داروهاي مقوي  قوه باء - محرك جنسي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1                       دارو :  پياز ( Allium  cepa)

مقدار مصرف : 50تا 100 گرم

طرز تهيه و استعمال  : مقدار فوق را روزي 2 مرتبه همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 2-                         دارو :  زعفران ( Crocus sativus)

مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهيه و استعمال  : مقدار فوق را  همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 3-                         دارو : تمام گياه کرفس ( Apium graveolens)

مقدار مصرف : 2 تا 5 گرم همراه غذا بصورت خام مصرف کنيد .

نسخه شماره 4-                         دارو : تخم تره 0 Allium porrum)

مقدار مصرف : 1 تا 2 گرم

مقدار فوق را با يک ليوان شير چند روز متوالي ميل کنيد .

نسخه شماره 5                       دارو : موسير  ( Allium ascalonicum)

مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز مصرف : همراه غذا ميل کنيد

نسخه شماره 6-                          دارو : پوست دارچين ( Cinnamomum zeylanicum )

مقدار مصرف : 2 تا 5 گرم

طرز تهيه: مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

مقدار فوق را مي توانيد همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 7-                          دارو : تمام گياه مارچوبه ( Asparagus officinalis)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : ضمنا گياهان زنجبيل ، چوب چيني ، دارچيني وانيل و ثعلب که بومي ايران نيست جهت قوه باه بکار برده مي شود .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb