دارو جهت رفع کم خوني

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 4-دارو جهت رفع کم خوني

برگ گزنه                                  يک قسمت 

قنطوريون                                 يک قسمت

افسنطين                                 يک قسمت

ميوه گل سرخ وحشي               يک قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق  غذا خوري از  داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد با 250 ميلي ليتر آب سرد مخلوط کرده و به مدت سه ساعت باقي بگذاريد . سپس آنرا به مدت کوتاهي جوشانيده و دوباره به مدت ده دقيقه بگذاريد دم بکشد . رد خاتمه حاصل را صاف کرده و با عسل شيرين نموده و در طول روز جرعه جرعه ميل مي کنند .

  نسخه هاي تك دارويي

 

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb