دارو جهت بيماري ارتريو اسکلروز - تصلب شرايين - و گرفتگي رگها

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 1- دارو جهت بيماري ارتريو اسکلروز

ريشه سنبل الطيب            يک قسمت

برگ دم اسب                    يک قسمت

گياه دارواش                     چهار قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

يک قاشق غذا خوري از داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb