داريو محرک متابوليسم  و اضافه كردن سوخت وساز  بدن

نسخه هاي مركب                   نسخه هاي تك دارويي

  نسخه هاي مركب

نسخه شماره 7- داريو محرک متابوليسم

برگ سنا                        دو قسمت

ريشه شيرين بيان            دو قسمت

برگ و ريشه گل قاصد       سه قسمت

برگ بنفشه                   سه قسمت

طرز تهيه و مقدار مصرف :

مقدار يک قاشق  غذا خوري از  داروي فوق را که قبلا کوبيده شده باشد با نيم ليتر آب  سرد مخلوط کرده و به مدت سه ساعت باقي بگذاريد .  بعد آنرا جوشانيده و بگذاريد به مدت پانزده دقيقه دم بکشد سپس حاصل را صاف نموده و ميل کنيد .

  نسخه هاي تك دارويي

 

  نسخه هاي تك دارويي

 


<< صفحه قبل

بازگشت به صفحه مطالب پزشکي
source : irteb