داروهاي كم كننده ميل جنسي

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

 

  نسخه هاي تك دارويي

نسخه شماره 1-                   دارو : تخم سداب ( Ruta graveolence)

مقدار مصرف : 0/5 تا 1 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد .

توجه : مصرف مقادير زياد سداب سمي است و بايد اجتناب شود .

نسخه شماره 2-                       دارو : تخم يا ميوه پنج انگشت ( Vitex agnus - castus)

مقدار مصرف : 2 تا 4 گرم

طرز تهيه : مقدار فوق را که قبلا کوبيده شده باشد در يک ليوان آب جوش ريخته مدت نيم ساعت باقي بگذاريد تا دم بکشد سپس آنرا صاف کرده روزي سه بار هر بار يک فنجان ميل کنيد

نسخه شماره 3-                          دارو : انار ترش ( Punica grantaum)

مقدار مصرف : روزي سه يار هر بار يک الي دو فنجان آب انار ميل کنيد .

نسخه شماره 4-                          دارو : ترنج ( بالنگ )  ( Citrus medica )

مقدار مصرف : روزي سه يار هر بار يک فنجان آب ترنج ميل کنيد .

نسخه شماره 5-                          دارو : عدس  ( Lens esculenta)

مقدار مصرف : لااقل روزي يکبار مقداري عدس پخته را همراه غذا ميل کنيد .


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb