داروهاي ضد عفوني كننده و ضد باكتري - آنتي بيوتيك

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروي ضد عفوني کننده بويژه جهت اندام تنفسي

                       دارو : تمام گياه آويشن شيرازي ( Thymus serpyllum)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 2-  داروي ضد باکتري و ضد عفوني کننده روده   دارو : پياز گياه سير ( Allium sativum)

مقدار مصرف : 20 تا 50 گرم

طرز تهيه  :  همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 3-  داروي ضد عفوني کننده                        دارو : پياز  ( Allium Cepa)

مقدار مصرف : 50 تا 100 گرم

طرز تهيه  :  همراه غذا ميل کنيد .

نسخه شماره 4-  داروي ضد عفوني کننده                 دارو : تمام گياه افسنطين ( Artemisia absinthium)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-  داروي ضد عفوني کننده دهان و دندان  دارو : قسمت هوايي مريم گلي ( Salvia officinalis)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه  :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-  داروي ضد عفوني کننده زخم ها       دارو : گل هميشه بهار ( Calendula officinalis)

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه  :  بصورت ضماد يا پماد مصرف کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb