داروهاي ضد سرطان

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-  داروي جلوگيري کننده از تجزيه شدن خون سرطاني

                       دارو : گل هميشه بهار  ( Calendula officinalis)

مقدار مصرف : 2تا 4 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : برگ تازه يا خشک شده گل هميشه بهار را جهت سرطان هاي پوستي توصيه نموده اند .

نسخه شماره 2-  داروي پيشگيري سرطان                        دارو : شلغم ( Brassica napus)

مقدار مصرف : 100 تا 200 گرم بصورت پخته يا خام مصرف کنيد .

نسخه شماره 3-  دارو جهت سرطان پوست و دستگاه گوارش          دارو : شاهتره ( Fumaria species)

مقدار مصرف : 10 تا 20 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 4-  دارو جهت درمان سرطانهاي دستگاه گوارش       دارو : بومادران  ( Achillea millefolium)

مقدار مصرف : 5 تا 10 گرم

طرز تهيه   :  مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده در يک ليوان آب جوش ريخته نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس صاف کرده روز سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

نسخه شماره 5-  دارو جهت سرطان پوست                  دارو : پوست بلوط  ( Canstanea dentata C.sativa

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه   : مقدار 50 گرم پوست بلوط را در 1 ليتر آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي 2 مرتبه زخمها را شستشو دهيد .

نسخه شماره 6-  دارو ي پيشگيري از بروز سرطان                  دارو : سير و پياز ( Allium sativa and cepa)

مقدار مصرف : روزي 50 گرم تا 100 گرم سير يا پياز همراه غذا ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb