Trigonella foenum - graecum  )

مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 2- 

                       دارو :  ريزم بيد گياه (مرغ ) ( Agropyron repens )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 3- 

                       دارو :  برگ توت سياه ( Morus nigra  )

مقدار مصرف : 3 تا 6 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 4- 

                       دارو :  برگ  اوکاليپتوس ( Eucalyptus globulus )

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 5- 

                       دارو : پوست دانه لوبيا ( Phasseolus vulgaris )

مقدار مصرف : 7 تا 250 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 6-

                       دارو : برگ درخت گردو ( Juglans regia )

مقدار مصرف : 3تا 7 گرم

طرز تهيه  : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره 7-

                       دارو :سير ( Allium sativum )

مقدار مصرف : 3 يا 6 عدد سير تازه را همراه با غذا ميل کنيد .

طرز تهيه  : 12 تا 18 گرم از سير خشک شده را در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده و همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 8-

                       دارو :پياز ( Allium cepa)

مقدار مصرف : 150 گرم همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره9 -

                       دارو : ريشه بابا آدم ( Arctium lappa )

مقدار مصرف : روزانه 5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

نسخه شماره10-

                       دارو : برگ گزنه ( Urtica urens )

مقدار مصرف : روزانه 5 تا 10 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته به مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد.

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb